Statistics Netherlands (CBS) Statline-OData Flows

Identifier Title Frequency Period
82010NED Zeggenschap bedrijven; banen, grootte Eenmaalperjaar 2008 t/m 2011
82011NED Zeggenschap bedrijven; banen, SBI 2008 Eenmaalperjaar 2008 t/m 2011
81179ned Zeggenschap bedrijven; banen 2006-2008 Stopgezet 2006-2008
80137ned Arbeidsrekeningen; persoonskenmerken Perjaar 2001-2005
82579NED Arbeid; bedrijfstak en geslacht Eenmaalperjaar 1995 - 2014
82575NED Arbeid; kwartalen Perkwartaal 1995-2015, kw1 1995-kw1 2015
81251ned Banen, afstand woon-werk; regio’s Perjaar 2006 - 2013
80339ned Banen; bedrijfsgrootte, 2006-2009 Stopgezet 2006 - 2009
82049NED Banen en lonen; baankenmerken Pervierjaar 2010
82074NED Banen en lonen; beroepsniveau Pervierjaar 2010
82072NED Banen en lonen; onderwijsniveau Pervierjaar 2010
81252NED Banen, geslacht en leeftijd; regio’s Perjaar 2006 - 2013
81497NED Banen van werknemers; bedrijfsgrootte Perjaar 2013
81402ned Banen van werknemers; SBI2008, regio Perjaar 2013v en 2012nv
71814ned Banen van werknemers; SBI’93 Eenmalig december 2006, december 2007, december 2008 , december 2009
80472ned Vacatures; SBI 2008; totaal Perkwartaal 1997 -2014, kw I 1997 - kw I 2015
80473ned Vacatures;SBI2008;particuliere bedrijven Perkwartaal 1997 - 2014, kw I 1997 - kw I 2015.
80474ned Vacatures; seizoengecorrigeerd, SBI2008 Perkwartaal 1e Kwartaal 1997 - 1e kwartaal 2015
80567ned Vacatures; vacaturegraad naar SBI 2008 Perkwartaal 1997 kw 1 - 2015 kw 1
80857ned Vacatures; overheid en onderwijs Perkwartaal 1997 - 2014, kw I 1997 - kw I 2015.
80900ned Vacature-indicator Permaand januari 1998 -juni 2015
82306NED Buitenland geb. werknemers; (niet)-GBA Perjaar 1999-2012
82307NED Buitenland geb. werknemers; SBI’08, loon Perjaar 2006-2012
81431ned Werkgelegenheid; kerncijfers Perjaar 2009-2013
82206NED Bevolking werkzaam in de afgelopen 4 jr Eenmaalperjaar 2000-2004, 2001-2005 enz 2006-2010
81462ned Werkgelegenheid; bedrijfsgrootte, cao Perjaar 2009-2013
81432ned Werkgelegenheid; bedrijfsgrootte SBI2008 Perjaar 2009-2013
81463ned Werkgelegenheid; kenmerken baan, cao Perjaar 2009-2013
81433ned Werkgelegenheid; kenmerken baan, SBI2008 Perjaar 2009-2013
81464ned Werkgelegenheid; werknemer, cao-sector Perjaar 2009-2013
81434ned Werkgelegenheid; werknemer, SBI2008 Perjaar 2009-2013
82309NED Arbeidsdeelname; kerncijfers Perkwartaal 2003 1e kwartaal - 2015 1e kwartaal
82922NED Arbeidsdeelname; binding arbeidsmarkt Perkwartaal 2003 1e kwartaal - 2015 1e kwartaal
82809NED Arbeidsdeelname; herkomst Perkwartaal 2003 1e kwartaal - 2015 1e kwartaal
82915NED Arbeidsdeelname; jongeren Perkwartaal 2003 1e kwartaal - 2015 1e kwartaal
83031NED Arbeidsdeelname; onderwijsniveau Perkwartaal 2003 1e kwartaal - 2015 1e kwartaal
82914NED Arbeidsdeelname; ouderen Perkwartaal 2003 1e kwartaal - 2015 1e kwartaal
82919NED Arbeidsdeelname; paren Perkwartaal 2003 1e kwartaal - 2015 1e kwartaal
82956NED Arbeidsdeelname; positie huishouden Perkwartaal 2003 1e kwartaal - 2015 1e kwartaal
82208NED Arbeidsdeelname; regio 2014 Perjaar 2003 - 2014
82953NED Arbeidsdeelname; startkwalificatie Perkwartaal 2003 1e kwartaal 2015 1e kwartaal
71738ned Arbeidsdeelname (12-uursgrens) Perkwartaal 2003 1e kwartaal - 2015 1e kwartaal
80068ned Beroepsbev;provincie vanaf 1981 (12-uur) Eenmaalperjaar 1981-2013
71882ned Beroepsbevolking; vanaf 1800 (12-uur) Eenmaalperjaar 1800 - 2013
80808ned Binding arbmarkt; gem. inkomen (12-uur) Eenmaalperjaar 2005-2012*
83066NED Arbeidsdeelname; wissel arbeidspositie Perkwartaal 2003 1e kwartaal-2015 1e kwartaal
82848NED Arbeidsdeelname; wisselingen per maand Permaand januari 2003-juni 2015
80597ned Baanvinders en -wisselaars (12-uur) Eenmaalperjaar 2003-2013
80024ned Beroepenmob.; beroepsklassen (12-uur) Eenmaalperjaar 2003-2011
80029ned Beroepenmobiliteit; kenmerken (12-uur) Eenmaalperjaar 2003-2011
80556ned Verandering dienstverband (12-uur) Eenmaalperjaar 2003-2010
80547ned Verandering werkkring (12-uur) Eenmaalperjaar 2003-2011
81571NED Werknemers; in- en uitstroom uit arbeid Eenmaalperjaar 2001-2012
80590ned Arbeidsdeelname per maand Permaand Januari 2003 - juni 2015
80479ned Arbeidsdeelname per maand (12-uursgrens) Permaand Januari 2003 - Juni 2015
81031ned Werkloosheid; baanvindduur (12-uur) Eenmaalperjaar 2002-2014
81075ned Werkloosheid; werkloosheidsduur Eenmaalperjaar 2003-2014
71959ned Beroepsbev.; regeling werktijden (12-uur Eenmaalperjaar 2001 - 2013
71960ned Beroepsbev.; woon-werkverkeer (12-uur) Eenmaalperjaar 1996 - 2013
82312NED Jongeren; economisch zelfstandig Perjaar 2005-2012
71906ned Overwerken;achtergrondkenmerken (12-uur) Eenmaalperjaar 2000 - 2013
80802ned Vergrijzing beroepsbevolking SBI’93 Eenmaalperjaar 1960-2014
80832ned Vergrijzing beroepsbevolking SBI 2008 Eenmaalperjaar 2001-2014
80809ned Werkzaam; gem. inkomen (12-uur) Eenmaalperjaar 2005-2012*
71948ned Werknemers; meer/minder werken (12-uur) Eenmaalperjaar 1992 - 2013
82920NED Werknemers; combibanen Perkwartaal 2003 1e kwartaal - 2015 1e kwartaal
82647NED Werkzame beroepsbevolking; arbeidsduur Perkwartaal 2003 1e kwartaal - 2015 1e kwartaal
82807NED Werkzame beroepsbevolking; bedrijf Perkwartaal 2003 1e kwartaal - 2013 4e kwartaal
82808NED Werkzame beroepsbevolking; beroep Perkwartaal 2003 1e kwartaal - 2015 1e kwartaal
82646NED Werkzame beroepsbev.; positie werkkring Perkwartaal 2003 1e kwartaal - 2015 1e kwartaal
81961NED Arbeid; geboortegeneratie Perjaar 2013
82433NED Arbeidsparticipatie personen en partner Perjaar geboortegeneratie
82148NED Personen met baan; leeftijd, herkomst Pervijfjaar 1935/1940 t/m 1995/2000
82149NED Personen met uitkering; geboortegen. Pervijfjaar 1935/1940 - 1999/2000
70924NED Arbeidskosten; kerncijfers, SBI’93 Eenmaalperjaar Periode 1997 - 2005
81037ned Arbeidskosten; bedrijfsgrootte, 2008 Stopgezet 2008
81033ned Arbeidskosten; bedrijfsklasse, 2008 Stopgezet 2008
71245NED Arbeidskosten per bedrijfsklasse; 2004 Stopgezet 2004
70100NED Arbeidskosten per bedrijfsklasse: 2000 Stopgezet 2000
71246NED Arbeidskosten per bedrijfstak; 2004 Stopgezet 2004
70099NED Arbeidskosten per bedrijfstak: 2000 Stopgezet 2000
81038ned Arbeidskosten; structuur, 2008 Stopgezet 2008
81774NED Arbeidskosten; kerncijfers, SBI2008 Pervierjaar Periode 2009 - 2012
82871NED Arbeidskosten; bedrijfsgrootte, 2012 Pervierjaar 2012
82845NED Arbeidskosten; bedrijfsklasse, 2012 Pervierjaar 2012
82853NED Arbeidskosten; bedrijfstak, 2012 Pervierjaar 2012
82679NED Prijsindex arbeid; 2010=100 Perkwartaal 2001-2015 maart
81403ned Minimumloon; baan, SBI’93, 2006-2009 Stopgezet 2006-2009
81407ned Minimumloon;kenmerk baan, cao, 2006-2009 Stopgezet 2006-2009
81408ned Minimumloon; werknemer, cao, 2006-2009 Stopgezet 2006-2009
81404ned Minimumloon; werknemer,SBI’93, 2006-2009 Stopgezet 2006-2009
81486ned Minimumloon; kenmerk baan, cao Perjaar 2013
81405ned Minimumloon; kenmerk baan, SBI2008 Perjaar 2013
81487ned Minimumloon; kenmerk werknemer, cao Perjaar 2013
81406ned Minimumloon; kenmerk werknemer, SBI2008 Perjaar 2013
82578NED Beloning van werknemers; bedrijfstak Eenmaalperjaar 1995 - 2014
82577NED Beloning van werknemers; kwartalen Perkwartaal 1995-2015, kw1 1995-kw1 2015
81901NED Beloningsverschil man-vrouw; kenmerken Eenmaalperjaar 2008 - 2013
81920NED Beloningsverschil man-vrouw; SBI 2008 Eenmaalperjaar 2008 - 2013
82838NED Cao-lonen; indexcijfers (2010=100) Permaand Jaargemiddelden 2010 - 2014; 2010 kw I - 2015 kw II 2010 jan - 2015 juni
71503NED LSO; bedrijfskenmerken en beroep Stopgezet Periode 2002, peildatum ultimo 2002.
71504NED LSO; cao en beroep Stopgezet Periode 2002, peildatum ultimo 2002.
71502NED LSO; beroep Stopgezet Periode 2002, peildatum ultimo 2002.
71500NED LSO; geslacht, leeftijd en beroep Stopgezet Periode 2002, peildatum ultimo 2002.
71501NED LSO; herkomst en beroep Stopgezet Periode 2002, peildatum ultimo 2002.
71498NED LSO; bedrijfskenmerken en opleiding Stopgezet 2002
71499NED LSO; cao en opleiding Stopgezet Periode 2002, peildatum ultimo 2002.
71497NED LSO; dienstverband en opleiding Stopgezet 2002
71495ned LSO; geslacht, leeftijd en opleiding Stopgezet 2002
71496NED LSO; herkomst en opleiding Stopgezet 2002
82961NED MBO; schoolverlaters, arbeidsmarkt Eenmaalperjaar schooljaren 2007/’08 - 2011/’12
82963NED MBO; schoolverlaters, bedrijfstak Perjaar schooljaren 2007/’08 - 2011/’12
71565ned VSV; arbeidsmarkt; baankenmerken Eenmaalperjaar 2004/’05 - 2008/’09
71562ned VSV; arbeidsmarkt; inkomsten naar regio Eenmaalperjaar 2004/’05 - 2008/’09
71564ned VSV; arbeidsmarkt; inkomsten uit baan Eenmaalperjaar 2004/’05 - 2008/’09
71563ned VSV; arbeidsmarkt; werk en uitkering Eenmaalperjaar 2004/’05 - 2008/’09
82859NED Arbeidsmarkt jongeren; regio 2014 Perjaar 2005 t/m 2013
82275NED Bevolking; onderwijsniveau en herkomst Perkwartaal 2003 1e kwartaal - 2015 1e kwartaal
71763ned Pensioenaanspraken; kerncijfers Eenmaalperjaar 2005-2011
80457ned Pensioenaanspraken; alleenstaanden Eenmaalperjaar 2005-2011
80458ned Pensioenaanspraken; paren Eenmaalperjaar 2005-2011
80456ned Pensioenaanspraken; sociaaleconomisch Eenmaalperjaar 2005-2011
80455ned Pensioenaanspraken van personen Eenmaalperjaar 2005-2011
71093ned AOW-aanspraken Eenmaalperjaar 2004 - 2013
71926ned Levensloop/spaarloonregeling; kenmerken Eenmaalperjaar 2006 - 2011
71920ned Levensloopregeling; doel deelname Eenmaalperjaar 2006 - 2011
80396ned Met pensioen; personen 55 jaar of ouder Eenmaalperjaar 1999-2014
81091ned Personen die gestopt zijn met werken Eenmaalperjaar 2006-2011
81092ned Personen met VUT/(pre)pensioen Eenmaalperjaar 2006-2011
70087ned Arbeidsgeh.; aanpassingen 2000-2006 Eenmalig 2000 - 2006
70985ned Arbeidsgehandicapten; geslacht,leeftijd Eenmaalperjaar 2000 - 2013
70084ned Arbeidsgehandicapten; profiel 2000-2011 Stopgezet 2000 - 2011
71204ned Arbeidsomstandigheden; geslacht,leeftijd Eenmaalperjaar 2005- 2013
71205ned Arbeidsomstandigheden; herkomst en duur Eenmaalperjaar 2005 - 2012
81633NED Arbeidsomstandigheden; SBI2008 Eenmaalperjaar 2011-2012
81617NED Arbeidsomstandigheden; SBI’93, 2005-2010 Stopgezet 2005-2010
83052NED Arbeidsongevallen; geslacht, leeftijd Perjaar 2014
83053NED Arbeidsongevallen; herkomst arbeidsduur Perjaar 2014
83054NED Duurzame inzetbaarheid;geslacht leeftijd Perjaar 2014
83055NED Duurzame inzetbaarheid; herkomst en duur Perjaar 2014
83044NED Fysieke belasting; geslacht, leeftijd Perjaar 2014
83045NED Fysieke belasting; herkomst, duur Perjaar 2014
83050NED PSA werknemers; herkomst en duur Perjaar 2014
83049NED PSA werknemers; geslacht en leeftijd Perjaar 2014
83056NED Ziekteverzuim; geslacht, leeftijd Perjaar 2014
83057NED Ziekteverzuim; herkomst, onderwijsniveau Perjaar 2014
70061ned Historie leden vakverenigingen Eenmaalperjaar 1901 - 2014
71097ned Historie werkstakingen Eenmaalperjaar 1901 - 2014
80598ned Leden van vakverenigingen Eenmaalperjaar 1999 - 2014
60061ned Werkstakingen Eenmaalperjaar 1999 - 2014
80072ned Ziekteverzuimpercentage SBI 2008 Perkwartaal 1e kwartaal 1996 - 1e kwartaal 2015
82217NED Ziekteverzuim; arbeidsomstandigheden Perjaar 2008-2013
82822NED Ziekteverzuim; bedrijfskenmerken Perjaar 2005-2013
82216NED Ziekteverzuim; herkomst Perjaar 2008-2013
80710ned Arbeidsmarktmob.; ziek met kind,’03-‘10 Eenmaalperjaar 2003-2010
80709ned Arbeidsmarktmobiliteit; ziekte, ‘03-‘10 Eenmaalperjaar 2003-2010
71856ned Arbeidspatroon ouders; geboorte 1e kind Eenmaalperjaar 2001 - 2013
72022ned Ouderschapsverlof; gebruik en duur Eenmaalperjaar 2000 - 2013
71507ned Huishoudens; gebruik formele opvang Pertweejaar 2005-2013
71506ned Huishoudens; vormen van kinderopvang Pertweejaar 2005-2013
71957ned Moeders; binding met de arbeidsmarkt Eenmaalperjaar 2001 - 2013
80551ned Personen met langdurende zorgsituatie Pertweejaar 2005-2011
71505ned Werknemers; gebruik ouderschapsverlof Pertweejaar 2005-2013
71516ned Werknemers; zorg en verlof Pertweejaar 2005-2013
71330ned AOW-uitkeringen Permaand 2006 november - 2015 mei
71472ned AOW-uitkeringen naar regio Perkwartaal Kw IV 2006 - kw I 2015.
37638aom Arbeidsongeschiktheid; maand 1998-2009 Stopgezet 1998 januari - 2010 november.
37527aos Arbeidsongeschiktheid;stromen 1998-2009 Stopgezet 1998 - 2009, 1998 januari - 2009 december.
80905ned Arbeidsongeschiktheid; bedragen Permaand Januari 1998 - april 2015
80903ned Arbeidsongeschiktheid; maandoverzicht Permaand januari 2010 - april 2015
80906ned Arbeidsongeschiktheid; in- en uitstroom Permaand januari 2010 - april 2015
80907ned Arbeidsongeschiktheid; regio Perkwartaal 1998 kw I - 2015 kw I
80904NED Arbeidsongeschiktheidsuitkering per wet Perjaar 2010-2014
82020NED Bijstand; bijstandsvorderingen, regio Perkwartaal Oktober t/m december 2014
83062NED Re-integratie; stand voorzieningen Perdriemaanden Januari 2015 t/m maart 2015
82343NED Re-integratie; personen per voorziening Perdriemaanden januari 2015 t/m maart 2015
83063NED Re-integratie; voorzieningen, stromen Perdriemaanden Januari 2015 t/m maart 2015
82342NED Re-integratie; voorzieningen,type,regio Perhalfjaar 2014
82015NED Bijstandsuitkeringen; regio’s Permaand Januari 2011 t/m april 2015
82662NED Bijstand; (her)instromers en uitstromers Perkwartaal 2008 kwartaal 1 t/m 2014 kwartaal 4
82016NED Personen met bijstand; persoonskenmerken Permaand Januari 2007 t/m april 2015
80792ned Personen met een uitkering; aantal Perkwartaal Januari 2007 - december 2014
80793ned Personen met een uitkering; leeftijd Perkwartaal Januari 2007 - december 2014
80794ned Personen met een uitkering; regio Perkwartaal Januari 2007 - december 2014
83012NED Personen met uitkering; wijk, buurt 2014 Perkwartaal 2014
81574NED Uitkeringsontvangers; in- en uitstroom Eenmaalperjaar 2001-2012
82316NED WWers;ontwikkeling baan- en WW-situatie Perjaar 2009-2011
03774wwb WW-uitkeringen; bedragen Permaand januari 1998 - april 2015.
37740wws WW-uitkeringen; in- en uitstroom Permaand 1998 - 2014; januari 1998 - april 2015.
37879wwj WW-uitkeringen; jaaroverzicht Eenmaalperjaar 1998 - 2014.
37506wwm WW-uitkeringen; maandoverzicht Permaand Januari 1998 tot en met april 2015.
70059ned WW-uitkeringen; regionaal Perkwartaal 1998 - 2014, 1998 kwartaal I - 2015 kwartaal I.
70226ned WW-uitkeringen; seizoengecorrigeerd Permaand Januari 1992 t/m april 2015.
37789ksz Sociale zekerheid; kerncijfers Permaand 1998 - 2014, 1998 januari - 2015 mei
03763 Tijdreeksen sociale zekerheid Eenmaalperjaar 1900 - 2013
81589NED Bedrijven; branche (SBI 2008) Perkwartaal 2007-2014; 2007 kwI - 2015 kwIII
81588NED Bedrijven; grootte en rechtsvorm Perkwartaal 2007-2014; 2007 kwI-2015 kwIII
81566NED Bedrijven; oprichtingen 2007 - 2013 Perjaar 2007-2013
82242NED Faillissementen; kerncijfers Permaand januari 1981 - juni 2015
82244NED Faillissementen; bedrijveninstellingen Permaand januari 2009 - juni 2015
82243NED Faillissementen; natuurlijke personen Permaand januari 2009 - juni 2015
83085NED Faillissementen; zittingsdaggecorrigeerd Permaand Januari 1981- juni 2015
82522NED Uitgesproken faillissementen; regio Permaand januari 2009 - juni 2015
81996NED Vestigingen, buitenlandse zeggenschap Eenmaalperjaar 2010 - 2013
81578NED Vestigingen; economische activiteit Perjaar 2007 - 2015
81441ned Vestigingen; economische gegevens, regio Perjaar 2009 - 2012
81575NED Vestigingen; gemeenten Perjaar 2007 - 2015
81841NED Vestigingen; oprichtingen en opheffingen Perjaar 2007-2013
81644NED Vestiging naar kenmerken, SBI, regio Perjaar 2010-2015
82437NED Conjunctuurenqute; bedrijfsgrootte Viermaalperjaar 1e kw 2012 - 2e kw 2015
81838NED Conjunctuurbeeld per bedrijfstak Perkwartaal 1e kwartaal 2008 - 2e kwartaal 2015
82435NED Conjunctuurenqute; bedrijfstakken Viermaalperjaar 1e kw 2012 - 2e kw 2015
81238ned Conjunctuurenqute Nederland; maand Permaand februari 1989 - juni 2015
82436NED Conjunctuurenqute; regio’s Viermaalperjaar 1e kw 2012 - 2e kw 2015
82675NED Ondernemersvertrouwen; SBI 2008 Perkwartaal 4e kw 2008 t/m 2e kw 2015
81234ned Producentenvertrouwen Permaand januari 1985 - juni 2015.
80348ned Bedrijfsgegevens; benchmark Eenmaalperjaar 2008 - 2010
82190NED Bedrijfsgegevens;omzet (stijgers-dalers) Perkwartaal 2012 1e kwartaal - 2014 3e kwartaal
81320ned Bedrijfsgegevens; invloed bedrijfstak Eenmaalperjaar 2009
81321ned Bedrijfsgegevens; invloed bedrijfsomvang Eenmaalperjaar 2009
81377ned Financile kengetallen Perjaar 2006-2013
80341ned Regionale Rekeningen; vestigingsgrootte Eenmaalperjaar 2007 - 2009
80263ned Financin alle ondernemingen; 2000-2011 Perjaar 2000-2011
80262ned Financin grote ondernemingen; SBI 2008 Perjaar 2000-2013
81837NED Financin alle ondernemingen; SBI 2008 Perjaar 2011-2013
81352ned Investering; SBI2008 Perjaar 2009-2013
81351ned Investering vaste activa; SBI2008,regio Perjaar 2009-2013
80728ned Investeringen; verwachtingen en motieven Tweemaalperjaar 2010-2015
82278NED Bedrijfskenmerken; arbeidsproductiviteit Eenmalig 2009 - 2010
82280NED Bedrijfskenmerken; rentabiliteit Eenmalig 2009 - 2010
82281NED Bedrijfskenmerken; winstmarge Eenmalig 2009 - 2010
81156ned Bedrijfsleven; financin, SBI 2008 Eenmaalperjaar 2009-2013
81226ned Bedrijven naar omvang en activiteit,2009 Eenmaalperjaar 2009
81387ned Nijverheid, handel naar landen(groepen) Perjaar 2009-2010
81389ned Nijverheid, handel naar SITC-1 Eenmaalperjaar 2009-2010
71805NED Verplaatsing bedrijfsact; banen verwacht Eenmalig 2007
71731NED Verplaatsing bedrijfsact.; belemmeringen Eenmalig 2007.
71804NED Verplaatsing bedrijfsact; effecten Eenmalig 2007
71730NED Verplaatste bedrijfsactiviteit; landen Eenmalig 2007.
71803NED Verplaatsing bedrijfsact; motieven Eenmalig 2007.
71729NED Verplaatsing bedrijfsactiviteit; sector Eenmalig 2007.
81615NED Zeggenschap bedrijven; buiten EU Perjaar 2008-2012
81358ned Bedrijfsleven; zeggenschap, SBI 2008 Perjaar 2008-2012
81069ned Bedrijfsleven; zeggenschap, SBI ‘93 Eenmaalperjaar 2006-2008
80427ned E-commerce, in- en verkoop; vanaf 2008 Eenmaalperjaar 2008 - 2009
71937ned E-commerce, in- en verkoop; 1999 - 2007 Stopgezet 1999 - 2007
82898NED ICT-gebruik bedrijfstak en grootte, 2014 Perjaar 2014
82896NED ICT-gebruik naar bedrijfsgrootte, 2014 Perjaar 2014
82897NED ICT-gebruik naar bedrijfstak, 2014 Perjaar 2014
82284NED ICT-gebruik bedrijfstak en grootte, 2013 Perjaar 2013
82282NED ICT-gebruik naar bedrijfsgrootte, 2013 Perjaar 2013
82283NED ICT-gebruik naar bedrijfstak, 2013 Perjaar 2013
81896NED ICT-gebruik bedrijfstak en grootte, 2012 Eenmalig 2012
81934NED ICT-gebruik naar bedrijfsgrootte, 2012 Eenmalig 2012
81933NED ICT-gebruik naar bedrijfstak, 2012 Eenmalig 2012
81520NED ICT-gebruik naar bedrijfsgrootte, 2010 Eenmalig 2010
81521NED ICT-gebruik naar bedrijfstak, 2010 Eenmalig 2010
81523NED ICT-gebruik bedrijfstak en grootte, 2010 Eenmalig 2010
80711ned Bedrijven; ICT-gebruik (SBI2008), 2009 Eenmalig 2009
80712ned ICT-gebruik naar bedrijfsgrootte, 2009 Eenmalig 2009
80713ned ICT-gebruik bedrijfstak en grootte, 2009 Eenmalig 2009
71918ned ICT finan. sector bedrijfsgrootte, 2007 Eenmalig 2007
71769ned ICT finan. sector bedrijfsgrootte, 2006 Eenmalig 2006
71211NED ICT finan. sector, bedrijfsgrootte; 2005 Eenmalig 2005
71919ned ICT finan. sector naar bedrijfstak, 2007 Eenmalig 2007
71770ned ICT finan. sector naar bedrijfstak, 2006 Eenmalig 2006
71212NED ICT finan. sector, SBI-afd/grootte; 2005 Eenmalig 2005
71993ned ICT grote bedrijven; motieven e-business Stopgezet 2006-2008
71956ned ICT grote bedrijven; stellingen over ICT Stopgezet 2006-2008
71992ned ICT; standaardisatie gegevensdefinities Stopgezet 2006-2008
71954ned ICT; standaardisatie softwarepakketten Stopgezet 2006-2008
71953ned Samenwerking grote bedrijven; effecten Stopgezet 2006-2008
80015ned Samenwerking door grote bedrijven Stopgezet 2006-2008
80018ned ICT en samenwerking bij grote bedrijven Stopgezet 2006-2008
80066ned Bedrijven met innovaties; kerncijfers Pertweejaar 1994-2012
82810NED Innovatie bij bedrijven Pertweejaar 2010-2012
82811NED Innovatie; bedrijfsgrootte Pertweejaar 2010-2012
81698NED Innovatie bij bedrijven; 2008-2010 Pertweejaar 2008-2010
81461ned Innovatie bij bedrijven; 2006-2008 Pertweejaar 2006-2008
71788ned Innovatie bij bedrijven; 2004-2006 Eenmalig 2004 - 2006.
71232NED Innovatie bij bedrijven; 2002-2004 Stopgezet 2002 - 2004
81637NED Innovatie; bedrijfsgrootte, 2008-2010 Pertweejaar 2008-2010
80587ned Innovatie; bedrijfsgrootte, 2006 - 2008 Pertweejaar 2006-2008
80038ned Innovatie; bedrijfsgrootte, 2004 - 2006 Eenmalig 2004-2006
81923NED Patenten; bedrijfstak (SBI 2008) Perjaar 2009-2010
80813ned Patenten; ondernemingsgrootte aanvrager Perjaar 2000-2010
80825ned Patenten; technologiegebieden aanvraag Perjaar 2000-2010
82012NED R&D; kerncijfers per sector Driemaalperjaar 2011-2012
80439ned R&D; kerncijfers, 2002-2010 Stopgezet 2002-2010
82052NED R&D; bedrijfsomvang, SBI 2008 Tweemaalperjaar 2011
82053NED R&D; eigen personeel SBI 2008 Tweemaalperjaar 2012
80421ned R&D: SBI 2008, grootteklasse, 2008-2010 Eenmaalperjaar 2008-2010
82042NED R&D; financiering per sector Tweemaalperjaar 2011-2013
81244ned R&D; financiering, 1999-2009 Stopgezet 1999-2009
80436ned R&D; instellingen, bedrijfsomvang Tweemaalperjaar 2002 - 2012
80438ned R&D; hoger onderwijsinstellingen Tweemaalperjaar 1999-2012
82352NED R&D; uitgaven en personeel, regio Tweemaalperjaar 2011-2012
71158ned Ondernemingsklimaat breedbandaansluiting Eenmaalperjaar juni 2001 - december 2010
71454ned Kantoorruimte, 2001-2013 Perjaar januari 2001 - april 2013
71155ned Ondernemingsklimaat; infrastructuur Eenmaalperjaar 1990- 2011
71164ned Ondernemingsklimaat; innovatie Eenmaalperjaar 1990 - 2008
71163ned Ondernemingsklimaat; kapitaal Eenmaalperjaar 1990 - 2011
71287ned Ondernemingsklimaat; HRST-kern Perjaar 1994-2011
71447ned Maatschappij, 1990-2013 Eenmaalperjaar 1990 - 2013
71156ned Ondernemingsklimaat; menselijk kapitaal Eenmaalperjaar 1990 - 2011
71166ned Nederlandse economie, 1960-2012 Perjaar 1960 - 2012
71445ned Vergrijzing en ontgroening, 2000-2050 Eenmaalperjaar 2000-2050.
71167ned Ondernemingsklimaat; kerncijfers Onregelmatig 1990 - 2009
71159ned Ondern.klimaat; functioneren overheid Eenmaalperjaar 1990 - 2012
71160ned Ondernemingsklimaat; macro-economisch Eenmaalperjaar 1990 - 2012
71161ned Ondernemingsklimaat; marktwerking Eenmaalperjaar 1990 - 2011
71162ned Ondernemingsklimaat; ondernemerschap Eenmaalperjaar 1990 - 2011
71288ned Ondernemingsklimaat; openheid economie Onregelmatig 1990 - 2006
71340ned Ondernemingsklimaat; R&D-uitgaven Perjaar 1990 - 2011
37422ned Geboorte; kerncijfers Eenmaalperjaar 1950 - 2013
37201 Geboorte; kerncijfers per regio Pertweejaar 1988 - 2013
81823NED Erkenningen en buitenechtelijk geborenen Stopgezet 2000 - 2011
37380bev Geboorte; herkomstgroepering kind Eenmaalperjaar 1995 - 2013
37884 Geboorte; herkomstgroepering moeder Eenmaalperjaar 1996 - 2013
37744ned Geboorte; leeftijd moeder (31 december) Pertweejaar 1950 - 2012
37520 Geboorte; leeftijd moeder (exact) Eenmaalperjaar 1950- 2013
81019ned Geboorte; leeftijd vader (31 december) Pertweejaar 1996-2012
37459 Geboorteregeling; anticonceptiemethode Pervijfjaar Periode 1993, 1998, 2003, 2008 en 2013
37491 Geboorteregeling; geen naar reden Pervijfjaar 2003, 2008 en 2013(Onderzoek Gezinsvorming)
71329ned Levendgeborenen; generatie vrouwen Pervijfjaar 1935 - 1997
82056NED Levendgeborenen; huishouden en regio Pertweejaar 2010-2012
82055NED Levendgeborenen; huishouden, herkomst Pertweejaar 2010-2012
70169NED Vrouwen: kindertal en opleidingsniveau Eenmalig 1998
70170NED Vrouwen: werken rond geboorte 1e kind Eenmalig 1998
82268NED Derdelanders; geweigerd aan de grens Eenmaalperjaar 2008-2013
82266NED Derdelanders; illegaal aangetroffen Eenmaalperjaar 2008-2011
82267NED Derdelanders; verplichting tot vertrek Eenmaalperjaar 2008-2014
82045NED Alleenstaande minderjarige vreemdelingen Eenmaalperjaar 2008-2014
81478ned Asielverzoeken; kerncijfers Permaand januari 2007 tot en met juni 2015
80498ned Asielverzoeken; internationaal Eenmaalperjaar 2008-2014
80059ned Asielverzoeken; vanaf 1980 Eenmaalperjaar 1980-2014
82025NED Uitgenodigde vluchtelingen Perjaar 2008 - 2014
82027NED Verblijfsvergunningen voor bepaalde tijd Eenmaalperjaar 2008-2013
03742 Immi- en emigratie; geboorteland Eenmaalperjaar 1995- 2013
37946ned Immi- en emigratie; nationaliteit Pertweejaar 1972 - 2012
70707ned Immi-,emigratie; plaats in gezin ‘95-‘09 Stopgezet 1995 - 2009
60056ned Immi- en emigratie; regio Pertweejaar 1988- 2012
83002NED Immigranten; herkomst, verblijfsduur Pertweejaar 1999-2010
70693ned Immigratie; migratiemotief Eenmaalperjaar 1995 - 2011
60032 Migratie; land van herkomst / vestiging Eenmaalperjaar 1995 - 2013
82350NED Emigranten; herkomst en bestemming Pertweejaar 2000-2011
82328NED Emigranten; positie in huishouden Pertweejaar 2000-2011
82351NED Gemigreerde werknemers; loon, SBI 2008 Pertweejaar 2007-2011
37550ned Nationaliteitswijzigingen; nationaliteit Eenmaalperjaar 1996 - 2014
37199ned Nationaliteitwijziging; soort regeling Eenmaalperjaar 1985 - 2014
37772ned Huwen; kerncijfers Eenmaalperjaar 1950 - 2013
37492 Huwelijksjubilea Eenmaalperjaar 1998 - 2014
60036ned Huwen; kenmerken partners Pertweejaar 1996 - 2013
37586ned Huwenden; leeftijd (op 31 december) Pertweejaar 1950 - 2013
71888ned Huwenden; partnerkeuze van allochtonen Eenmaalperjaar 2001 - 2013
37622 Vrouwen: huwen na samenwonen Eenmalig 1998
37425ned Huwelijksontbindingen; kerncijfers Eenmaalperjaar 1950 - 2013
60060ned Echtscheiding; kenmerken partners Pertweejaar 1996 - 2012
37929 Echtscheidingsproc.; leeftijd partners Pertweejaar 1994, 1996, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011 en 2013
37192 Echtscheidingsprocedures 1993-2013 Pertweejaar 1993 - 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011 en 2013.
37873ned Huwelijksontbinding; personen Eenmaalperjaar 1950 - 2013
70168NED Redenen voor scheiding Eenmalig 1998
71091NED Scheiden; naar reden, 2003 Eenmalig 2003
03781 Verweduwen; huwelijksduur (op 31-12) Pertweejaar 1996 - 2014
37115 Vrouwen: relatie-ontbinding Eenmalig 1998
82026NED Demografische gebeurtenissen Pervijfjaar Vanaf geboortegeneratie 1950 tot 1960 t/m geboortegeneratie 1970 tot 1980
82788NED Scheiden; redenen, 2008-2013 Eenmalig 2013
70167NED Relatiebeleving; tussen de ouders, 1998 Eenmalig 1998
37274 Woonsituatie na verlaten ouderlijk huis Eenmalig 1998
37890 Huwen en huwelijksontbinding; regio Pertweejaar 1988 - 2013
80202ned Overledenen; doodsoorzaak (kort), regio Eenmaalperjaar 1996-2014
80142ned Overledenen; 4 doodsoorzaken, regio Eenmaalperjaar 1996-2014
71426ned Doodsoorzaken; verkeersdoden, provincie Eenmaalperjaar 1996-2014
7233 Overledenen; doodsoorzaak (uitgebreid) Eenmaalperjaar 1996-2014
71936ned Doodsoorzaken; verkeersdoden, deelname Eenmaalperjaar 1996-2014
7022gza Overledenen; zelfdoding (inwoners) Eenmaalperjaar 1950-2013
7052_95 Overledenen; doodsoorzaak (korte lijst) Eenmaalperjaar 1950-2014
82899NED Overledenen; doodsoorzaak, kwartaal/jaar Perkwartaal 1e kwartaal 1996 - 1e kwartaal 2015
71440NED MBL; behandelaar, leeftijd Pervijfjaar 2001, 2005 en 2010
71455NED MBL; bekorting levenseinde, leeftijd Pervijfjaar 2001, 2005 en 2010
81655NED MBL; leeftijd, doodsoorzaak Pervijfjaar 2010
71438NED MBL; leeftijd, geslacht Pervijfjaar 2001, 2005 en 2010
70253NED Levensbeindigend handelen: toediener Eenmalig aug - nov 1995 - 2001
71439NED MBL; doodsoorzaak, leeftijd, 2005 Eenmalig 2005
70250NED Medische beslissing levenseinde; jeugd Eenmalig aug - nov 1995 - 2001
70254NED Med. beslis. levenseinde: samenvatting Eenmalig 1990, 1995 en 2001
70251NED Niet (verder) behand. en toedienen midd. Eenmalig aug - nov 1995 - 2001
70252NED Niet (verder) behand.; soort behandeling Eenmalig aug - nov 1995 - 2001
70249ned Overledenen naar medische beslissing Eenmalig 1990, 1995 en 2001
37979ned Sterfte; kerncijfers Eenmaalperjaar 1950 - 2013
03747 Sterfte; kerncijfers per regio Pertweejaar 1988 - 2013
37435 Overleden gehuwden; huwelijksduur(31-12) Pertweejaar 1996 - 2013
80215ned Sterfte eenlingen; geboortegewicht Onregelmatig 2004-2012
80216ned Sterfte eenlingen; gewichtspercentiel Onregelmatig 2004-2012
80291ned Sterfte; herkomst naar kenmerken Onregelmatig 2004-2012
80729ned Sterfte; inkomen naar kenmerken Onregelmatig 2004-2012
60026ned Sterfte; kinderen tot 5 jaar Eenmaalperjaar 1996 - 2013
37530ned Sterfte; leeftijd (op 31 december) Eenmaalperjaar 1950 - 2013
37168 Sterfte; leeftijd (laatste verjaardag) Pertweejaar 1950 - 2014
70895ned Sterfte; per week Eenspertweeweken 1995 week 1 - 2015 week 27
80292ned Sterfte; regio naar kenmerken Onregelmatig 2004-2012
80213ned Sterfte; zwangerschapsduur en geslacht Onregelmatig 2004-2012
80214ned Sterfte; zwangerschapsduur en meerlingen Onregelmatig 2004-2012
37360ned Levensverwachting vanaf 1950 (per jaar) Eenmaalperjaar 1950 - 2013
80333ned Levensverwachting; geboortegeneratie Perdriejaar 1850 - 2060
37450 Levensverwachting vanaf 1861 (perioden) Pervijfjaar 1861 - 1865 - 2006 - 2011
70701ned Overlevingskansen; geslacht, leeftijd Pertweejaar 1950 - 2012
81734NED Tussen gemeenten verhuisde personen Eenmaalperjaar 2013
81333ned Verhuizingen tussen gemeenten, 2010 Eenmalig 2010
80525ned Verhuizingen tussen gemeenten, 2009 Eenmalig 2009
80225ned Verhuizingen tussen gemeenten, 2008 Eenmalig 2008
71766NED Verhuizingen tussen gemeenten, 2007 Eenmalig 2007
71449NED Verhuizing; tussen gemeenten, 2006 Eenmalig 2006
71213NED Verhuizingen tussen gemeenten, 2005 Eenmalig 2005
70948NED Verhuizingen tussen gemeenten, 2004 Eenmalig 2004
70800NED Verhuizingen tussen gemeenten, 2003 Eenmalig 2003
70653NED Verhuizingen tussen gemeenten, 2002 Eenmalig 2002
70016NED Verhuizingen tussen gemeenten, 2001 Eenmalig 2001
37533 Verhuizingen tussen gemeenten, 2000 Eenmalig 2000
37408 Verhuizingen tussen gemeenten, 1999 Eenmalig 1999
37457 Verhuizingen tussen gemeenten, 1998 Eenmalig 1998
37159 Verhuizingen tussen gemeenten, 1997 Eenmalig 1997
70928NED Verhuizingen tussen gemeenten, 1996 Eenmalig 1996
60048ned Verhuisde personen; regio Eenmaalperjaar 1988 - 2013
70748ned Bevolking; grootste gemeenten Eenmaalperjaar 2000 - 2014
37943ned Bevolking; per maand, kwartaal en jaar Permaand januari 1995 - mei 2015*
70751ned Bevolkingsontwikkeling; herkomst Eenmaalperjaar 1996 - 2013
70703ned Bevolkingsontwikkeling; per dag Pertweejaar 1995 - 2013
37259ned Bevolkingsontwikkeling; regio Eenmaalperjaar 1960 - 2013
37230ned Bevolkingsontwikkeling; regio per maand Permaand Januari 2002 - mei 2015 (voorlopige cijfers)
82681NED Allochtonen; kerncijfers 2014-2060 Eenmalig 2014-2060
82682NED Bevolking; intervallen 2015-2060 Eenmalig 2015-2060
82683NED Bevolking; kerncijfers 2014-2060 Eenmalig 2014-2060
82685NED Bevolking; leeftijd, herkomst 2015-2060 Eenmalig 2015-2060
82686NED Bevolkingsgroei; intervallen 2014-2059 Eenmalig 2014-2059
82687NED Geboorte; waarneming en prognose Perdriejaar 1935-2020
82688NED Geboorte; herkomst 2014-2059 Eenmalig 2014-2059
82689NED Geboorte; leeftijd 2014-2059 Eenmalig 2014-2059
82690NED Levensverwachting; leeftijd, 2014-2060 Eenmalig 2014-2060
82691NED Immi- en emigratie; herkomst 2014-2059 Eenmalig 2014-2059
82692NED Immi- en emigratie; leeftijd 2014-2059 Eenmalig 2014-2059
82815NED Sterfte; leeftijd, 2014-2059 Eenmalig 2014-2059
82693NED Vruchtbaarheid; waarneming en prognose Perdriejaar 1935-2020
81638NED Huishoudens;personen,herkomst 2013-2060 Perdriejaar 2013-2060
81645NED Huishoudens; type,herkomst 2013-2060 Perdriejaar 2013-2060
81646NED Huishoudens; grootte 2013-2060 Perdriejaar 2013-2060
81647NED Huishoudens; kerncijfers 2013-2060 Perdriejaar 2013-2060
81648NED Huishoudens; kindertal 2013-2060 Perdriejaar 2013-2060
81651NED Huishoudens; leeftijd kind 2013-2060 Perdriejaar 2013-2060
81652NED Huishoudens; personen 2013-2060 Perdriejaar 2013-2060
81653NED Huishoudens; type 2013-2060 Perdriejaar 2013-2060
81654NED Huishoudens; intervallen 2013-2060 Perdriejaar 2013-2060
82220NED Bevolking; kerncijfers, regio, 2014-2040 Perdriejaar 2014-2040
82172NED Bevolking; leeftijd, regio, 2014-2040 Perdriejaar 2014-2040
82221NED Huishoudens; regio, 2014-2040 Perdriejaar 2014-2040
81584NED Bevolking; leeftijd, herkomst 2013-2060 Stopgezet 2013-2060
81593NED Bevolking; kerncijfers 2012-2060 Stopgezet 2012-2060
81599NED Vruchtbaarheid; geboortegeneratie Stopgezet 1935-2020
81610NED Sterfte en migratie 2012-2059 Stopgezet 2012-2059
81612NED Geboorte; geboortegeneratie 1935-2020 Stopgezet 1935-2020
81613NED Geboorte; leeftijd 2012-2059 Stopgezet 2012-2059
81620NED Bevolking; intervallen 2013-2060 Stopgezet 2013-2060
81629NED Bevolkingsgroei; Intervallen 2012-2059 Stopgezet 2012-2060
81630NED Levensverwachting (per jaar) 2012-2060 Stopgezet 2012-2060
81590NED Allochtonen; kerncijfers 2012-2060 Stopgezet 2012-2060
81611NED Geboorte; herkomst 2012-2059 Stopgezet 2012-2059
81631NED Migratie; herkomst 2012-2059 Stopgezet 2012-2059
80976ned Huishoudens;pers.naar herkomst 2011-2060 Stopgezet 2011-2060
80980ned Huishoudens;type naar herkomst 2011-2060 Stopgezet 2011-2060
80981ned Huishoudens; grootte 2011-2060 Stopgezet 2011-2060
80982ned Huishoudens; kerncijfers 2011-2060 Stopgezet 2011-2060
80983ned Huishoudens; kindertal 2011-2060 Stopgezet 2011-2060
80984ned Huishoudens; leeftijd kind 2011-2060 Stopgezet 2011-2060
80985ned Huishoudens; personen 2011-2060 Stopgezet 2011-2060
80986ned Huishoudens; type 2011-2060 Stopgezet 2011-2060
80987ned Intervallen huishoudenspositie 2011-2060 Stopgezet 2011-2060
82310NED Bevolking; kerncijfers 2013-2060 Stopgezet 2013-2060
82311NED Bevolking; leeftijd 2014-2060 Stopgezet 2014-2060
81273ned Bevolkingsopbouw gemeenten 2011-2040 Stopgezet 2012-2040
81274ned Regionale kerncijfers 2011-2040 Stopgezet 2011-2040
81275ned Regionale prognose huishoudens;2011-2040 Stopgezet 2012 - 2040
70737ned Kerncijfers; diverse bevolkingsprognoses Perdriejaar 1950 - 2060
82245NED Bevolking postcode; 2013 Eenmalig 2013
81922NED Bevolking; postcode 2012 Eenmalig 2012
81310ned Bevolking; postcode, 2011 Eenmalig 2011
80667ned Bevolking; postcode, 2010 Eenmalig 2010
80280ned Bevolking; postcode, 2009 Eenmalig 1 januari 2009
71899ned Bevolking; postcode 2008 Eenmalig 1 januari 2008
71491ned Bevolking; postcode, 2007 Eenmalig Per 1 januari 2007
71273ned Bevolking; postcode, 2006 Eenmalig Per 1 januari 2006
71012ned Bevolking; postcode, 2005 Eenmalig Per 1 januari 2005
70819ned Bevolking; postcode, 2004 Eenmalig Per 1 januari 2004
70654ned Bevolking; postcode, 2003 Eenmalig Per 1 januari 2003
70005ned Bevolking; postcode, 2002 Eenmalig Per 1 januari 2002
37680 Bevolking; postcode, 2001 Eenmalig 1 januari 2001
37724ned Bevolking; postcode, 2000 Eenmalig Per 1 januari 2000
37339ned Bevolking; postcode, 1999 Eenmalig Per 1 januari 1999
37602ned Bevolking; postcode, 1998 Eenmalig 1998
80399ned Adopties; geboorteland, leeftijd kind Perjaar 1995-2012
70787ned Allochtonen; vanaf 1972 Pertweejaar 1972 - 2015
70747ned Allochtonen; verblijfsduur op 1 januari Pertweejaar 2003 - 2014
70648ned Bevolking; geboorteland en regio Pertweejaar 1996 - 2013
37325 Bevolking; herkomstgroepering Eenmaalperjaar 1996 - 2014
37713 Bevolking; herkomstgroepering en regio Eenmaalperjaar 1996 - 2014
70086NED Bevolking; Islamieten en hindoes Stopgezet 1971 - 2004
70688ned Bevolking; niet-westerse derde generatie Pertweejaar 2000 - 2012
80270ned Integratie; van vier allochtone groepen Onregelmatig 2006
81442NED Integratie; 6 allochtone groepen Onregelmatig 2009
70999ned Bevolking; aantal nationaliteiten Eenmaalperjaar 1995 - 2014
03743 Bevolking; leeftijd, nationaliteit Pertweejaar 1996 - 2014
70634ned Bevolking; nationaliteit, regio Eenmaalperjaar 1996 - 2014
70798ned Nederlanders; nationaliteit 1998 - 2014 Stopgezet 1998 - 2014
70067ned Huishoudens naar herkomstgroepering Pertweejaar 2001 - 2014
71487ned Huishoudens; kindertal, regio Pertweejaar 2001 - 2014
37975 Huishoudens; samenstelling en grootte Pertweejaar 1995 - 2014
71486ned Huishoudens; samenstelling, regio Eenmaalperjaar 2000 - 2014
70133ned Huishoudens; typering naar grootte Eenmaalperjaar 1995 - 2014
71488ned Huishoudens; personen, regio Eenmaalperjaar 2000 - 2014
81485ned Kinderen; aanwezigheid ouders Pervijfjaar 1 januari 1996-2010
37620 Personen in huishoudens Eenmaalperjaar 1995 - 2014
37973 Personen in huishoudens; allochtonen Eenmaalperjaar 1997 - 2014
82887NED Personen in institutionele huishoudens Eenmaalperjaar 1995-2014
00370 Redenen verlaten ouderlijk huis Eenmalig 1998
82218NED Bevolking; geslacht per maand vanaf 1950 Perkwartaal 1 januari 1950 - 1 januari 2015
71090ned Bevolking per maand; leeftijd, herkomst Perkwartaal 1 januari 2006 - 1 januari 2015
7461bev Bevolking; leeftijd, burgerlijke staat Eenmaalperjaar 1950 - 2014
03759ned Bevolking; leeftijd, regio Eenmaalperjaar 1988 - 2015
80799ned Daklozen; persoonskenmerken Eenmaalperjaar 1 januari 2009-1 januari 2013
70233ned Gemiddelde bevolking; leeftijd, regio Eenmaalperjaar 1995 - 2013
37296ned Bevolking; kerncijfers Eenmaalperjaar 1950 - 2014
37556 Bevolking; vanaf 1899 Perjaar 1899 - 2014
81573NED Sociale Monitor Onregelmatig 1999-2014
81802NED Bouw; omzet naar bedrijfsomvang 2010=100 Perkwartaal 2005 - 2014, kwI 2005 - KwI 2015
71492ned Bouwproductie; type van activa 1987-2009 Eenmaalperjaar 1987 - 2009.
82574NED Bouw; toegevoegde waarde index 2010=100 Permaand 2005 - 2014, 2005 kW I - 2015 KW I, jan. 2005 - mei 2015
81158ned Bouwnijverheid; financin, SBI 2008 Eenmaalperjaar 2009-2013
81808NED Bouwnijverheid; omzet, index 2010 = 100 Permaand 2005 - 2014, 2005 kW I - 2015 KW I, jan. 2005 - mei 2015
60006 Bouwnijverheid; productieve uren Perkwartaal 1990 - 2014; Kw I 1990 - Kw II 2015.
70979ned Productie-index gebouwen, prijspeil 2000 Perkwartaal 1e kwartaal 2000 - 2e kwartaal 2015
7076geb Bouw; kosten naar bouwfase Permaand 1995 - 2014; kw I 1995 - kw I 2015; januari 1995 - mei 2015
81816NED Bouwsom nieuwe opdrachten; 2010 = 100 Perkwartaal 2007 - 2014, 2007 kwI - 2015 kWI
82261NED GWW; inputindex 2010 = 100 Perdriemaanden januari 2008 - april 2015
81139ned GWW; inputindex 2000 = 100, vanaf 1979 Perdriemaanden februari 1979 - april 2015
81911NED Nieuwbouwwoningen; inputindex 2010=100 Permaand januari 2008 - mei 2015
80444ned Nieuwbouwwoningen; inputindex v.a. 1990 Permaand januari 1990 - mei 2015
82039NED Nieuwbouwwoningen; outputindex 2010=100 Perkwartaal 2008 1e kwartaal tot en met 2015 1e kwartaal
80334ned Nieuwbouwwoningen; outputindex v.a. 1914 Perkwartaal 1914 - 1e kwartaal 2015
70009ned Bouwvergunningen; kerncijfers, 1995-2011 Stopgezet 1995 kw I - 2011 kw IV
70769ned Bouwvergunningen; bouwkosten woningen Permaand 1995 december - 2015 mei
70171ned Bouwvergunningen; huur- en koopwoningen Eenmaalperjaar 1990 - 2014
70940ned Bouwvergunningen; soort gebouw per COROP Perjaar 1990 - 2014
70768ned Bouwvergunningen; opdrachtgever Permaand 1990 januari - 2015 mei
70767ned Bouwvergunningen; provincie Permaand 1990 januari - 2015 mei
70847ned Bouwvergunningen; nieuwbouw,soort gebouw Permaand 1990 januari - 2015 mei
82001NED Nieuwbouwwoningen; afgegeven vergunning Permaand 1995 januari - 2015 mei
37548 Nieuwbouwwoningen; 1995-2012 Stopgezet 1995 jan. - 2012 dec.
70984ned Woonruimten; niet gereed, 2005 - 2011 Stopgezet 2005 kw I - 2011 kw IV
82213NED Gereedgemelde woningen; doorlooptijd Tweemaalperjaar 2012 - 2014
71400ned Woningen; gemiddelde bouwtijd, 1995-2011 Stopgezet 1995 - 2011
71399ned Woningen; bouwtijd in maanden, 1995-2011 Stopgezet 1995 - 2011
81955NED Voorraad woningen en niet-woningen Permaand 2012 januari - 2015 juni
81776NED Woningen met energielabels; eigendom Perjaar 2011
7413 Woningbouw; voorraadmutaties, 1988-2011 Stopgezet 1988 - 2011
82550NED Woningen; type, bouwjaar, m, regio Perjaar 2012 - 2014
81884NED Bestaande koopwoningen; index Nederland Permaand januari 1995 - juni 2015
81885NED Bestaande koopwoningen; index regio Perkwartaal 1e kwartaal 1995 - 2e kwartaal 2015
81886NED Bestaande koopwoningen; index woningtype Perkwartaal 1e kwartaal 1995 - 2e kwartaal 2015
82534NED Bestaande woningen: ontwikkeling aanbod Perkwartaal 2013 1e kwartaal - 2015 2e kwartaal
82452NED Bestaande woningen in verkoop;kerncijfer Permaand 2013 februari - 2015 juni
81702NED Financieel risico hypotheekschuld Eenmaalperjaar 2006-2014
37610 Waarde onroerende zaken Onregelmatig 1997- 2014
60043ned Bewoonde woningen; huishoudens Perdriejaar 1982 - 2009
81870NED Bewoonde woningen; leeftijd bewoners Perjaar 2009-2012
81953NED Bewoonde woningen; inkomen bewoners Eenmaalperjaar 2009-2012
82019NED Doorstroming woningmarkt Perjaar 2010-2011
7410wbo Hoofdbewoner; samenstelling huishoudens Onregelmatig 1998 - 2009.
7409wbo Woningen; hoofdbewoner/huishouden Perdriejaar 1998 - 2012.
70675ned CPI; huurverhoging woningen vanaf 1959 Eenmaalperjaar 1959- 2014.
71527ned Woningbouw en woningvoorraad; vanaf 1921 Tweemaalperjaar 1921 - 2011
82824NED Kwartaaluitk. institutionele beleggers Perkwartaal 1996 - 2014; 2005 kw I - 2015 kw I
82929NED Inst. beleggers; beleggingen Perjaar 1950 - 2013
82825NED Inst. beleggers; beleggingen buitenland Perkwartaal 1980 - 2014; 2005 kw I - 2015 kw I
83112NED Inst.beleggers;excl.aandelen bel.fondsen Perkwartaal 1998 - 2014; 2009 1e kw - 2015 1e kw
82826NED Inst. beleggers; vastgoed, mutatie Perkwartaal 1999 - 2014, 2003 kw I - 2015 kw I
82827NED Inst. beleggers ;vastgoed, stand Perjaar 1980, 1985, 1990, 1995, 1999- 2013.
82921NED Institutionele beleggers; balans Perjaar 1998 - 2013
83113NED Pensioenfondsen; cons. beleggingsfondsen Perjaar 2008 - 2014
70838ned Kredietinstellingen; balansgegevens Perjaar 1997 - 2013
70839ned Kredietinstellingen; structuurgegevens Perjaar 1997 - 2013
37179pfd Pensioenfondsen; deelnemers en premies Perjaar 1997 - 2013
7118shfo Pensioenfondsen; financile gegevens Perjaar 1987 - 2013
37401uit Pensioenfondsen; pensioenuitkeringen Perjaar 1997 - 2013
7121shfo Levensverzekeraars; financile gegevens Perjaar 1975 - 2013
71282ned Levensverzekeraars; premies Perjaar 2001 - 2013
71281ned Rendement beleggingen levensverzekeraars Eenmaalperjaar 1976 - 2013
71280ned Rendement beleggingen schadeverzekeraars Perjaar 2000 - 2013
70060ned Schadeverzekeraars; brancheresultaten Perjaar 2000 - 2013
7120shfo Schadeverzekeraars; financile gegevens Perjaar 1994 - 2013
71279ned Schadeverzekeraars; schadepercentages Perjaar 1999 - 2013
71276ned Verzekeraars; aantal Perjaar 1999 - 2013
37465 Historie levensverzekeringsmij Stopgezet 1915, 1920, 1925, 1930, 1935 - 1997
37100 Historie schadeverzekeringsmij Stopgezet 1951 - 1997
7119SHFO Statistiek nieuwe levensverzekeringen Stopgezet januari 1993 - december 2003
70642ned Verzekeraars, pensioenfonds; balans Stopgezet Kw I 2002 - Kw IV 2005
70643ned Verzekeraars, pensioenfonds; beleggingen Stopgezet Kw I 2002 - Kw IV 2005
60053 VUT-fondsen; resultatenrekening, balans Eenmaalperjaar 1997 - 2013
82962NED Financile instellingen; balans Perjaar 1998 - 2013
70760ned Geld- en kapitaalmarktrekeningen Perjaar 1999 - 2012.
70826NED Computerbranche; omzetspecificatie Stopgezet 2002 - 2005.
71513ned Conjunctuurtest diensten Stopgezet januari 1992 - november2011.
81820NED Informatie, communicatie; omzet 2010=100 Perkwartaal 2005 - 2015, 2005 kWI - 2015 kwI
82438NED Kappers; omzet, index 2010 = 100 Perkwartaal 2005-2015; Q1 2005 - Q1 2015
81691NED Accountancy; seizoensreeks, 2010=100 Perkwartaal 2006 1e kwartaal - 2015 1e kwartaal
81530NED Dienstenprijzen; index 2010 = 100 Perkwartaal 4e kwartaal 2002 1st kwartaal 2015. Jaargemiddelden 2003 - 2014.
81713NED Operationele autolease; prijsindex 2010 Perkwartaal kw III 2001 - kw II 2015, jaargemiddelden 2002 - 2014.
82842NED Dienstverlening; banenpools, SBI 2008 Pertweejaar 2008-2013
81165ned Dienstverlening; financin, SBI 2008 Eenmaalperjaar 2009-2013
81818NED Uitzendbranche; omzet, uren, SBI 2008 Perkwartaal 2005 - 2015, 2005 KWI - 2015 kWI, jan. 2005 - mrt. 2015
81819NED Zakelijke diensten; omzet, 2010 = 100 Perkwartaal 2005 - 2015, 2005 kWI - 2015 kwI.
71559ned Gezonde levensverwachting:2001-2009 Stopgezet 2001/2003, 2004/2006 en 2007/2009.
71950ned Gezonde levensverwachting; vanaf 1981 Eenmaalperjaar 1981 - 2013. Data: Gezondheidsenqute
80298ned Gezonde levensverwachting; inkomen Pertweejaar 2007/2010
71885ned Gezonde levensverw.; opleidingsniveau Pertweejaar 1997/2000 - 2009/2012. Data: Gezondheidsenqute
71570ned Zorg met verblijf; burg.staat, 2004-2009 Stopgezet 2004 - 2009
71569ned Zorg met verblijf; herkomst, 2004-2009 Stopgezet 2004 - 2009
71568ned Zorg met verblijf;leeft.,gesl.,2004-2009 Stopgezet 2004 - 2009
71571ned Zorg met verblijf; provincie, 2004-2009 Stopgezet 2004 - 2009
71572ned Zorg met verblijf;4gr.gemeenten,2004-‘09 Stopgezet 2004 - 2009
81364ned AWBZ/WMO-zorg zonder verblijf; inkomen Eenmalig 2009
71575ned Zorg zonder verblijf;burg.staat,2004-‘10 Stopgezet 2004 - 2010
71574ned Zorg zonder verblijf; herkomst,2004-2010 Stopgezet 2004 - 2010
71573ned Zorg zonder verblijf;leeft,gesl,2004-‘10 Stopgezet 2004 - 2010
71577ned Zorg zonder verblijf;provincie,2004-2010 Stopgezet 2004 - 2010
71578ned Zorg zonder verbl.;4 gr.gemeent.,’04-‘10 Stopgezet 2004 - 2010
71576ned Zorg zonder verbl.;samenst.huish,’04-‘10 Stopgezet 2004 - 2010
71579ned Zorg zonder verblijf;stedelijkh.,’04-‘10 Stopgezet 2004 - 2010
81449NED Indicatie/gebruik ZMV; gebruik zzp Perjaar 2011 - 2013
81448NED Indicatie/gebruik ZMV; gebr zzp, regio Perjaar 2011 - 2013
81458NED Indicatie/gebruik ZMV; indicatie zzp Perjaar 2009 - 2013
81457NED Indicatie/gebruik ZMV; ind zzp, regio Perjaar 2009 - 2013
81447NED Indicatie/gebruik ZZV/ZMV; regio Perjaar 2009-2013
81450NED Indicatie of gebruik ZZV; regio Perjaar 2009-2013
81454NED Indicatie/gebruik ZZV; regio Perjaar 2009-2013
81455NED Indicatie/gebruik ZZV; persoonskenmerken Perjaar 2009-2013
37302 Bevalling en geboorte: 1989-2013 Stopgezet Driejaarlijkse cijfers vanaf 1989. Data: Gezondheidsenqute
83005NED Gezondheid en zorggebruik; kenmerken Perjaar 2014
81174ned Gezondheid; geslacht leeftijd,2010-2013 Stopgezet 2010-2013
81173ned Gezondheid; persoonskenmerken,2010-2013 Stopgezet 2010-2013
81976NED Gezondheid; regio’s 2008/2011 Eenmalig 2008/2011
82166NED Gezondheidsmonitor; regio, 2012 Pervierjaar 2012
81178ned Med. contacten; gesl en leeft, 2010-2013 Stopgezet 2010-2013
81027ned Medische contacten; kenmerken, 2010-2013 Stopgezet 2010-2013
70129ned Gezondheidsmetingen kinderen: 2001-2013 Stopgezet 2001/2003 - 2011/2013. Data: Gezondheidsenqute
81549NED GGZ; trajecten per diagnose, aantal Onregelmatig 2009-2011
81621NED GGZ; trajecten per diagnose, kenmerken Onregelmatig 2009-2011
81622NED GGZ; trajecten per diagnose, regio Onregelmatig 2009-2011
81072ned Geneesmiddelen; herkomst en generatie Eenmaalperjaar 2006-2013
81074NED Geneesmiddelen; inkomen Perjaar 2012-2013
81071ned Geneesmiddelen; leeftijd en geslacht Eenmaalperjaar 2006-2013
80193ned Huisartspatinten; diagnose Perjaar 2002-2011
80194ned Huisartspatinten; diagnose en herkomst Perjaar 2002-2011
80824ned Huisartspatinten; diagnose en inkomen Perjaar 2006 - 2011
80192ned Huisartscontacten; herkomst Perjaar 2006-2011
80577ned Huisartscontacten; inkomen Eenmaalperjaar 2006 - 2011
80191ned Huisartscontacten; leeftijd en geslacht Perjaar 2006-2011
82909NED Jongeren in JeugdzorgPlus Perjaar 2012-2013
82354NED Jongeren in prov. jeugdzorg; vorm, regio Perjaar 2013
82614NED Jongeren in jeugdzorg; samenloop Perjaar 2011-2013
82355NED Jongeren in prov. jeugdzorg; zorgvormen Perjaar 2013
82551NED Jongeren met AWBZ-indicatie Perjaar 2011-2013
82552NED Jongeren met AWBZ-indicatie; regio Perjaar 2011-2013
82468NED Jongeren met Zvw-gefinancierde GGZ Perjaar 2011-2012
82503NED Jongeren; Zvw-gefinancierde GGZ, regio Perjaar 2011-2012
80167ned Drugsgebruik; kenmerken gebruikers Eenmaalperjaar 2007, 2008,2009
80276ned Drugsgebruik; leeftijd en geslacht Eenmaalperjaar 2007, 2008,2009
03799 Gezondheid,leefstijl,zorggebr; t/m 2009 Eenmaalperjaar stedelijkheid. 2000 - 2009. Data: POLS Gezondheidsenqute
37471 Griepvaccinaties: 1991-2009. Stopgezet 1991, 1995, 1997 - 2009
81175ned Leefstijl; geslacht, leeftijd; 2010-2013 Perjaar 2010-2013
81177ned Leefstijl; persoonskenmerken; 2010-2013 Perjaar 2010-2013
83021NED Leefstijl; persoonskenmerken Eenmaalperjaar 2014
81565NED Lengte, onder- en overgewicht vanaf 1981 Perjaar 1981-2014
82470NED MSZ; DBCs, diagnose Perjaar 2008-2011
82471NED MSZ; DBCs, diagnose, zorgkenmerken Perjaar 2008-2011
82223NED MSZ; patinten, diagnose, regio Perjaar 2008-2011
82224NED MSZ; patinten, diagnose, zorgkenmerken Perjaar 2008-2011
82067NED MSZ; patinten, diagnose, zorgtype Perjaar 2008-2011
71857ned Ziekenhuisopnamen; kerncijfers Onregelmatig 1981 - 2012
71540ned Ziekenhuisopnamen; diagnose en herkomst Onregelmatig 1995 - 2010
71566ned Ziekenhuisopnamen; herkomst Onregelmatig 1995 - 2010
71860ned Ziekenhuisopnamen; ICD9 3 teken niveau Onregelmatig 1981 - 2012
71858ned Ziekenhuisopnamen; ISHMT-lijst Onregelmatig 1981 - 2012
71861ned Ziekenhuisopnamen; ISHMT-lijst, regio Onregelmatig 1981 - 2012
71859ned Ziekenhuisopnamen; VTV-lijst Onregelmatig 1981 - 2012
71862ned Ziekenhuisopnamen; VTV-lijst, regio Onregelmatig 1981 - 2012
70907ned Ziekenhuispatinten; diagnose, 1995-2010 Onregelmatig 1995-2010
71389NED Ziekenhuispatinten; diagnose en inkomen Eenmalig 1997, 2004
71865ned Overledenen in ziekenhuis; Beldozo-lijst Onregelmatig 1981 - 2012
71863ned Overledenen in ziekenhuis; ISHMT-lijst Onregelmatig 1981 - 2012
71864ned Overledenen in ziekenhuis; VTV-lijst Onregelmatig 1981 - 2012
71044NED Sterfte na 1e ziekenhuisopn, Beldo-lijst Stopgezet 2000 - 2005.
71045NED Sterfte na 1e ziekenhuisopn, VTV-lijst Stopgezet 2000 - 2005.
80386ned Operaties in het ziekenhuis; 1995-2010 Stopgezet 1995 - 2010
82814NED Donorregistratie Perjaar 2014
83074NED Zorguitgaven; aanbieders en financiering Tweemaalperjaar 2005-2014
83072NED Zorguitgaven; functies en aanbieders Tweemaalperjaar 2005-2014
83073NED Zorguitgaven; functies en financiering Tweemaalperjaar 2005-2014
81826NED Kosten basisverzekering Zvw; herkomst Perjaar 2009-2012
81827NED Kosten basisverzekering Zvw; inkomen Perjaar 2009-2012
83037NED Zorguitgaven; kerncijfers Tweemaalperjaar 1998-2014
81551NED Medisch geschoolden; arbeidspositie Eenmaalperjaar 1999-2012
71988ned Zorg; uitgaven, financiering vanaf 1972 Tweemaalperjaar 1972-2013
80221ned Zorg; uiteindelijke financiering Perjaar 1998-2012
82115NED Zorgrekeningen; werkgelegenheid Eenmaalperjaar 2001-2013
83040NED Zorguitgaven; prijzen 2010, indexcijfers Tweemaalperjaar 1998-2014
83039NED Zorguitgaven; aanbieders en financiering Tweemaalperjaar 1998-2014
83038NED Zorguitgaven; aanbieders van zorg Tweemaalperjaar 1998-2014
81453NED Overledenen; moord en doodslag Perjaar 1996-2013
81452NED Overledenen; ongevallen, inwoners Perjaar 1996-2013
7331 Apotheken; kerncijfers, 1994-2011 Stopgezet 1994 - 2011
71345ned Ambulancediensten en CPAs 2004-2012 Stopgezet 2004 - 2012
81201ned Arbobegeleiding en re-integratie Perjaar 2008 - 2013
70845ned GGD; financin en personeel, 2001-2012 Stopgezet 2001-2012
81354ned Medische laboratoria en trombosediensten Perjaar 2008 - 2013
7489trre Trombosediensten; productie, 1998-2012 Stopgezet 1998-2012
81451NED Zorginstellingen; kerncijfers Perjaar 2006-2013
82796NED Zorginstellingen; financin en personeel Perjaar 2006-2013
82802NED Zorginstellingen; financile kengetallen Perjaar 2007-2013
82789NED AWBZ-zorg in natura; productie Perjaar 2010 - 2014
7042mc Gebruik medische voorzieningen; t/m 2009 Eenmaalperjaar 1981 - 2009. Data: Gezondheidsenqute
81278ned Welzijnswerk en kinderopvang Eenmaalperjaar 2008 - 2013
81842NED Winsten zelfstandige artsen; leeftijd Eenmaalperjaar 2001 - 2012
82005NED Winsten zelfstandige artsen; specialisme Eenmaalperjaar 2001 - 2012
80511ned Zorgpraktijken; financin Perjaar 2005-2013
7407 Onverzekerden; 1995-2005 Stopgezet 1995 - 2005
71431ned Onverzekerden; GGD-regio, 2006-2010 Stopgezet 2006 - 2010
71432ned Onverzekerden; herkomst, 2006-2010 Stopgezet 2006 - 2010
71433ned Onverzekerden; leeftijd, gesl.,2006-2010 Stopgezet 2006 - 2010
71434ned Onverzekerden; ov. kenmerken, 2006-2010 Stopgezet 2006 - 2010
71430ned Onverzekerden; provincie, 2006-2010 Stopgezet 2006 - 2010
81077ned Wanbetalers; geslacht, leeftijd 2006-‘09 Eenmalig 2006-2009
81078ned Wanbetalers; herkomst 2006-2009 Eenmalig 2006-2009
81080ned Wanbetalers; met zorgtoeslag 2006-2009 Eenmalig 2006-2009
81081ned Wanbetalers; overige kenmerken 2006-2009 Eenmalig 2006-2009
81079ned Wanbetalers; regio 2006-2009 Eenmalig 2006-2009
81062ned Wanbetalers; geslacht en leeftijd Onregelmatig 2010 - 2013
81063ned Wanbetalers; herkomst Onregelmatig 2010 - 2013
81065ned Wanbetalers; met een zorgtoeslag Onregelmatig 2010-2013
81066ned Wanbetalers; overige kenmerken Onregelmatig 2010-2013
81064ned Wanbetalers; regio Onregelmatig 2010 - 2013
82249NED Sociale contacten en participatie Eenmaalperjaar 2012
60027ned Maatschappelijke participatie Eenmaalperjaar 1997 - 2011.
82378NED Vertrouwen in mensen en organisaties Perjaar 2012-2013
82634NED Welzijn; kerncijfers, persoonskenmerken Perjaar 2013
81505NED Welzijn; verandering leefsituatie Eenmalig 1998/2009
82636NED Welzijn in relatie met financin Perjaar 2013
82612NED Welzijn in relatie met gezondheid Perjaar 2013
82635NED Welzijn in relatie met opleiding en werk Eenmaalperjaar 2013
82637NED Welzijn in relatie met sociaal leven Eenmaalperjaar 2013
82638NED Welzijn in relatie met wonen Eenmaalperjaar 2013
81628NED Gezondheid en zorg; kerncijfers Driemaalperjaar 2001-2014
37852 Gezondheid en zorg; vanaf 1900 Eenmaalperjaar 1900-2014
81161ned Detailhandel; financin, SBI 2008 Eenmaalperjaar 2009-2013
82893NED Detailhandel; internetverkopen Permaand 2014, 2014 KW I - 2015 KW I, jan 2014 - mei 2015
81804NED Detailhandel; omzet, index 2010 = 100 Tweemaalpermaand 2005 - 2014, 2005 KW I - 2015 KW I, jan. 2005 - mei. 2015
81164ned Groothandel; financin, SBI 2008 Eenmaalperjaar 2009-2013
81822NED Groothandel; voorraad, index 2010 = 100 Perkwartaal 2005-2014, 2005 kWI-2015 kWI
81807NED Groothandelsbedrijven; omzet, 2010 = 100 Perkwartaal 2005-2014, 2005 kWI-2015 kWI
82439NED Horeca; omzet, index 2010 = 100 Perkwartaal 2005 -2015, 2005 kw 1 - 2015 kw1
81160ned Autobranche; financin, SBI 2008 Eenmaalperjaar 2009-2013
81817NED Motor- en autobranche; omzet, 2010 = 100 Perkwartaal 2005 - 2015, 2005 kWI - 2015 kWI, jan. 2005 - maart 2015
81799NED Personenauto-importeurs; omzet, 2010=100 Permaand 2005 - 2014, 2005 kW I - 2015 KW I, jan. 2005 - mei 2015
37281 Energiebalans; kerncijfers Perkwartaal 1946 - 4e kwartaal 2014
70846ned Energiebalans, 1995-2013 Perjaar 1995 - 2013
80324ned Energie; verbruik en producentenprijs Permaand Januari 1995 - maart 2015
00372 Aardgas; aanbod en verbruik Permaand 1946 - april 2015
80099ned Aardoliegrondstoffen; aanbod en verbruik Permaand 1944 - april 2015
80100ned Aardolieproducten; aanbod en verbruik Permaand 1946 - april 2015
37448 Aardolie(producten); landen aan(af)voer Permaand 1999 - 2013; 1999 kw IV - 2003 kw IV; 2004 januari - 2015 april.
71554ned Kolen en kolenproducten; vanaf 1802 Perjaar 1802 - 2014
37621 Steenkool; aanbod en verbruik Permaand Januari 1991 - april 2015
00377 Elektriciteit; aanbod en verbruik Permaand 1920 - april 2015
80030ned Elektriciteit; productie en inzet Perjaar 1998-2014
37823wkk Elektriciteit; productiemiddelen Perjaar 1998 - 2013
82117NED Energielevering; bouw en dienstensector Perjaar 2010-2013
82538NED Levering aardgas, elektriciteit; SBI2008 Perjaar 2010-2013
80382ned Energieverbruik land- en tuinbouw Perjaar 1990-2013
82375NED Energieverbruik huishoudens Perjaar 1975 - 2012
81528NED Energieverbruik particuliere woningen Perjaar 2010-2013
83022NED Energieverbruik woningen; wijkbuurt 2013 Perjaar 2013
83023NED Energieverbruik woningen; wijkbuurt 2012 Eenmalig 2012
83025NED Energieverbruik woningen; wijkbuurt 2011 Eenmalig 2011
83026NED Energieverbruik woningen; wijkbuurt 2010 Eenmalig 2010
80101ned Motorbrandstoffen voor vervoer; afzet Permaand 1946 - april 2015
81309NED Aardgas- en elektriciteitsprijzen Perkwartaal 1e kwartaal 2007 - 1e kwartaal 2015
81163ned Energiebedrijven; financin, SBI 2008 Eenmaalperjaar 2009-2013
37237 Energie; in- en uitvoer en handelsbalans Permaand 1996 - 2014; 1996 januari - 2015 april.
37333 Energie; in- en uitvoerwaarde per drager Permaand 1996 - 2014; 1996 januari - 2015 april.
7522 Heffingen op energiedragers Onregelmatig 1993 jan. 1 - 2015 januari 1, gegevens per peildatum
37215 Ketelkolen; invoerprijs Perkwartaal 1e kwartaal 1981 - 1e kwartaal 2015
80416ned Pompprijzen brandstoffen; per dag Perweek 2006 - 20 juli 2015
81567NED Pompprijzen brandstoffen; locatie, maand Permaand 2006 - juni 2015
83109NED Hernieuwbare energie; verbruik Perjaar 1990 - 2014
82610NED Hernieuwbare elektriciteit Perjaar 1990 - 2014
71456ned Vloeibare biotransportbrandstoffen Perjaar 2003 - 2014
82004NED Biomassa; verbruik per techniek Perjaar 1990-2014
82379NED Aardwarmte en bodemenergie Perjaar 1990-2014
82380NED Warmtepompen Perjaar 1994-2014
70802ned Windenergie; per maand Permaand 2002-2014; 1e kwartaal 2002-1e kwartaal 2015; januari 2002-mei 2015
71227ned Windenergie op land; naar ashoogte Perjaar 1990 - 2014
70960ned Windenergie op land; per provincie Perjaar 1990 - 2014
82003NED Zonnewarmte Perjaar 1990 - 2014
81159ned Delfstoffenwinning; financin, SBI 2008 Eenmaalperjaar 2009-2013
70661NED Historie delfst., industrie; prod. index Stopgezet 1914 - 2006
81166ned Industrie; financin, SBI 2008 Eenmaalperjaar 2009-2013
82444NED Orderontvangsten industrie; 2005-2013 Eenmalig 2005 - 2013, 2005 KwI - 2013 KwIV, jan. 2005 - december 2013
81984NED Industrie; voorraad gereed product Permaand 2005 - 2014; 2005 KW I - 2015 KW I; 2005 januari - 2015 april
7425zuiv Melkaanvoer en zuivelproductie Permaand 1995 - 2014; januari 1995 - mei 2015
81810NED Nijverheid; productie, omzet, 2010=100 Permaand 2005 - 2014, 2005 KwI - 2015 KwI, januari 2005 - mei 2015
82043NED Productie index nijverheid vanaf 1953 Eenmaalperjaar 1953-2008; januari 1953 - december 2014
83115NED Verkopen industrie; Prodcom Perjaar 2008-2014
37154 Voedings- en genotmiddelen;1899 - 2009 Onregelmatig 1899 - 2009.
80846ned Belastingvoordelen; huishoudens Eenmaalperjaar 2006-2011
80842ned Heffingskortingen; huishoudens Eenmaalperjaar 2006-2011
81290ned Indirecte belastingen Eenmaalperjaar 2006-2010
80840ned Inkomstenbelasting hh.; bedragen, druk Eenmaalperjaar 2006-2011
80844ned Inkomstenbelasting hh.; verdeling druk Eenmaalperjaar 2006-2011
81328ned Lokale heffingen; huishoudens Onregelmatig 2006-2012
80838ned Vrijstellingen, aftrekposten; huishouden Eenmaalperjaar 2006-2011
60046ned Bestedingen; beknopte indeling Eenmaalperjaar 1992 - 2000; 2003 - 2010
60047ned Bestedingen; uitgebreide indeling Eenmaalperjaar 1992 - 2000; 2003 - 2004; 2005 - 2007.
70076ned Bestedingen; consumptie huishoudens Permaand 1995-2014; 1995 kw1 - 2015 kw1; 1995 januari - 2015 mei
70110ned Vaste lasten: naar inkomenspositie Stopgezet 1990 / 1991 - 2003
7388pcr Consumentenvertrouwen Permaand 1972 - 2014, kw.II 1986 - kw.II 2015, mei 1972 - juli 2015
71696ned Consumentenvertrouwen: huishoudkenmerken Perkwartaal 2002 - 2014; kw I 2002 - kw II 2015.
71698ned Consumentenvertrouwen: persoonskenmerken Perkwartaal 2002 - 2014; kw I 2002 - kw II 2015.
71697ned Consumentenvertrouwen: regionale kenm. Perkwartaal 2002 - 2014; kw I 2002 - kw II 2015.
70264ned Financ. problemen, huishoudens 2000-2011 Stopgezet 2000 - 2011
70738ned Laag inkomen; huishoudens Eenmaalperjaar 2000, 2001 - 2012, 2013.
82253NED Oordeel inkomen en financile problemen Perjaar jaar
70843ned Gemiddeld inkomen; huishoudens Eenmaalperjaar 2000, 2001 2012, 2013
37119 Inkomensbeoordeling huishouden 1985-2011 Stopgezet 1985 - 2011.
71013ned Inkomensgroepen; huishoudens Eenmaalperjaar 2000, 2001 - 2012, 2013.
70958ned Inkomensklassen; huishoudens Eenmaalperjaar 2000, 2001 - 2012, 2013.
71511ned Inkomensongelijkheid; huishoudens Eenmaalperjaar 2000, 2001-2012, 2013.
70991ned Samenstelling inkomen; huishoudens Eenmaalperjaar 2001 - 2012, 2013*.
80817ned Uitkeringsafhankelijkheid; huishoudens Perjaar 2001-2012; 2013*
81208ned Economische zelfstandigheid; personen Eenmaalperjaar 2000-2012, 2013*
70957ned Gemiddeld inkomen; personen Eenmaalperjaar 2000, 2001 - 2012, 2013.
71510ned Inkomensklassen; personen Eenmaalperjaar 2000, 2001-2012, 2013.
71512ned Inkomensongelijkheid; personen Eenmaalperjaar 2000, 2001 - 2012, 2013.
70741ned Laag inkomen; personen Eenmaalperjaar 2000, 2001 - 2012, 2013.
81560NED Personen; combinaties inkomstenbronnen Eenmaalperjaar 2001-2012
81569NED Personen; inkomstenbron Eenmaalperjaar 2001-2012
71061ned Samenstelling inkomen; personen Eenmaalperjaar 2001 - 2005.
80818ned Uitkeringsafhankelijkheid; personen Perjaar 2001-2012; 2013*
71015ned Koopkracht; dynamisch Eenmaalperjaar 2001 t/m 2013*
70959ned Koopkracht; overgang van inkomensbron Eenmaalperjaar 2001 t/m 2013*
71014ned Koopkracht; overgang van type huishouden Eenmaalperjaar 2001 t/m 2013*
37353skk Statische koopkrachtontwikkeling Stopgezet 1978 - 2002
80366ned Gemiddeld inkomen; personen naar regio Eenmaalperjaar 2005-2012
80594ned Inkomen; particuliere huishoudens Eenmaalperjaar 2005-2012
80500ned Inkomen; personen naar kenmerken Eenmaalperjaar 2005-2012
80592ned Inkomensverdeling; alle huishoudens Eenmaalperjaar 2005-2012
80861ned Laag inkomen naar regio Eenmaalperjaar 2005-2012
71815ned Nalatenschappen Eenmaalperjaar 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
81086ned Nalatenschappen; nagelaten vermogen Eenmaalperjaar 2005-2011
81087ned Nalatenschappen aangifte; nagelaten verm Eenmaalperjaar 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
71816ned Nalatenschappen aangifte successie Eenmaalperjaar 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
80572ned Verkrijgingen waarvoor aangifte Eenmaalperjaar 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
37926 Duurzame goederen; bezit Tijdelijkstopgezet 1972 - 2004
37860gvh Gemiddelde vermogens van huishoudens Stopgezet 1993 - 2000
37734vkh Huishoudens naar vermogensklassen Stopgezet 1993 - 2000
70108ned Negatieve vermogens naar inkomenspositie Stopgezet 1995 - 2000
03725svh Samenstelling vermogens van huishoudens Stopgezet 1993 - 2000
70107ned Vermogensverdeling naar inkomenspositie Stopgezet 2000
80048ned Gemiddeld vermogen; huishoudens Perjaar 2006-2013
80056ned Samenstelling vermogen;huishoudens Perjaar 2006-2013
80055ned Vermogensklassen; huishoudens Eenmaalperjaar 2006-2013
37662 Historie inkomen, vermogen en consumptie Eenmalig 1900- 1998
82616NED In- en uitvoer; diensten, land, kwartaal Perkwartaal 2015
80414ned In- en uitvoer; diensten, 2003-2013 Stopgezet 2003 - 2013; 2003 1e kwartaal - 2013 4e kwartaal
7137shih In- en uitvoer; SITC-3 en landengroepen Permaand 1996 - 2014; 2004 januari - 2015 april.
81266ned In- en uitvoer; SITC-1 en landen Permaand 2008 - 2014;2008 januari - 2015 april.
81298ned Totale in- en uitvoer naar EU, niet-EU Permaand 2008 - 2014;2008 januari - 2015 februari.
81260ned Natuur, voeding en tabak Permaand 2008-2014; 2008 januari - 2015 februari.
81261ned Minerale brandstoffen en chemie Permaand 2008 - 2014; 2008 januari - 2015 februari.
81262ned Hout, textiel, edelstenen en metaal Permaand 2008 - 2014;2008 januari - 2015 februari.
81263ned Apparaten, vervoermaterieel en overig Permaand 2008 - 2014;2008 januari - 2015 februari.
81271ned Totale in- en uitvoer naar land; jaar Perjaar 2008 - 2013
81270ned Apparaten, vervoermat. en overig; jaar Perjaar 2008 - 2013
81269ned Hout, textiel, edelstenen, metaal; jaar Perjaar 2008 - 2013
81268ned Minerale brandstoffen en chemie; jaar Perjaar 2008 - 2013
81267ned Natuur, voeding en tabak; jaar Perjaar 2008 - 2013
70017 In- en uitvoer; kerncijfers Permaand 2002-2014; 2002 januari - 2015 mei
70792ned In- en uitvoer; historie Eenmaalperjaar 1917-2013
70905ned In-, uit- en wederuitvoer Permaand 2002 - 2014; 2004 januari - 2015 april.
82007NED In-, uit- en doorvoer; waarde en gewicht Eenmaalperjaar 2007-2011
81202ned Uitvoerspecialisatie t.o.v. de EU-15 Eenmaalperjaar 1996 - 2013
37952 In- en uitvoer: Geharmoniseerd Systeem Permaand 1996 - 2011; 1996 januari - 2012 december
82605NED Invoer en uitvoer; eigendomsoverdracht Permaand 1995 januari - 2015 mei
82606NED Ruilvoet van de buitenlandse handel Permaand 1995 januari - 2015 mei
7100oogs Akkerbouwgewassen; productie Tweemaalperjaar 1994 - 2014
81735NED Fruit; ras, leeftijd, plantdichtheid Pervijfjaar 1997 - 2012
71509ned Fruitteelt; oogst appels en peren Perjaar 1997 - 2014
70671ned Fruitteelt; oppervlakte fruitboomgaarden Perjaar 1992 - 2014
37738 Groenteteelt; oogst per groentesoort Perjaar 1998 - 2014
81142ned Glastuinbouw; biologische bestrijding Onregelmatig 1995, 1998, 2000, 2004, 2008, 2012
82886NED Gewasbescherming; gewas, toepassing Onregelmatig 1995, 1998, 2000, 2004, 2008, 2012
37606 Gewasbescherming; werkzame stof Onregelmatig 1995, 1998, 2000, 2004, 2008, 2012
83035NED Mechanische bestrijding in de landbouw Onregelmatig 1995, 1998, 2000, 2004, 2008, 2012
82992NED Landbouw, kerncijfers EU Perjaar Vanaf 1995
82993NED Landbouw; inkomen en arbeid Perjaar Vanaf 1995
82995NED Landbouw; investeringen en voorraden Perjaar Vanaf 1995
82994NED Landbouw; output Perjaar Vanaf 1995
81559NED Landbouw; biologisch, fase omschakeling Perjaar 2014
81517ned Landbouw; biologisch, nationaal Perjaar 2014
81558NED Landbouw; biologisch, regio Perjaar 2014
81302ned Landbouw; nationaal Perjaar 2000 - 2014
80780ned Landbouw; regio Perjaar 2000-2014
80781ned Landbouw; gemeente Perjaar 2000-2014
80782ned Landbouw; bedrijfstype, nationaal Perjaar 2000-2014
80783ned Landbouw; hoofdbedrijfstype, regio Perjaar 2000-2014
80784ned Landbouw; arbeidskrachten, regio Perjaar 2000-2014
80787ned Landbouw; klassenindeling, regio Perjaar 2000-2014
80785ned Landbouw; economische omvang Perjaar 2000-2014
80786ned Landbouw; economische omvang, regio Perjaar 2000-2014
80807ned Landbouw; verbreding Onregelmatig 1998-2013
82504NED Dierlijke mest; kerncijfers Perjaar 1950-2014
82506NED Dierlijke mest; bedrijfstype, regio Perjaar 1990-2014
82505NED Dierlijke mest; diercategorie, regio Perjaar 1990-2014
7311slmi Mestproductie, -transport; per regio Eenmaalperjaar 1994-2013
71461ned Mesttransporten; herkomst en bestemming Eenmaalperjaar 1994 - 2013
80240ned Varkens- en pluimveerechten Perjaar 1998-2014
37110 Mineralen in de landbouw (sectorbalans) Eenmaalperjaar 1990, 1995 - 2011.
37502 Mineralen op landbouwgrond (bodembalans) Perjaar 1990, 1995 - 2013*.
37655 Stikstof en fosfor in Nederland Perjaar 1986, 1990, 1995, 1997 - 2013.
7140gras Grasland; oppervlakte en opbrengst Perjaar 1985 - 2014
80274ned Rundveestapel Tweemaalperjaar December 2008 - December 2014
7373llb Varkensstapel Tweemaalperjaar April 1981 - December 2014
7123slac Vleesproductie; aantal slachtingen Permaand Januari 1990 - April 2015
70736ned Weidegang van melkvee; weidegebied Perjaar 1997 - 2013
81029ned Zee- en kustvisserij; vanaf 1930 Onregelmatig 1930 - 2010
71484ned Zee- en kustvisserij; hoeveelheid vis Permaand 1994 - 2012; januari 2005 - oktober 2014.
71483ned Zee- en kustvisserij; prijs vis Permaand 1994 - 2014; Jan 2005 - Maart 2015.
7203vloo Zee- en kustvisserij; vloot en vangst Onregelmatig 1987 - 2014
71904ned Landbouw; vanaf 1851 Perjaar 1851 - 2014
81162ned Diensten landbouw; financin, SBI 2008 Eenmaalperjaar 2009-2013
03744mfo Aandelen; beurswaarde Permaand 1983 december - 2015 juni
71417ned Aandelen; kapitaalmarkt Permaand 2007 januari - 2015 juni
70266ned Dividend beursgenoteerde fondsen Permaand 1984 - 2014; 1999 januari - 2015 juni
71418ned Obligaties; kapitaalmarkt Permaand 2007 januari - 2015 juni
37393nom Obligaties; nominale waarde Permaand 2000 december - 2015 juni
37656 Aandelen obligaties; beroep kap. markt Permaand 1999 januari - 2015 juni
37137emi Aandelen obligaties; openbare emissie Permaand 2001 januari - 2015 juni
71420ned Fondsen; kapitaalmarkt Permaand 2007 januari - 2015 juni
81229ned Koerswaarde, emissie; aandeel, obligatie Perjaar 1983 - 2014.
82219NED Roodstand op betaalrekeningen Permaand 2010 juni - 2015 mei
7116shfo Spaartegoeden Permaand 1991 januari - 2015 mei
37758 Geld- en kapitaalmarkt, 1900-2002 Stopgezet 1900 - 2002.
82602NED Bbp; kwartalen, mutaties Perkwartaal 1995 - 2014, Kw I 1995 - Kw I 2015
82601NED Bbp; kwartalen, waarden Perkwartaal 1995 - 2014, Kw I 1995 - Kw I 2015
82262NED Opbouw binnenlands product (bbp) Perjaar 1995-2014
82604NED Bruto-investeringen vaste activa: maand Permaand 2005 januari - 2015 mei
82599NED Investeringen naar bestemming Perjaar 1995 - 2014
82600NED Investeringen naar sector en type Perjaar 1995 - 2014
82572NED Productie en inkomens naar bedrijfstak Perjaar 1995-2014
83068NED Aanbod en gebruik naar productgroepen Perjaar 1995-2014
82239NED Bijdrage aan de volumegroei van het bbp Perjaar 1995-2014
83069NED Consumptie naar goederen en diensten Perjaar 1995-2014
83071NED Consumptie naar verbruiksfunctie Perjaar 1995-2014
83087NED Invoer naar bestemming Perjaar 1995-2004
83088NED Uitvoer naar herkomst Perjaar 1995-2014
82594NED Sectoren; kerngegevens Perkwartaal 1995 - 2014, Kw I 1999 - Kw I 2015
82596NED Financile balansen en transacties Perkwartaal 1995 - 2014, Kw I 1999 - Kw I 2015
82595NED Lopende transacties naar sectoren Perkwartaal 1995 - 2014, Kw I 1999 - Kw I 2015
82643NED Macro-economisch scorebord Perkwartaal 2006 - 2014; 2006 kw I - 2015 kw I
82641NED Niet-financile balansen Eenmaalperjaar 2010-2013
82265NED Opbouw nationaal vorderingensaldo Perjaar 1995-2014
82560NED Overheidsfinancin; kerncijfers Perkwartaal 1995 - 2014; 1999 kw I - 2015 kw I
82790NED Overheidsbalans Perjaar 2010 - 2013
82564NED Overheid; financile transacties, balans Perkwartaal 1995 - 2014; 1999 kw I - 2015 kw I
82563NED Overheid; inkomsten en uitgaven Perkwartaal 1995 - 2014; 1999 kw I - 2015 kw I
82569NED Overheid; ontvangen belastingen Perkwartaal 1995 - 2014; 2008 kw I - 2015 kw I
82570NED Overheid; ontvangen sociale premies Perkwartaal 1995 - 2014; 1999 kw I - 2015 kw I
82565NED Overheid; overheidssaldo en -schuld Perkwartaal 1995 - 2014; 1999 kw I - 2015 kw I
82568NED Overheid; productie en consumptie Perjaar 1995 - 2014
82567NED Overheid; schuld naar schuldtitel Perkwartaal 1995 - 2014; 1999 kw I - 2015 kw I
82571NED Overheid; sociale uitkeringen Perkwartaal 1995 - 2014; 1999 kw I - 2015 kw I
82902NED Overheid; uitgaven naar functies Perjaar 1995 - 2013
82903NED Overheidsconsumptie; functie, sectoren Perjaar 1995 - 2013
81429ned Groeirekeningen; kerncijfers Eenmaalperjaar 1995-2012
82640NED Kapitaalgoederenvoorraad Eenmaalperjaar 2001-2013
83128NED Afvalbalans; kerncijfers Pertweejaar 1990-2012
82873NED Kerncijfers milieu; nationale rekeningen Eenmaalperjaar 2013
82539NED Aardgas- en aardoliereserves Eenmaalperjaar 1987-2013
83126NED Afvalbalans; nationale rekeningen Pertweejaar 2008-2012
81395ned Emissies naar lucht Eenmaalperjaar 1990-2013
82955NED Emissies naar water, herkomst-bestemming Pertweejaar 1995-2012
82238NED Energieverbruik bedrijven en huishoudens Perjaar 1995-2013
82725NED Milieubelastingen en -heffingen Perjaar 2001-2013
82804NED Milieusector; bedrijfstakken Eenmaalperjaar 2001-2012
82883NED Watergebruik Eenmaalperjaar 2003 - 2012
80601ned Winning, in- en uitvoer materiaalsoorten Perjaar 1996-2012
82801NED Macro-economie; kerncijfers, regio Eenmaalperjaar 2010-2013
82800NED Economische groei; volumemutaties, regio Tweemaalperjaar 2011-2014
82935NED Investeringen; type van activa, regio Perjaar 2010-2012
82934NED Investeringen; bedrijfstakken, regio Eenmaalperjaar 2010-2012
82797NED Productieproces; bedrijfstakken, regio Eenmaalperjaar 2010-2012
82936NED Transacties van de sector huishoudens Perjaar 2010-2012
82670NED Toerisme; kernindicatoren Perjaar 2010-2013
82671NED Toeristische bestedingen Perjaar 2010-2013
70262ned Bodemgebruik per gemeente Pertweejaar 1996, 2000, 2003, 2006, 2008 en 2010
37105 Bodemgebruik; per provincie, vanaf 1900 Pertweejaar 1900 - 2010
80385ned Monitor Nota Ruimte 2008 Eenmalig 2008
71903ned Natuur; kerncijfers Perjaar periode 1975 - 2012.
71901ned Kwaliteit van de natuur; beoordeling Stopgezet 2000 - 2006.
82787NED Rode Lijst Indicator Perjaar 1995, 2005, 2013 en 2014
7467 Gemeentelijke afvalstoffen; hoeveelheden Perjaar 1993 - 2014
80563ned Huishoudelijk afval per gemeente Perjaar 2001-2013
80358ned Motorvoertuigen; sloop, brandstofsoort Perjaar 2000 - 2014
80359ned Motorvoertuigen; sloop, gewichtsklasse Perjaar 2000 - 2014
80357ned Motorvoertuigen; uitval, leeftijd auto Perjaar 2000 - 2014
80360ned Motorvoertuigen; uitval, regio’s Perjaar 2000 - 2014
81416ned Aanvoer afval; recycling (SBI 2008) Pertweejaar 1996-2012
81414ned Bedrijfsafval; bedrijfstak (SBI 2008) Perjaar 1994-2013
70150NED Overheid; alternatief onkruidbeheer Onregelmatig 1992, 1995, 2001, 2005 en 2009
60062 Overheid; chemische bestrijding Onregelmatig 1992, 1995, 2001, 2005 en 2009
37221 Feitelijke emissies; alle bronnen Perjaar 1990, 1995, 2000 - 2013
7062 Feitelijke emissies; mobiele bronnen Perjaar 1990 - 2013
7063 Feitelijke emissies; wegverkeer Perjaar 1980, 1985, 1990 - 2013
70946ned Emissies broeikasgassen; IPCC Perjaar 1990, 1995, 2000 - 2013
70947ned Emissies naar lucht; NEC Perjaar 1990, 1995, 2000-2013
80433ned Afvalwaterzuivering bedrijven; regio’s Perjaar 1993-2013
81604NED Waterzuivering bedrijven; bedrijfstak Perjaar 2010-2013
81603NED Waterzuivering bedrijven; installaties Perjaar 1993-2013
81607NED Waterzuivering bedrijven; zuiveringsslib Perjaar 1993-2013
83029NED Zuivering afvalwater; energieverbruik Perjaar 2013, 2014*
70155ned Zuivering afvalwater; energie, 1981-2012 Stopgezet 1981, 1985, 1990 - 2012
70151ned Zuivering afvalwater; installaties Perjaar 1981, 1985, 1990 - 2013
7477 Zuivering afvalwater; regionaal Perjaar 1981, 1985, 1990 - 2013
70154ned Zuivering afvalwater; slibontwatering Perjaar 1981, 1985, 1990 - 2013
70153ned Zuivering afvalwater; slibstabilisatie Perjaar 1981, 1985, 1990 - 2013
71476ned Zuivering afvalwater; waterbeheerder Perjaar 2005-2013
70156ned Zuivering afvalwater; zuiveringsslib Perjaar 1981, 1985, 1990 - 2013
70152ned Zuivering afvalwater; zuiveringsproces Perjaar 1981, 1985, 1990 - 2013
81353ned Emissies naar water; industrie Perjaar 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
70224ned Lozing afvalwater; bestemming, 1995-2008 Stopgezet bestemming, 1995 - 2000, 2002, 2004, 2006, 2008.
70223ned Lozing afvalwater; herkomst, 1995-2008 Stopgezet 1995 - 2000, 2002, 2004, 2006, 2008.
70213ned Kosten en financiering; landschapsbeheer Pertweejaar 1999 - 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011
37193 Kosten en financiering; milieubeheer Pertweejaar 1985 - 2011
82861NED Milieukosten van bedrijven; kerncijfers Perjaar 2012-2013*
37807 Milieukosten bedrijven 1985-2012 Stopgezet 1985 - 2012*
82863NED Milieukosten van bedrijven Perjaar 2012
81233ned Milieukosten van bedrijven, 2008-2011 Stopgezet 2008 - 2011
37372 Milieukosten van het verkeer Pertweejaar 1980 - 2011
37118 Gemeentelijke afvalstoffen; kosten Pertweejaar Tweejaarlijks, 1993 - 2011
03783 Milieuhinder, -gedrag, -besef (personen) Eenmaalperjaar 1997 - 2011.
81183ned Water, afvalbeheer; financin, SBI 2008 Eenmaalperjaar 2009-2012
80182ned Klimaatgegevens; weerstation De Bilt Eenmaalperjaar 1800-2013
37846sol (Speciaal) basisonderwijs; leerlingen Eenmaalperjaar 1991/’92 - 2014/’15
71478ned Primair onderwijs; schoolregio Eenmaalperjaar 2000/’01 - 2013/’14
81788NED Score eindtoets Cito; gezinskenmerken Eenmaalperjaar 2005 - 2010
37746sol Speciale scholen; leerlingen, schooltype Eenmaalperjaar 1991/’92 - 2013/’14
70749ned Leerling-stromen voortgezet onderwijs Onregelmatig 1993
71508ned VO; door- en uitstroom Eenmaalperjaar 2003/’04 - 2004/’05 t/m 2010/’11 - 2011/’12
71170ned VO; vertraging inclusief op- en afstroom Eenmaalperjaar 2003/’04 naar 2004/’05 - 2010/’11 naar 2011/’12*
71893ned Van VO naar MBO; huishoudkenmerken Eenmaalperjaar 2004/’05-2005/’06 t/m 2010/’11-2011/’12
71892ned Van VO naar MBO persoonskenmerken Eenmaalperjaar 2004/’05-2005/’06 t/m 2010/’11-2011/’12
71894ned Van VO naar MBO; regiokenmerken Eenmaalperjaar 2004/’05-2005/’06 t/m 2010/’11-2011/’12
80122ned VO; gediplomeerden, herkomstgroepering Perjaar 2005/’06 - 2013/’14
80120ned VO; gediplomeerden, leeftijd Perjaar 2005/’06 - 2013/’14
80119ned VO; gediplomeerden, onderwijssoort Perjaar 2005/’06 - 2013/’14
80121ned VO; gediplomeerden, regio in detail Perjaar 2005/’06 - 2013/’14
80043ned VO; leerlingen, herkomstgroepering Perjaar 2003/’04 - 2014/’15
80041ned VO; leerlingen, leeftijd Perjaar 2003/’04 - 2014/’15
80040ned VO; leerlingen, onderwijssoort in detail Perjaar 2003/’04 - 2014/’15
80042ned VO; leerlingen, regio in detail Perjaar 2003/’04 - 2014/’15
80285ned VO; studievoortgang, advies na eindtoets Eenmaalperjaar 2003/’04 - 2010/’11
71436ned VO; brugklas 03-07, huishoudkenmerken Eenmaalperjaar 2003/’04 t/m 2010/’11
71435ned VO; studievoortgang, leerlingkenmerken Eenmaalperjaar 2003/’04 t/m 2010/’11
80284ned VO; studievoortgang, woonregio Eenmaalperjaar 2003/’04 t/m 2010/’11
80017ned VO; schoolkleur Perjaar 2003/’04 - 2011/’12
71825ned MBO; deelnemers, herkomstgroepering Eenmaalperjaar 1990/’91 - 2014/’15
71824ned MBO; deelnemers, leeftijd Eenmaalperjaar 1990/’91 - 2014/’15
71798ned MBO; deelnemers, richting in detail Eenmaalperjaar 1990/’91 - 2014/’15
71796ned MBO; deelnemers, woonregio Eenmaalperjaar 1990/’91 - 2014/’15
71827ned MBO; gediplomeerden, herkomstgroepering Eenmaalperjaar 1990/’91 - 2013/’14
71826ned MBO; gediplomeerden, leeftijd Eenmaalperjaar 1990/’91 - 2013/’14
71799ned MBO; gediplomeerden, richting in detail Eenmaalperjaar 1990/’91 - 2013/’14
71797ned MBO; gediplomeerden, woonregio Eenmaalperjaar 1990/’91 - 2013/’14
71895ned MBO; door- en uitstroom Perjaar 2004/’05 - 2009/’10
71897ned Stromen MBO; leerweg, huishoudkenmerken Perjaar 2004/’05-2005/’06 t/m 2008/’09-2009/’10
71896ned Stromen MBO; leerweg, persoonskenmerken Perjaar 2004/’05-2005/’06 t/m 2009/’10-2010/’11
71898ned Stromen MBO; leerweg, regio Perjaar 2004/’05-2005/’06 t/m 2009/’10-2010/’11
71995ned Stromen MBO; sector, huishoudkenmerken Perjaar 2004/’05-2005/’06 t/m 2008/’09-2009/’10
71994ned Stromen MBO; sector, persoonskenmerken Perjaar 2004/’05-2005/’06 t/m 2009/’10-2010/’11
71996ned Stromen MBO; sector, regio Perjaar 2004/’05-2005/’06 t/m 2009/’10-2010/’11
80362ned Instroom MBO; persoonskenmerken Eenmaalperjaar 2006/’07 - 2009/’10
80364ned Instroom MBO; regiokenmerken Eenmaalperjaar 2006/’07 - 2009/’10
80363ned Instroom MBO; werknemers-zelfstandigen Eenmaalperjaar 2006/’07 - 2009/’10
80467ned MBO; studievoortgang, herkomstgroepering Eenmaalperjaar 2005/’06 - 2012/’13
80468ned MBO; studievoortgang, woonregio Eenmaalperjaar 2005/’06 - 2012/’13
80704ned MBO; studievoortgang, vooropleiding Eenmaalperjaar 2005/’06 - 2012/’13
71113ned HO; eerste diploma, leeftijd Eenmaalperjaar 1990/’91 - 2013/’14
71172ned HO; eerste diploma, herkomstgroepering Onregelmatig 1995/’96 - 2013/’14
70962ned HBO en WO; gediplomeerden, leeftijd Eenmaalperjaar 1990/’91 - 2013/’14
71054ned HBO en WO; gediplomeerden, herkomst Eenmaalperjaar 1995/’96 - 2013/’14
70943ned HO; ingeschrevenen, leeftijd Eenmaalperjaar 1990/’91 - 2014/’15
71037ned HO; ingeschrevenen, herkomstgroepering Onregelmatig 1995/’96 - 2014/’15
71055ned HO; eerstejaarsstudenten, herkomst Eenmaalperjaar 1995/’96 - 2014/’15
70961ned HO; eerstejaarsstudenten, vooropleiding Eenmaalperjaar 1990/’91 - 2014/’15
71200ned HBO; studievoortgang, studierichting Eenmaalperjaar 1995 - 2012
71074ned HBO; studieduur afgestudeerden Eenmaalperjaar 1995/’96 - 2012/’13
37379ou Open universiteit; studenten, 1991-2012 Eenmaalperjaar 1991 - 2012
71535ned Theologie en humanistiek Eenmaalperjaar 1990/’91 - 2013/’14
71247ned Wetenschappelijk onderwijs: promoties Eenmaalperjaar 1990/’91 - 2013/’14
71199ned WO; studievoortgang, studierichting Eenmaalperjaar 1995 - 2012
71073ned WO; studieduur afgestudeerden Eenmaalperjaar 1995/’96 - 2012/’13
71514ned Bedrijfsopleidingen; beleid en leerbanen Onregelmatig 2005.
37945gld Bedrijfsopleidingen: deelname en kosten Onregelmatig 1993, 1999 en 2005.
81850NED Bedrijfsopleidingen; kerncijfers Onregelmatig 1986-2010
81848NED Bedrijfsopleidingen 2010 Onregelmatig 2010
70676ned Post-initieel onderwijs, levenlang leren Eenmaalperjaar 1995 - 2009
70988ned Niet-bekostigd onderwijs, kenmerken Eenmaalperjaar 2003 - 2009
70987ned Niet-bekostigd onderwijs, soorten Eenmaalperjaar 2003 - 2009
82116NED Cursusdeelnemers; kenmerken, 2007 Eenmalig 2007
82107NED Cursusdeelnemers; kenmerken, 2011 Onregelmatig 2011
82108NED Cursusdeelnemers; SBI 2008, 2011 Onregelmatig 2011
80166ned Educatie; deelnemers, educatietype Perjaar 2006/’07 t/m 2013/’14
80173ned VAVO; deelnemers, herkomstgroepering Perjaar 2006/’07-2014/’15
80175ned VAVO; gediplomeerden, herkomstgroepering Perjaar 2006/’07-2013/’14
80174ned VAVO; deelnemers, leeftijd Perjaar 2006/’07-2014/’15
80176ned VAVO; gediplomeerden, leeftijd Perjaar 2006/’07-2013/’14
81623NED MBO; woonregio, 2007/’08-2008/’08 Eenmaalperjaar 2007 en 2008
81625NED MBO; inkomsten, 2007/’08-2008/’09 Eenmaalperjaar 2007 en 2008
80450ned HO-afgestudeerden 00-04; arbeidsmarkt Eenmaalperjaar 2000-2004
80451ned HO-afgestudeerden 00-04; werkenden Eenmaalperjaar 2000-2004
80452ned HO-afgestudeerden 00-04; loon werknemers Eenmaalperjaar 2000-2004
80459ned HO-afgestudeerden 05-09; arbeidsmarkt Eenmaalperjaar 2005-2009
80460ned HO-afgestudeerden 05-09; werkenden Eenmaalperjaar 2005-2009
80461ned HO-afgestudeerden 05-09; loon werknemers Eenmaalperjaar 2005-2009
81491ned Onderwijsinstellingen; financin Perjaar 1998 - 2013
80509ned Overheidsuitgaven aan onderwijs Eenmaalperjaar 1900 - 2013
80393ned Onderwijs; uitgaven en indicatoren Eenmaalperjaar 1995 - 2013
80197ned Uitgaven per diploma; gemiddelde route Perjaar 1998 - 2013
82299NED Uitgaven per diploma; nominale route Perjaar 1998 - 2013
82298NED Uitgaven per diploma; standaard route Perjaar 1998 - 2013
71292ned VSV; onderwijssoort Eenmaalperjaar 2004/’05-2012/’13
71300ned VSV; vertraging in de schoolloopbaan Eenmaalperjaar 2004/’05-2012/’13
71293ned VSV; leeftijd Eenmaalperjaar 2004/’05-2012/’13
71291ned VSV; herkomstgroepering Eenmaalperjaar 2004/’05-2012/’13
71295ned VSV; soort huishouden Eenmaalperjaar 2004/’05 - 2008/’09
71301ned VSV; inkomsten uit baan Eenmaalperjaar 2004/’05-2008/’09
71302ned VSV; economische activiteit van baan Eenmaalperjaar 2004/’05-2008/’09
71294ned VSV; woonregio Eenmaalperjaar 2004/’05 - 2012/’13
80804ned VSV; loopbaanontwikkeling na schoolverla Perjaar 2005-2008
81137ned VSV; loonontwikkeling na schoolverlaten Perjaar 2005-2008
81138ned VSV; bedrijfstak na schoolverlaten Perjaar 2005-2008
71304ned VSV; verdachten, onderwijssoort Eenmaalperjaar 2004/’05-2012/’13
71309ned VSV;verdachten;vertraging schoolloopbaan Eenmaalperjaar 2004/’05-2012/’13
71303ned VSV; verdachten, herkomstgroepering Eenmaalperjaar 2004/’05-2012/’13
71305ned VSV; verdachten; soort huishouden Eenmaalperjaar 2004/’05 - 2008/’09
71310ned VSV; verdachten; inkomsten uit baan Eenmaalperjaar 2004/’05-2008/’09
80604ned VSV; studieterugkeer, leerlingkenmerken Eenmaalperjaar 2004/’05 - 2007/’08
80605ned VSV; studieterugkeer, huishoudkenmerken Eenmaalperjaar 2004/’05 - 2007/’08
82381NED Jongeren; vsv (totale omvang) Perjaar 2003 - 2014
71493ned Gediplomeerden; woonregio Eenmaalperjaar 2000/’01 - 2012/’13
71450ned Deelnemers en studenten; woonregio Perjaar 2000/’01 - 2013/’14
80384ned Gediplomeerden, vanaf 1900 Eenmaalperjaar 1900/’01 - 2010/’11
37220 Deelnemers en studenten; vanaf 1900 Eenmaalperjaar 1900/’01 - 2013/’14
70762ned In-, door- en uitstroom leerlingen Eenmaalperjaar 1995/’96 - 2008/’09
03753 Onderwijsinstellingen; grootte en soort Eenmaalperjaar 1990/’91 - 2013/’14
82816NED Bevolking; onderwijsniveau en -richting Perjaar 1996-2014
82123NED Onderwijsniveau paren Perjaar 1992-2012
81473NED Onderwijssucces jongeren; thuissituatie Perjaar 2005-2012
82372NED CO; inkomsten en uitgaven per maand Permaand 2014 januari - 2015 mei
82593NED DO; baten, lasten en saldo per kwartaal Perkwartaal 2014 1e kw - 2015 1e kw
82561NED OLO; inkomsten en uitgaven per kwartaal Perkwartaal 2014 1e kw - 2015 1e kw
82823NED Overheid; schuldgaranties, PPS, leningen Perjaar 2010 - 2013
82891NED Overheidsdeelnemingen; zeggenschap Perjaar 2012 - 2013
82892NED Overheidsondernemingen; schulden Perjaar 2012 - 2013
82373NED SZF; inkomsten en uitgaven per maand Permaand 2014 januari - 2015 mei
81206NED Gemeentefinancin vanaf 1900 Eenmaalperjaar 1900 - 2013
82981NED Gemeentebegrotingen; baten en lasten Perjaar 2004 - 2015
80420ned Gemeentebegrotingen; heffingen Tweemaalperjaar 2004 - 2015
82982NED Gem.begrotingen; baten, lasten, gemeente Perjaar 2005 - 2015
80485ned Gemeenterekeningen; baten en lasten Eenmaalperjaar 2004 - 2013
80484ned Gemeenterekeningen; heffingen Perjaar 2004 - 2013
71473ned Gemeenterekeningen per gemeente Perjaar 2005 - 2013
82987NED Gemeentebegrotingen; heffingen gemeente Perjaar 2005 - 2015
71453ned Gem.rekeningen; balans per gemeente Perjaar 2005 - 2013
71231ned Gem.rekening; balans regio grootteklasse Perjaar 2004 - 2013
82269NED Gemeensch. regelingen; balans Perjaar 2005 - 2013
82270NED Gemeensch. regelingen; baten en lasten Perjaar 2005 - 2013
81879NED Provinciefinancin vanaf 1900 Perjaar 1900 - 2013
70932ned Provinciebegrotingen; baten en lasten Perjaar 2005 - 2015
7486mfo Provinciebegrotingen; heffingen Perjaar 1995 - 2015.
71536ned Provincierekeningen; balans Perjaar 2004 - 2013
80502ned Provincierekeningen; baten en lasten Perjaar 2007 - 2013
80889ned Provincies; tarieven opcenten Perjaar 2000 - 2015
80504ned Rijksfinancin vanaf 1900 Eenmaalperjaar 1900 - 2013
60050 Rijk; begrotingshoofdstukken Tweemaalperjaar 1998 - 2014
81861NED Waterschapsfinancin vanaf 1936 Perjaar 1936 - 2013.
80445ned Waterschappen; balans Perjaar 2005 - 2013.
71974ned Waterschappen; begroting, heffingen Perjaar 2009 - 2015
80892ned Waterschappen; tarieven heffingen Perjaar 2009 - 2015
82830NED Decentrale overheden; EMU-saldo 2014-‘16 Eenmalig 2014 - 2016
83013NED Financile balansen decentrale overheden Perkwartaal 2006 kw I - 2015 kw I
70130ned Overheid; cultuur, sport en recreatie Perjaar 1999 - 2012
71720ned Beoordeling politiek en democratie Onregelmatig 2006, 2010, 2012
71722ned Betrokkenheid nieuws en politiek Onregelmatig 22 november 2006.
71724ned Nationale problemen Onregelmatig 2006, 2010, 2012
71721ned Politieke en sociale participatie Onregelmatig 22 november 2006.
71723ned Politieke kwesties Onregelmatig 2006, 2010, 2012
71719ned Vertrouwen in instellingen en mensen Onregelmatig 2006, 2010, 2012
70697ned Historie Europese verkiezingen,1979-2009 Stopgezet 1979 - 2009
70775NED Europees Parlement landelijk 1999 Eenmalig 10 juni 1999
70776NED Europees Parlement regionaal 1999 Eenmalig 10 juni 1999
70774NED Europees Parlement landelijk 1994 Eenmalig 9 juni 1994
70779NED Europees Parlement landelijk 1989 Eenmalig 15 juni 1989
70778NED Europees Parlement landelijk 1984 Eenmalig 14 juni 1984
70777ned Europees Parlement landelijk 1979 Eenmalig 7 juni 1979
70221NED Gemeenteraadsverkiezingen; herindelingen Eenmalig 2000 - 2002
70096NED Gemeenteraadsverkiezingen landelijk 2002 Eenmalig 6 maart 2002
70097NED Gemeenteraadsverkiezingen regionaal 2002 Eenmalig 6 maart 2002
70172NED Historie Provinciale Statenverkiezingen Stopgezet 1946 - 2007
71425ned Verkiezingen; Provinciale Staten 2007 Eenmalig 7 maart 2007
70228ned Provinciale Staten landelijk 2003 Eenmalig 11 maart 2003
70227ned Provinciale Staten regionaal 2003 Eenmalig 11 maart 2003
70165NED Provinciale Staten landelijk 1999 Eenmalig 3 maart 1999
70166NED Provinciale Staten landelijk 1995 Eenmalig 8 maart 1995
82095NED Stemgedrag stemgerechtigden 12-09-2012 Onregelmatig september 2012
81107ned Stemgedrag stemgerechtigden 9-6-2010 Onregelmatig 2010
71725ned Stemgedrag stemgerechtigden 22-11-2006 Onregelmatig 22 november 2006.
71277NED Verkiezingsuitslag Tweede Kamer, 2006 Stopgezet 22 november 2006
70148NED Verkiezingsuitslag Tweede Kamer, 2003 Eenmalig 22 januari 2003
70163NED Tweede Kamer verkiezingen regionaal 2003 Eenmalig 22 januari 2003
60045 Verkiezingsuitslag Tweede Kamer, 2002 Eenmalig 15 mei 2002
70075NED Tweede Kamer verkiezingen regionaal 2002 Eenmalig 15 mei 2002
37628 Verkiezingsuitslag Tweede Kamer, 1998 Eenmalig 6 mei 1998
37864 Verkiezingsuitslag Tweede Kamer, 1994 Eenmalig 3 mei 1994
37613 Verkiezingsuitslag Tweede Kamer, 1989 Eenmalig 6 september 1989
37109 Verkiezingsuitslag Tweede Kamer, 1986 Eenmalig 21 mei 1986
37322 Verkiezingsuitslag Tweede Kamer, 1982 Eenmalig 8 september 1982
37166 Verkiezingsuitslag Tweede Kamer, 1981 Eenmalig 26 mei 1981
37153 Verkiezingsuitslag Tweede Kamer, 1977 Eenmalig 25 mei 1977
37185 Verkiezingsuitslag Tweede Kamer, 1972 Eenmalig 29 november 1972
37299 Verkiezingsuitslag Tweede Kamer, 1971 Eenmalig 28 april 1971
37607 Verkiezingsuitslag Tweede Kamer, 1967 Eenmalig 15 februari 1967
03761 Verkiezingsuitslag Tweede Kamer, 1963 Eenmalig 15 mei 1963
37635 Verkiezingsuitslag Tweede Kamer, 1959 Eenmalig 12 maart 1959
37381 Verkiezingsuitslag Tweede Kamer, 1956 Eenmalig 13 juni 1956
37147 Verkiezingsuitslag Tweede Kamer, 1952 Eenmalig 25 juni 1952
37517 Verkiezingsuitslag Tweede Kamer, 1948 Eenmalig 7 juli 1948
37475 Verkiezingsuitslag Tweede Kamer, 1946 Eenmalig 17 mei 1946
37388 Verkiezingsuitslag Tweede Kamer, 1937 Eenmalig 26 mei 1937
37993 Verkiezingsuitslag Tweede Kamer, 1933 Eenmalig 26 april 1933
37933 Verkiezingsuitslag Tweede Kamer, 1929 Eenmalig 3 juli 1929
37972 Verkiezingsuitslag Tweede Kamer, 1925 Eenmalig 1 juli 1925
37733 Verkiezingsuitslag Tweede Kamer, 1922 Eenmalig 5 juli 1922
37682 Verkiezingsuitslag Tweede Kamer, 1918 Eenmalig 3 juli 1918
37278 Verkiezingen; 2e kamer, 1918-2006 Stopgezet 1918 - 2006
80518ned Vertrouwen in mensen, recht en politiek Onregelmatig 2002-2012
80346ned Consumentenprijzen; gemiddelde prijzen Perjaar 2000 - 2014
80345ned Consumentenprijzen; prijzen vanaf 1800 Perjaar 1800 - 2014
71311ned CPI; prijsindex 2006 = 100 Permaand Januari 1996 - juni 2015
80087ned CPI; geharmoniseerde prijsindex 2005=100 Permaand januari 2002 - juni 2015
70936ned CPI; inflatie vanaf 1963 Permaand januari 1963 - juni 2015
71099ned CPI; inflatie Europa 2005=100 Permaand januari 1996 - juni 2015
81135ned CPI; frequente aankopen, 2006=100 Permaand Januari 2006 - juni 2015
80545ned CPI; huishoudens naar inkomensbron Eenmaalperjaar 2007 - 2014
71313ned CPI; onderliggende inflatie 2006 = 100 Permaand januari 2006 - juni 2015
71905ned CPI; prijsindex 1900 = 100 Eenmaalperjaar 1900 - 2014
81975NED Producentenprijsindex; 2010=100, SBI2008 Permaand 1981-2014; januari 1981 - mei 2015
81974NED PPI; naar product, 2010 = 100 Permaand 2005-2014; januari 2005 - mei 2015
82113NED Kostprijs consumentengoederen, 2010=100 Permaand 2005-01 - 2015-05
60004 Schuldsaneringen; beindigingen Perkwartaal kw I 1999 - kw 1 2015
80426ned Schuldsaneringen; beindigingswijze Perdriemaanden 1998- 1de kwartaal 2015
83102NED Asielverzoeken, nareizigers; kerncijfers Permaand januari 2014 - juni 2015
81101ned Rechtsbijstand; afgegeven toevoegingen Eenmaalperjaar 2007-2014
81104ned Rechtsbijstand;contacten Juridisch Loket Eenmaalperjaar 2004-2014
82229NED Rechtsbijstand; personen met toevoeging Perjaar 2007-2014
81103ned Rechtsbijstand; gebr.toevoeging ‘07-‘11 Eenmaalperjaar 2007-2011
81105ned Rechtsbijstand; klanten Juridisch Loket Eenmaalperjaar 2004-2014
80496ned Adopties; vanaf 1957 Eenmaalperjaar 1957-2012
81550NED Partneradopties; leeftijd van het kind Stopgezet 2000-2011
71395ned Stiefouderadopties naar leeftijd kind Stopgezet 1995 - 2006
70809ned Voogdij en ondertoezichtstelling Stopgezet 1912 - 2012
80583ned Bureau Slachtofferhulp, aangemelde zaken Eenmaalperjaar 2009-2013
81018ned Clinten van Slachtofferhulp Perjaar 2009-2013
70882ned Slachtofferhulp; aard hulpverlening Stopgezet 2001 - 2006
71931ned Slachtofferhulp naar persoonskenmerken Stopgezet 2006 - 2007
37538 Rechtsbescherming & veiligheid; historie Onregelmatig 1900 - 2009.
70925ned Bestuursrecht; Centrale Raad van Beroep. Eenmaalperjaar 1998 - 2014.
70764ned Bestuursrecht; rechtbanken Eenmaalperjaar 2000 - 2014.
80739NED Burgerlijke rechtspraak; vanaf 1942 Eenmaalperjaar 1942 - 2014
80737NED Burgerlijke rechtszaken Perjaar 2010 - 2014
80738NED Burg. rechtszaken; verzoekschriften Perjaar 2010 - 2014
80734NED Kinderalimentatie 2001-2013 Pertweejaar 2001-2013
80735NED Partneralimentatie aan vrouw 2001-2013 Pertweejaar 2001-2013
82321NED Gedetineerden; persoonskenmerken Perjaar 2005-2014
37264 Gedetineerden op 30 september; kenmerken Eenmaalperjaar 1994 - 2014
70937ned Penitentiaire inrichtingen: capaciteit Tijdelijkstopgezet 2000 - 2005
37651 Penitentiaire inr.; omvang 1994-2012 Eenmaalperjaar 1994 - 2012
37395 Penitentiaire inrichtingen; stroom Tijdelijkstopgezet 1994 - 2000
82726NED Personeel penitentiaire inr.; functie Perjaar 2012-2014
82821NED Personeel penitentiaire inr.; geslacht Eenmaalperjaar 1994-2014
37340 Strafrecht; kerncijfers Eenmaalperjaar 1994 - 2013
81536NED Misdrijven; berechting Eenmaalperjaar 1994-2013
81537NED Misdrijven; berechting, gemeente Eenmaalperjaar 1994-2011
82297NED Misdrijven; berechting, gemeenten 2013 Perjaar 1994-2013
82295NED Misdrijven ingeschreven zaken, gem. 2013 Perjaar 1994-2013
81533NED Misdrijven; ingeschreven zaken, gemeente Eenmaalperjaar 1994-2011
81534NED Misdrijven; Openbaar Ministerie Eenmaalperjaar 1994-2013
81535NED Misdrijven; Openbaar Ministerie,gemeente Eenmaalperjaar 1994-2011
82296NED Misdrijven OM, gemeenten 2013 Perjaar 1994-2013
81538NED Misdrijven; opgelegde straffen Eenmaalperjaar 1994-2013
81532NED Misdrijven; vervolging en berechting Eenmaalperjaar 1994-2013
37632 Strafzaken; bijzondere procedures Eenmaalperjaar 1990-2014
70229ned Rechtspraak; Kerncijfers Eenmaalperjaar 1995 - 2013
37441 Brandweer; branden en hulpverlening Eenmaalperjaar 1985 - 2013
37511 Brandweer; branden, personeel, kosten Eenmaalperjaar 1985 - 2013
37615 Brandweer; hulpverlening, reddingen Eenmaalperjaar 1985 - 2013
71482ned Brandweer: personeel Eenmaalperjaar 2000 - 2015*
71930ned Halt-jongeren; delictgroep; herkomst Eenmaalperjaar 2005 - 2014
80326NED Halt-jongeren; opleiding Perjaar 2005-2014
83032NED Geregistreerde criminaliteit; regio 2015 Eenmaalperjaar 2005-2014
82315NED Registratie en aanhouding van verdachten Perjaar 2005-2013
81959NED Verdachten, herkomstgroepering Perjaar 1999-2013
81978NED Verdachte jongeren; recidive, opleiding Perjaar 2006-2013
81960NED Verdachten, woongemeente Perjaar 2010-2013
81997NED Verdachten; recidive, leeftijd Perjaar 2005-2013
80162ned Veiligheidszorg; kerncijfers Perjaar 2002-2013
80161ned Veiligheidszorg; aanbieders Perjaar 2002-2013
80160ned Veiligheidszorg; financiering Eenmaalperjaar 2002-2013
81929NED Burgers en politie; kenmerken Perjaar 2012-2013-2014
81928NED Burgers en politie; regio Perjaar 2012, 2013, 2014
81925NED Leefbaarheid buurt; kenmerken Perjaar 2012-2013-2014
81924NED Leefbaarheid buurt; regio Perjaar 2012, 2013, 2014
81877NED (On)veiligheidsbeleving; regio Perjaar 2012, 2013, 2014
81881NED (On)veiligheidsbeleving; kenmerken Perjaar 2012-2013-2014
81932NED Preventie; persoonskenmerken Perjaar 2012-2013-2014
81926NED Preventie; regio Perjaar 2012, 2013,2014
83095NED Ondervonden delicten; kenmerken Perjaar 2012-2014
82465NED Ondervonden delicten; regio Eenmaalperjaar 2012, 2013,2014
83096NED Slachtofferschap delicten; kenmerken Perjaar 2012-2014
82464NED Slachtofferschap delicten; regio Eenmaalperjaar 2012, 2013,2014
71024ned Lengte van spoorwegen Perjaar 2005 - 2014
71531ned Lengte van vaarwegen Perjaar 2005 - 2014
70806ned Lengte van wegen Perjaar 2001 - 2014
80306ned Nabijheid voorzieningen; buurt 2006-2012 Tweemaalperjaar 2006 - 2012
80305ned Nabijheid voorzieningen; regio Tweemaalperjaar 2006 - 2014
81126ned Reizigerskm’s; vervoerswijzen, regio’s Eenmaalperjaar 2010-2014
81128ned Mobiliteit; persoonskenmerk vervoerwijze Eenmaalperjaar 2010-2014
81124ned Mobiliteit; persoonskenmerken, motieven Eenmaalperjaar 2010-2014
81125ned Mobiliteit; verkeersdeelnemers Eenmaalperjaar 2010-2014
81129ned Mobiliteit; vervoerwijzen en motieven Eenmaalperjaar 2010-2014
81123ned Mobiliteitskenmerken en motieven Eenmaalperjaar 2010-2014
81127ned Mobiliteitskenmerken en vervoerwijzen Eenmaalperjaar 2010-2014
82855NED Verkeersintensiteiten op rijkswegen Permaand 2011-2014
81435ned Verkeersintensiteit; index 2000 = 100 Perjaar 2000 - 2011
80302ned Verkeer motorvoertuigen Perjaar 1990-2013
81481NED Bedrijfsbestelauto’s; km’s, bedr.grootte Perjaar 2009 - 2011
81542NED Bedrijfsbestelauto’s; kilometers, regio Perjaar 2009 en 2010
80589ned Verkeer bussen Perjaar 1990-2013
80353ned Verkeer bestelauto’s Perjaar 1990-2013
82521NED Verkeer vrachtvoertuigen; bedrijfstakken Perjaar 2009-2011
80379ned Verkeer vrachtvoertuigen; gewicht Perjaar 2001-2013
80392ned Verkeer vrachtvoertuigen; laadvermogen Perjaar 1990-2013
82428NED Verkeer speciale voertuigen Perjaar 1990-2013
71107ned Verkeer personenauto’s; jaarkilometrage Perjaar 2001 - 2013
80428ned Verkeer personenauto’s Perjaar 1990 - 2013
81157ned Transport; arbeid en financin, SBI 2008 Eenmaalperjaar 2009-2013
81821NED Transportbedrijven; omzet, 2010 = 100 Perkwartaal 2005-2015, 2005 kWI-2015 kWI
82513NED Spoorvervoer; aan- en afvoer, land Perjaar 2009-2014
80429ned Spoorvervoer; ladinggewicht/tonkilometer Perkwartaal 1986 - 2015 1e kwartaal
82512NED Spoorvervoer; Nederland, goederensoort Perjaar 2009-2014
83077NED Wegvervoer; kerncijfers Perjaar 2013-2014
83079NED Wegvervoer; gewicht, goederen NST2007 Perjaar 2010-2014
83080NED Wegvervoer; gewicht, goederensoort NSTR Perjaar 1975-2014
83078NED Wegvervoer; gewicht naar afstandsklasse Perjaar 2005-2014
83081NED Wegvervoer; gewicht naar laad- losland Perjaar 1997-2014
83082NED Wegvervoer; gewicht naar provincie Perjaar 2005-2014
83084NED Wegvervoer; vervoer tussen EU-landen Perjaar 2005-2014
83083NED Wegvervoer; vervoerd gewicht vanaf 1955 Perjaar 1955-2014
37509hvv Pijpleidingvervoer; aardolie(producten) Perkwartaal 1985 - 2014; 1993 kw I - 2015 kw II; 1993 januari - 2015 juni
60058ned Luchtvaart; kleine luchthavens Perkwartaal 1998 - 2014; 1998 kw I - 2015 kw I; 1998 januari - 2015 maart.
37478hvv Luchtvaart; maandcijfers Permaand 1997 - 2014; 1999 kw I - 2015 kw I; 1999 januari - 2015 april.
37570hvv Luchtvaart; passagiersvervoer Eenmaalperjaar 1998 - 2012.
03771hvv Luchtvaart; vliegbewegingen Perjaar 1998 - 2012.
37798hvv Luchtvaart; vrachtvervoer Eenmaalperjaar 1998 - 2012.
82515NED Binnenvaart; landen, goederensoort Perjaar 2010-2014
82514NED Binnenvaart; vervoerstroom,goederensoort Perjaar 2010-2014
83019NED Binnenvaart; vervoerstroom, soort lading Permaand januari 2010-juni 2015; 2010 kw I - 2015 kw II; 2010-2014
82850NED Zeevaart; gewicht, haven, soort lading Perkwartaal kwartaal
00374hvv Zeevaart; reis- en ladinggegevens Stopgezet 1996 - 2010; 1996 kw I - 2010 kw IV
83101NED Goederenvervoer; vervoerwijzen, -stromen Perjaar 1998-2014
81568NED Bromfietsen; aantal, soort, regio’s Perjaar 2007-2015
81540NED Bromfietsen; brandstof en bouwjaar Perjaar 2007-2015
80211ned Bromfietsen; soort, bouwjaar, regio’s Perjaar 2007-2015
82445NED Huishoudens in bezit van bromfiets Perjaar 2010 - 2013
81747NED Personen in bezit van bromfiets Eenmaalperjaar 2010-2013
81480ned Bedrijfsbestelauto’s; bedrijfstakken Perjaar 2009 en 2010
81500ned Bedrijfsbestelauto’s; kenmerken, branche Perjaar 2011
81365ned Bestelauto’s; leeftijd, gebruiker, regio Perjaar 2009-2011
71407ned Bedrijfsvoertuigen; voertuigkenmerken Perjaar 1 januari 2000 - 1 januari 2015
71406ned Motorfietsen; voertuigkenmerken, regio’s Perjaar 1 januari 2000 - 1 januari 2015
7374hvv Motorvoertuigen; inwoners, type, regio Perjaar 1 januari 1990 - 1 januari 2015
82044NED Motorvoertuigen; type, leeftijdsklasse Perjaar 2000 - 2015
37209hvv Motorvoertuigen; type, postcode, regio’s Perjaar 1 januari 2000 - 1 januari 2015
71405ned Personenauto’s; kenmerken, regio’s Perjaar 1 januari 2000 - 1 januari 2015
37803hvv Verkopen motorvoertuigen; type, merk Permaand 1997 - 2015; 1999 kw I - 2015 kw 2; 1999 mei - 2015 juni
82434NED Vrachtauto’s en trekkers; bedrijfstakken Perjaar 2009-2011
81845NED Huishoudens in bezit van auto of motor Eenmaalperjaar 2010-2013
81844NED Personen in bezit van auto of motor Eenmaalperjaar 2010-2013
37721hvv Luchtvloot Eenmaalperjaar 1961 - 2014
70001NED Archieven; kerngegevens Stopgezet 1980 - 2000.
70003NED Archieven: naar capaciteit Stopgezet 2000.
70002NED Archieven:naar type Stopgezet 2000
70000NED Archieven: per provincie Stopgezet 2000.
7101kuvo Instellingen kunstzinnige vorming Stopgezet 1993 - 2007.
7097kuno Instellingen kunstzinnige vorming; regio Stopgezet 1993 - 2007.
70077NED Professionele podiumkunsten Perjaar 1999 - 2013
70810NED Podiumkunsten; exploitatie en personeel Perjaar 2002 - 2013
82037NED Musea; bedrijfsopbrengsten en -kosten Pertweejaar 1993-2013
82038NED Musea; openstelling, bezoeken, tarieven Pertweejaar 1993-2013
70004ned Audiovisuele diensten Pertweejaar 1996, 1999, 2001, 2003, 2005
81100ned Bezoek aan culturele voorstellingen Onregelmatig 1979-2007
37944 Kerkelijke gezindte; vanaf 1849 Eenmaalperjaar 1849 - 2009.
70763ned Openbare bibliotheken Eenmaalperjaar 1999 - 2012
70268ned Dagtochten; gemiddeld aantal per dag Pervijfjaar 1995/’96, 2001/’02 en 2006/’07.
70267NED Dagtochten; gemiddeld aantal per persoon Pervijfjaar Vijfjaarlijks 1995 september- 1996 augustus, 2006 oktober- 2007 september
70709NED Dagtochten; naar provincie Pervijfjaar 1990/’91, 1995/’96, 2001/’02 en 2006/’07.
70269NED Dagtochten; uitgaven Pervijfjaar 1990/’91, 1995/’96, 2001/’02, 2006/’07.
70694ned Dagtochten; vervoermiddelen Pervijfjaar 1990/’91, 1995/’96, 2001/’02 en 2006/’07.
70220ned Dagtochten naar kenmerken Pervijfjaar 1990/’91, 1995/’96, 2001/’02 en 2006/’07.
7508rec Attractieparken Pertweejaar 1998, 2002, 2004, 2006, 2008
7507inst Recreatie-instellingen Pertweejaar 1996, 1998, 2002, 2004, 2006, 2008
80909ned Actieve en passieve sportparticipatie Onregelmatig 1991-2007
7529PUB Jachthavens; capaciteit, tarieven Perdriejaar 1997 - 2012
70258NED Maneges, sport-, zeil- en surfscholen Perdriejaar 2000 - 2012.
7193SKCR Sportaccommodaties Perdriejaar 1988 - 2012.
70257NED Sportaccommodaties; exploitatie Perdriejaar 1988 - 2012.
70256NED Sportclubs; exploitatie Perdriejaar 2000 - 2012.
7083SPCL Sportclubs en -scholen Perdriejaar 1987 - 2006.
70259NED Sportorganisaties Perdriejaar 1987 - 2006.
7528PUB Watersport Perdriejaar 1994 - 2012.
7527pub Watersportclubs naar activiteiten Perdriejaar 1997 - 2012.
70260NED Watersportorganisaties; exploitatie Perdriejaar 1988 - 2012
70235NED Zwembaden Perdriejaar 2000 - 2006.
82058NED Logiesaccommodaties; kerncijfers Permaand januari 2012 - april 2015
82063NED Hotels; capaciteit, sterklasse Permaand januari 2012 - april 2015
82621NED Hotels; zakelijke overnachtingen, regio Permaand Januari 2012 - april 2015
82622NED Hotels, zakelijke overnachtingen, ster Permaand Januari 2012 - april 2015
82062NED Logiesaccommodaties; capaciteit Permaand januari 2012 - april 2015
82061NED Hotels; gasten, regio Permaand januari 2012 - april 2015
82060NED Hotels; gasten, sterklasse Permaand januari 2012 - april 2015
82059NED Logiesaccommodaties; gasten Permaand januari 2012 - april 2015
71336ned Buit. gasten; accom., belang.activiteit Onregelmatig 2005 / ‘06
71335ned Buit. gasten; herkomst, bel.activiteit Onregelmatig 2005 / ‘06
71331ned Buit. gasten;overn./bested./herkomst Onregelmatig 2005 / ‘06
71332ned Buit. gasten;overn./bested./motief Onregelmatig 2005 / ‘06
71334ned Buit. gasten; overn./reserv./accomodatie Onregelmatig 2005 / ‘06
71333ned Buit.gasten;overn./vervoerm/accommodatie Onregelmatig 2005 / ‘06
82348NED Deelname vakantie; persoonskenmerken Perjaar 2002-2013
37315 Deelname aan vakanties Eenmaalperjaar 1990 - 2014.
71337ned Omvang van reisgezelschap naar motief Onregelmatig 2005 / ‘06
3787 Korte vakanties Ned.; achtergrondkenm. Eenmaalperjaar 2000 - 2013.
71070ned Korte vakanties Nederland; bestemmingen Eenmaalperjaar 2002 - 2014.
71069ned Korte vakanties Nederland: duur,uitgaven Eenmaalperjaar 2002 - 2014.
71071ned Korte vakanties Nederland; logiesvormen Eenmaalperjaar 2002 - 2014.
71072ned Korte vakanties Nederland; vervoermiddel Eenmaalperjaar 2002 - 2014.
70677ned Lange vakanties Ned.; achtergrondkenm. Eenmaalperjaar 2000 - 2014.
71079ned Lange vakanties Nederland; bestemmingen Eenmaalperjaar 2002 - 2014.
71078ned Lange vakanties Nederland; duur,uitgaven Eenmaalperjaar 2002 - 2014.
71080ned Lange vakanties Nederland; logiesvormen Eenmaalperjaar 2002 - 2014.
71081ned Lange vakanties Nederland; vervoermiddel Eenmaalperjaar 2002 - 2014.
70678ned Korte vak. buitenland; persoonskenm. Eenmaalperjaar 2000 - 2014.
71083ned Korte vakanties buitenland; bestemmingen Eenmaalperjaar 2002 - 2014.
71082ned Korte vakanties buitenland; duur,uitgave Eenmaalperjaar 2002 - 2014.
71084ned Korte vakanties buitenland;vervoerswijze Eenmaalperjaar 2002 - 2014.
70679ned Lange vak. buitenland; achtergrondkenm. Eenmaalperjaar 2000 - 2014.
71086ned Lange vakanties buitenland; bestemmingen Eenmaalperjaar 2002 - 2014.
71085ned Lange vakanties buitenland;duur,uitgaven Eenmaalperjaar 2002 - 2014.
71087ned Lange vakanties buitenland; logiesvormen Eenmaalperjaar 2002 - 2014.
71088ned Lange vakanties buitenland;vervoerswijze Eenmaalperjaar 2002 - 2014.
70232ned Vakanties; kerncijfers Eenmaalperjaar 1990 - 2014.
03770 Historie lange vakanties Eenmaalperjaar 1969 - 2013.
37526 Vakanties naar vakantiekenmerken Eenmaalperjaar 1990-2014.
37937 Vakantiespreiding; achtergrondkenmerken Eenmaalperjaar 2000 - 2014.
37117 Vakantiespreiding naar bestemming Eenmaalperjaar 1999/’00 - 2012/’13.
37282 Wintersportvakanties Eenmaalperjaar 1989/’90 - 2012/’13.
60055ned Bezit en gebruik pc en internet Eenmalig november 2001
71098ned ICT gebruik; personen Eenmaalperjaar 2005 - 2013.
71102ned ICT gebruik; huishoudens Eenmaalperjaar 2005 - 2013.
70655ned Media en ICT; gebruik Stopgezet 1997 - 2008.
82617NED Tijdsbesteding in uren per week Onregelmatig 2011
60029ned Vrije tijd; participatie Eenmaalperjaar 1997 - 2011.
70072ned Regionale kerncijfers Nederland Onregelmatig Jaarcijfers 1995 - 2015
82931NED Kerncijfers wijken en buurten 2014 Onregelmatig 2014
82339NED Kerncijfers wijken en buurten 2013 Onregelmatig 2013
70904ned Kerncijfers wijken en buurten 2009-2012 Onregelmatig 2009 - 2012
60039fvw Maatstaven Financile-verhoudingswet Fvw Onregelmatig 2007 - 2015
71718ned 40 aandachtswijken; 2005-2013 Stopgezet Verslagperiode: 2005-2013.
82949NED Gebieden in Nederland 2015 Driemaalperjaar 2015
82496NED Gebieden in Nederland 2014 Eenmalig 2014
82000NED Gebieden in Nederland 2013 Eenmalig 2013
81498ned Gebieden in Nederland 2012 Stopgezet 1 januari 2012
81008ned Gebieden in Nederland 2011 Stopgezet 1 januari 2011
80397ned Gebieden in Nederland 2010 Stopgezet 1 januari 2010
82990NED Woonplaatsen in Nederland 2015 Eenmalig 2015
82507NED Woonplaatsen in Nederland 2014 Eenmalig 2014
82050NED Woonplaatsen in Nederland 2013 Eenmalig 2013
81829NED Woonplaatsen in Nederland 2012 Eenmalig 2012
81596NED Woonplaatsen in Nederland 2011 Eenmalig 2011
80477ned Plaatsnamen in Nederland 2010 Eenmalig 2010
70739ned Gebieden; overzicht vanaf 1830 Tweemaalperjaar Stand per 01-01- 1830 t/m 01-01- 2015
82829NED Nabijheid voorzieningen; buurt 2014 Tweemaalperjaar 2014
82341NED Nabijheid voorzieningen; buurt 2013 Tweemaalperjaar 2013
82271NED Bevolkingskernen 2011 Eenmalig 2011
81236ned Conjunctuurenqute; 2012 - 1e kw 2014 Stopgezet 1e kwartaal 2014
81649NED Huishoudens, personen; regio, 1971-1994 Eenmalig 1971-1994
81186ned Leefbaarheid; buurtkenmerken, 2008-2009 Stopgezet 2008-2009
80168ned Leefbaarheid woonbuurt; regio, 2008-2011 Stopgezet 2008-2011 (laatste kwartaal gemeten)
81188ned Onveiligheid; buurtkenmerken, 2008-2009 Stopgezet 2008-2009
72012ned Onveiligheidsbeleving; regio, 2008-2011 Stopgezet 2008-2011 (laatste kwartaal gemeten)
80732ned Politie en burgers; regio, 2008-2011 Stopgezet 2008-2011
80733ned Preventiemaatregelen; regio, 2009-2011 Stopgezet 2009-2011
81190ned Slachtofferschap; buurtkenmerk,2008-2009 Stopgezet 2008-2009
80169ned Slachtofferschap; regio, 2008-2011 Stopgezet 2008-2011 (laatste kwartaal gemeten)
81930NED Slachtofferschap; regio, 2012 Stopgezet 2012, 2013
70794ned Religie; naar regio; 2000/2002 of 2003 Stopgezet 2000/2002 of 2003
37912 Historie economische demografie Stopgezet 1983 - 2006.
70062NED Historie niet-financile beurs-nv’s. Stopgezet 1977 - 2003
80067ned Bedrijfsleven; tijdreeks vanaf 1987 Perjaar 1987-2008
37697 Financin grote ondernemingen 1977-2010 Stopgezet 1977 - 2010
82985NED Huishoudens; grootte, 1971-1994 Eenmalig 1971-1994
82984NED Huishoudens; thuiswonend kind, 1971-1994 Eenmalig 1971-1994
82986NED Personen; kenmerken huishouden 1971-1994 Eenmalig 1971-1994
37286 Bouwnijverheid; kerncijfers, 1899 - 1999 Stopgezet 1899 - 1999.
37759 Historie delfst., industrie; hoeveelheid Stopgezet 1914 - 2005
70797NED EMU-saldo en EMU-schuld; Internationaal Stopgezet 1995 - 2006
7343nr Historie Nationale rekeningen 1900-2012 Stopgezet 1900 - 2012
80309ned Producentenprijzen; 2000=100 vanaf 1935 Eenmaalperjaar 1935 - 2011
70704ned Producentenprijzen; 1990=100, 1935-2002 Stopgezet 1993 1935 - 2002
37406 Historie verkeer en vervoer Stopgezet 1899 - 1999
37650 Historie cultuur Stopgezet 1900 - 2002
71138NED BT 1930; bedr.gr. en -kl.; ec.geogr.geb. Eenmalig 1930
71141NED BT 1930; bedr.gr. en -kl.; burg. staat Eenmalig 1930
71140NED BT 1930; bedr.gr. en -kl.; kerk. gez. Eenmalig 1930
71142NED BT 1930; bedr.gr.; leeft. en burg. staat Eenmalig 1930
71144NED BT 1930; bedr.gr.; nationaliteit Eenmalig 1930
71143NED BT 1930; beroepen; leeft. en burg. staat Eenmalig 1930
71145NED BT 1930; beroepen; nationaliteit Eenmalig 1930
71139NED BT 1930; overh. en part. dienst Eenmalig 1930
71132NED Volkstelling 1930; gezinnen Eenmalig 1930
71134NED VT 1930; gez. sch. en woonw.; kindertal Eenmalig 1930
71133NED VT 1930; gez. sch. en woonw.; samenst. Eenmalig 1930
71118NED Volkstelling 1930; oppervlakten Eenmalig 1930
71119NED Volkstelling 1930; bevolkingsdichtheid Eenmalig 1930
71122NED Volkstelling 1930; bew.; gesl. en leeft. Eenmalig 1930
71125NED Volkstelling 1930; gesl., leeft., b.st. Eenmalig 1930
71123NED Volkstelling 1930; bew.; gesl., burg.st. Eenmalig 1930
71126NED Volkstelling 1930; gesl., huishouden Eenmalig 1930
71127NED Volkstelling 1930; leeft.,kerk.gez. Eenmalig 1930
71124NED Volkstelling 1930; bew.; gesl.,kerk.gez. Eenmalig 1930
71128NED Volkstelling 1930; gesl., geboortepl. Eenmalig 1930
71129NED Volkstelling 1930; gesl., nationaliteit Eenmalig 1930
71130NED Volkstelling 1930; aantal huishoudens Eenmalig 1930
71131NED Volkstelling 1930; gest. en instell. Eenmalig 1930
71121NED Volkstelling 1930; pl. ind.; bewoners Eenmalig 1930
71120NED Volkstelling 1930; pl. ind.; gebouwen Eenmalig 1930
71135NED VT 1930; bew. woningen; slaapr. en bew. Eenmalig 1930
71136NED VT 1930; bew. woningen naar bedst., bew. Eenmalig 1930
71137NED VT 1930; moreel ongunstige huisv.sit. Eenmalig 1930
71153NED VT 1930; bewoners naar vertr. per won. Eenmalig 1930
7377vt Volkstelling 1899; uitk. per gemeente Eenmalig 1899
7380vt Volkstelling 1899; plaatsel. indeeling Eenmalig 1899
7378vt Volkstelling 1899; kerk. gez. en leeft. Eenmalig 1899
7379vt Volkstelling 1899; leeft. en burg. staat Eenmalig 1899
7381bt Beroepstelling 1899 Eenmalig 1899
7382ws Woningstatistiek 1899; algemene gegevens Eenmalig 1899
7384ws Woningstatistiek 1899; gezinshoofden Eenmalig 1899
7383ws Woningstatistiek 1899; 1-3 bew. vertr. Eenmalig 1899
81058ned Bonaire beroepsbevolking; kenmerken 2010 Eenmalig 2010
82518NED Caribisch NL; banen, leeftijd Perjaar 2011-2013
82519NED Caribisch NL; banen, sbi2008 Perjaar 2011-2013
82069NED Caribisch NL; beroepsbevolking kenmerken Pertweejaar 2012
82071NED Caribisch NL; werkz. beroepsbevolk. SBI Pertweejaar 2012
82070NED Caribisch NL; werkzamen kenmerken Pertweejaar 2012
81239ned Caribisch Nederland, minimumuurloon Eenmaalperjaar 2009-2015
81060ned Bonaire werkende bev;econ activiteit ‘10 Eenmalig 2010
81059ned Bonaire werkende bevolking;kenmerken ‘10 Eenmalig 2010
80534ned Caribisch NL; bevolking op 1 januari Eenmaalperjaar 2002-2014
80539ned Caribisch NL; bevolkingsontwikkeling Eenmaalperjaar 2007-2013
81154ned Caribisch NL; elektriciteit en water Perjaar 1993-2014
82231NED Caribisch NL; stroomonderbrekingen Perjaar 2010-2013
82866NED Caribisch Nederland; welzijn Pervierjaar 2013
82291NED Caribisch NL: gezondheid en aandoeningen Pervierjaar 2013
82292NED Caribisch NL: leefstijl; kenmerken Pervierjaar 2013
82293NED Caribisch NL: medische contacten Pervierjaar 2013
80576ned Bonaire; invoer en uitvoer, 2004-2009 Stopgezet 2004 - 2009
82659NED Bonaire; invoer en uitvoer, SITC Perkwartaal 2011 - 2014, 2011 3e kwartaal - 2015 1e kwartaal
82658NED Caribisch NL; in- en uitvoer per eiland Perkwartaal 2011 - 2014, 2011 3e kwartaal - 2015 1e kwartaal
82557NED Caribisch Nederland; overlast in buurt Pervierjaar 2013
82559NED Caribisch Nederland; slachtofferschap Pervierjaar 2013
82558NED Caribisch NL; (on)veiligheidsbeleving Pervierjaar 2013
82868NED Caribisch Nederland; kerkelijke gezindte Pervierjaar 2013
82869NED Caribisch Nederland; vakantie en sport Pervierjaar 2013
82867NED Caribisch NL; gesproken talen, voertaal Pervierjaar 2013
82803NED Caribisch NL; ICT gebruik personen Pervierjaar 2013
81122ned Caribisch Nederland; CPI 2010=100 Perkwartaal 1e kwartaal 2010 - 2e kwartaal 2015
81869NED Caribisch NL; leerlingen Eenmaalperjaar 2009/’10 t/m 2014/’15*
82332NED Caribisch Nederland; Luchtvaart, maand Onregelmatig 2012-2014; 2012 kw I - 2015 kw II; 2012 januari - 2015 juni.
82870NED Caribisch Nederland; wonen Pervierjaar 2013
80538ned Bedrijfsec. ontslag; kerncijfers 2004-08 Stopgezet 2003 t/m 2008
81312ned Ontslag; inkomsten 2004-08 Stopgezet 2004-2008
81313ned Ontslag; opleidingsniveau 2004-2008 Stopgezet 2004-2008
81311ned Ontslag; SBI ‘93 2004-08 Stopgezet 2004-2008
71792ned Arbeidsmarktdynamiek; 2001-2008 Stopgezet 2001 - 2008.
81108ned Arbeidsvolume; bedrijfstak; 1969-2012 Stopgezet 1969 - 2012
81095ned Arbeidsvolume; kwartalen; 1995-kw1 2014 Stopgezet 1995-2014, kw1 1995-kw1 2014
37169ewl Banen; lonen en arbeidsduur (1995-2005) Stopgezet 1995 - 2005.
71813ned Banen van werknemers; regio Stopgezet December 2006, december 2007, December 2008 , December 2009
7258BAAN Banen van werknemers; regio (oud) Stopgezet 1993 - 2001
70742ned Banen van werknemers (‘93 - ‘05) ; regio Stopgezet 1993 - 2005.
7313MTSR Banen van werknemers (‘93-‘05); SBI Stopgezet 1993- 2005.
71551ned Hoofdbanen; regio, geslacht en leeftijd Stopgezet 1998 - 2005.
71884ned Hoofdbanen; SBI’93, loonklasse en regio Stopgezet 1998 - 2005.
71008ned Hoofdbanen; woon- en werkregio Stopgezet 1998 - 2005
70238ned Vacatures; naar beroep en opleiding Stopgezet 2000 - 2004, 2006,2008
70638ned Vacatures; naar overheidssectoren Stopgezet 2000 - 2004, 2006,2008
70236ned Vacatures; naar regio Stopgezet 2000 - 2004, 2006 - 2008
70237ned Vacatures; naar SBI’93 Stopgezet 2000 - 2004,2006, 2008
7260VACA Vacatures, NL en regio Stopgezet 1992 - 2001
37462vo Vacatures; overheid en onderwijs ‘92-‘09 Stopgezet 1993 - 2009, kw IV 1992 - kw IV 2009.
70639ned Vacatures; overheid naar regio Stopgezet 2000 - 2004, 2006,2008
37756VP Vacatures; SBI`93; part.bedr., 1997-2009 Stopgezet 1994 - 2009, kw I 1994 - kw IV 2009.
37518tot Vacatures; SBI`93; totaal, 1997-2009 Stopgezet 1997 - 2009, kw I 1997 - kw IV 2009.
70650ned Vacatures; seizoengecorrigeerd Stopgezet 1e Kwartaal 1997 - 4e kwartaal 2009.
71820ned Vacatures; vacaturegraad Stopgezet 1e Kwartaal 1997 - 4e kwartaal 2009.
70788ned Vacatures; vacaturegraad (1997-2006) Stopgezet 1e kwartaal 1997 - 4e kwartaal 2006.
7047BW Buitenlandse werknemers vanaf 1979 Stopgezet Jaarlijks, 1979 - 1998
37934gra Grensarbeid Stopgezet 1999 - 2005
71774ned Werknemers; alloch. collega’s; 1999-2005 Stopgezet 1999 - 2005
80487ned Werkgelegenheid; kerncijfers 2006-2009 Stopgezet 2006 - 2009
7511nr Arbeidsrekeningen Eenmaalperjaar 1969 - 2009.
37765arw Arbeidsrekeningen; kwartaalcijfers Stopgezet 2001-2010; Kw I 2001-Kw I 2011.
70031kar Banen van werknemers; kwartaalcijfers Stopgezet Kw I 2001 - kw I 2011 (kwartaalgemiddelden).
37660 Detailhandel; arbeid naar branche, 1999 Stopgezet Jaarcijfers 1999
37625 Groothandel; arbeid naar branche, 1999 Stopgezet 1999
71056NED Loonkosten in de metalektro Stopgezet Kw IV 2004 - Kw III 2006
37283GLK Loonkosten metaalnijverheid Stopgezet 1992 - 2003, Kw I 1993 - Kw IV 2004
6383ART Tijdreeksen AR, werkgelegenheid Stopgezet 1950- 1996
80491ned Werkgelegenheid; baan, cao 2006-2009 Stopgezet 2006 - 2009
80492ned Werkgelegenheid; baan, SBI’93 2006-2009 Stopgezet 2006 - 2009
80489ned Werkgelegenheid; cao, 2006-2009 Stopgezet 2006 - 2009
80490ned Werkgelegenheid; SBI’93 2006-2009 Stopgezet 2006 - 2009
80493ned Werkgelegenheid; werknemer cao 2006-2009 Stopgezet 2006 - 2009
80494ned Werkgelegenheid; werknemer SBI93 ‘06-‘09 Stopgezet 2006 - 2009
71854ned Arbeidsdeelname; paren 1992-2013 Stopgezet 1992 - 2013
70120NED Arbeidsdeelname; paren 1992-2006 Stopgezet 1992 - 2006.
71040ned Arbeidsdeelname; stromen 1999-2008 Stopgezet 1999 / 00 - 2007 / 08
71886ned Arbeidsdeelname; 15 of ouder 1992-2014 Stopgezet 1992 - 2014 4e kwartaal
71976ned Arbeidsdeelname;15 tot 25 jaar 2001-2013 Stopgezet 2001 - 2013
70938NED Arbeidsdeeln.;15 jaar of ouder 1992-2006 Stopgezet 1992 - 2006.
70162NED Arbeidsdeeln.;15 tot 25 jarigen ‘01-‘06 Stopgezet 2001 - 2006.
80752ned Arbeidsverleden afgelopen 4 jr 2004-2008 Stopgezet Afgelopen 4 jaar
71583ned Overwerken; achtergrondkenm.2000-2006 Stopgezet 2000 - 2006.
70920NED Werknemers; meer/minder werken 1992-2006 Stopgezet 1992 - 2006.
70803ned Baanvind/-wissel, onb. aanbod ‘00-‘06 Stopgezet 2000 - 2006
70066ned Baanzoekduur van schoolverlaters Stopgezet 1991 - 2001
71020ned Werknemers; arb.str. blijvers; 2000-2008 Stopgezet 1999 / 00 - 2007 / 08
71038ned Werknemers; in-, uitstroom, 2000-2008 Stopgezet 1999 / 00 - 2007 / 08
80470ned Beroepsbevolking naar bedrijf 2008-2012 Stopgezet 2008-2012
37577 Beroepsbevolking naar bedrijf ‘96-‘08 Stopgezet 1996-2008
80469ned Uitzendkrachten;waar werken ze 2008-2013 Stopgezet 2008-2013
80453ned Uitzendkrachten; waar werken ze ‘00-‘07 Stopgezet 2000-2007
37653 Beroepsbev; kerncijfers prov., 1987-2006 Stopgezet 1987 - 2006.
71883ned Beroepsbevolking; gemeenten 1996-2013 Stopgezet 1996/1998-2011/2013
70126ned Beroepsbevolking; gemeenten 1996-2006 Perjaar 1996/1998 - 2002/2006
71761ned Beroepsbevolking; provincie 1987-2014 Stopgezet 1987 - 2014 4e kwartaal
71887ned Beroepsbevolking; regio’s 1996-2013 Stopgezet 1996 - 2013
70177ned Beroepsbevolking; regio 1996-2006 Stopgezet 1996 - 2006.
80719ned Geregistreerde werkloosheid 2001-2014Q3 Stopgezet 2001 1e kwartaal - 2014 3e kwartaal
37914 Geregistreerde werkloosheid;89mei 2010 Stopgezet December 1988/februari 1989 - april 2010/juni 2010
80718ned Geregistreerde werkloosheid; 1952-2014Q3 Stopgezet Januari 1952 - 2014 3e kwartaal
37948 Gereg. werkloosheid; Jan52-Mei 2010 Stopgezet 1952-1988, december 1988/februari 1989 - april 2010/juni 2010
03745 Gereg werkloosheid;landsdeel 1989-2014Q3 Stopgezet 1e kwartaal 1989 - 3e kwartaal 2014
37256 Ingeschreven UWV Werkbedrijf 1988-2014Q3 Stopgezet 1e kwartaal 1988 - 3e kwartaal 2014
72018ned Langdurig werklozen; kenmerken Stopgezet 2001-2008
71427ned Langdurig werklozen; kenmerken 2001-2007 Stopgezet 2001-2007
72020ned Langdurig werklozen; regio Stopgezet 2001-2008
71448ned Langdurig werklozen; regio, 2001-2007 Stopgezet 2001-2007
81032ned Werkloos;baanvindduur,regio 2002-2014 Stopgezet 2002-2014
81076ned Werkloosheid; duur, regio 2001-2014 Stopgezet 2001-2014
70173ned Werkloosheid, beroepsbev. 2001- mei 2010 Stopgezet 3-maandsperiode dec.’99/feb.’00 - mrt.’10/mei.’10, jaartot. 2000-2009.
72019ned Werklozen; werkloosheidsduur Stopgezet 2001-2008
71428ned Werklozen; werkloosheidsduur, 2001-2007 Stopgezet 2001-2007
80548ned Arb.mob. na n jaar (12-uur) 2003-2012 Stopgezet 2003-2012
80220ned Arb.marktmob.; wissel (12-uur) 2003-2014 Stopgezet 2003 3e kwartaal - 2014 4e kwartaal
71958ned Beroepsbevolking; kerncijfers 1996-2014 Stopgezet 1996 - 2014 4e kwartaal
37840 Beroepsbevolking; historie 1970-2006 Stopgezet 1970 - 2006.
71812ned Beroepsbevolking; beroep 1996-2011 Stopgezet 1996 - 2011
71802ned Beroepsbevolking; binding 2000-2014 Stopgezet 2000 - 2014 4e kwartaal
70733ned Beroepsbevolking; binding arb. 2000-2006 Stopgezet 2000 - 2006
37940 Beroepsbevolking; geslacht 1996-2006 Stopgezet 1996 - 2006.
71855ned Beroepsbevolking; internat. 1996-2013 Stopgezet 2000 - 2013
70635NED Beroepsbevolking; naar onderwijsniveau Stopgezet 2001
71517ned Beroepsbev.;behaalde onderwijs 2000-2006 Stopgezet 2000 - 2006.
37503 Beroepsbev.; beroepsklassen 1996-2006 Stopgezet 1996 - 2006
80815ned Beroepsbev.;creatieve beroepen 2001-2011 Stopgezet 2001/2003-2009/2011
60035ned Beroepsbev; geslacht/leeftijd, 1996-2006 Stopgezet 1996 - 2006.
70085ned Beroepsbev.; int. definitie 2000-2006 Stopgezet 2000 - 2006.
70896ned Beroepsbev; ond.niv/-richting 1996-2006 Stopgezet 1996 - 2005
80150ned Zelfst. zonder pers.;kenmerken 1996-2014 Stopgezet 1996 - 2014 4e kwartaal
81111ned Beloning van werknemers; 1969-2012 Stopgezet 1969 - 2012
81096ned Beloning werkn.; kwartalen;1995-kw1 2014 Stopgezet 1995-2014, kw1 1995-kw1 2014
70052ned Bezoldiging overheidspersoneel Stopgezet 1997 - 2005
37812 Incidentele loonontwikkeling Stopgezet 1996 - 2005 Peildatum is 31 december.
70771ned Werknemers en loon; ink.bron; 1999-2008 Stopgezet 1999 - 2008
70993ned Werknemers; ec. act. en herk.; 1999-2008 Stopgezet 1999 - 2008
70899ned Werknemers; loonverdeling; 1999-2008 Stopgezet 1999 - 2008
37645EG Cao-lonen; eerst gepubliceerd (1990=100) Stopgezet Jaargemiddelde 1999 - 2002; januari 1999 - mei 2003
37573MR Cao-lonen; indexcijfers (1990=100) Stopgezet Jaargemiddelde 1990 - 2002; 1990 januari - 2003 mei
70640ned Cao-lonen;(2000=100), 1972-2014 Stopgezet Jaargemiddelden 1972 - 2013; 2000 kw I - 2014 kw III; 2000 jan - 2014 nov
37111ad Contractuele arbeidsduur (1990=100) Stopgezet januari 1990 - mei 2003
03720lk Contractuele loonkosten (1990=100) Stopgezet Jaargemiddelde 1990 - 2003, januari 1990 - december 2003
81280ned Prijsindex arbeid; 2006=100, 2001-2013 Stopgezet 2001 - 2013 december
82252NED Arbeidsmarkt jongeren; regio 2013 Stopgezet 2005 t/m 2011
71822ned Beroepsbev.; behaald onderwijs 2001-2012 Stopgezet 2001 - 2012
71229ned HO: arbeidsmarktpositie afgestudeerden Stopgezet 1999 / 00 tot en met 2004 / 05
71732ned MBO; inkomsten, regio, 2004/’05-2007/’08 Stopgezet 2004/’05 - 2007/’08
71734ned MBO; inkomsten, werk, 2004/’05-2007/’08 Stopgezet 2004/’05 - 2007/’08
71735ned MBO; kenmerken werk, 2004/’05-2007/’08 Stopgezet 2004/’05 - 2007/’08
72008ned MBO;opleiding,branche, 2004/’05-2007/’08 Stopgezet 2004/’05 - 2007/’08
71042ned Met/zonder startkwalificatie; 2001-2006 Stopgezet 2001 - 2006.
80171ned Personen met/zonder startkwal. 2001-2013 Stopgezet 2001-2013
71043NED Personen met startkwalificatie 2001-2006 Stopgezet 2001 - 2006.
71890ned Personen met startkwalificatie;kenmerken Stopgezet 2003 - 2007. (tabel is per 28-09-2009 vervallen)
71423ned Levensloopregeling; doel deelname 2006 Stopgezet 2006.
71422ned Levensloop/spaarloonregeling; 2006 Stopgezet 2006.
71829ned Met pensioen gaan; persoonskenmerken Stopgezet 2001 - 2007.
71424ned Stoppen met werken, VUT/prepensioen 2006 Stopgezet 2006.
71949ned Stoppen werken, VUT/prepensioen ‘06-‘09 Stopgezet 2006 - 2009
37337 Arbeidsomstandigheden; bedrijf 1997-2005 Stopgezet 1997-2005
37633 Arbeidsomstandigheden: gezondheid, 2004 Stopgezet 1997- 2004
70840ned Arbeidsomstandigheden; kenm. 1997-2005 Stopgezet 1997 - 2005.
70672ned Bedrijfsongevallen; persoonskenmerken Eenmalig 2000 / 2002 - 2003 / 2005
70691ned Chemische, biologische belasting op werk Eenmalig 2000 / 2002
03710 Controle over werk, werkdruk en beloning Stopgezet 1997 - 2004
37203 Werkbelasting en arbeidsverhoudingen Stopgezet 1997- 2004.
37835sta Door stakingen verloren arbeidsdagen Stopgezet 1993 - 2000
37183vb Leden vakverenigingen Stopgezet 1999 - 2009.
37793 Ledentallen van vakcentrales Stopgezet kw 1999 - I - 2003 - IV
71701NED Organisatiegraad werknemers; herkomst Stopgezet 2000 - 2004,2006
71700NED Org.graad werknemers, 2000-2004, 2006 Stopgezet 2000 - 2004,2006
71561NED Org.graad wn.; regio, 2000-2004, 2006 Stopgezet 2000 - 2004,2006.
71704NED Org.graad wn.; SBI, 2000-2004, 2006 Stopgezet 2000 - 2004,2006.
80163ned Werkstakingen; SBI’93, 1999-2008 Stopgezet 1999 - 2008
70812ned Nationale VerzuimStatistiek Stopgezet 2002 - 2005; 2002 Kw I - 2005 Kw IV.
82215NED Ziekteverzuim; geslacht 2005-2013 Stopgezet 2005-2013
7135ZVOH Ziekteverzuim overheid Stopgezet 1992 - 2003
7330ZV Ziekteverzuim particuliere bedrijven Stopgezet 1993 - 2003, 1995 Kw IV - 2004 Kw I
7094ZVRO Ziekteverzuim rijksoverheid Stopgezet 1992 4e kwartaal - 2004 4e kwartaal
71737ned Ziekteverzuim; SBI 1993, 2004-3e kw 2011 Stopgezet 1e kwartaal 2004 - 3e kwartaal 2011
70088NED Ouderschapsverlof; gebruik/duur, ‘00-‘06 Stopgezet 2000 - 2006.
37763 Ouderschapsverlof van werknemers Stopgezet 1992/1994 - 1997/1999.
37543 Historie arbeid Stopgezet 1899 - 2005
03712aob Arbeidsongeschiktheid; bedragen Stopgezet 1998 - 2009; 1998 kw I - 2009 kw IV; 1998 januari - 2009 december.
37988aoj Arbeidsongeschiktheid per jaar 1998-2009 Stopgezet 1998 - 2009.
70058ned Arbeidsongeschiktheid; regio Stopgezet kw I 1998 - kw IV 2009.
81370ned Arbeidsongeschiktheidsduur; 2005-2007 Stopgezet September 2005 t/m september 2007
37470abu Algemene bijstand; uitkeringen,1998-2010 Stopgezet 1998 - 2008; 1998 januari - 2010 september.
37321abs Algemene bijstand; stromen, 2000-2004 Stopgezet 2000 - 2004
37955ned Algemene bijstand; regionaal Stopgezet 1998 - 2008; 1998 januari - 2010 september.
80726ned Algemene bijstand; WIJ-uitkeringen Stopgezet oktober 2009 - december 2011.
80725ned Algemene bijstand; WWB-uitkeringen Stopgezet 1998 januari - 2011 december.
81368ned Bijstand; duurgegevens, 2005-2007 Stopgezet September 2005 t/m september 2007
81373ned Bijstand; (her)instroom, 2005-2007 Eenmalig 2005 kwartaal 1 t/m 2007 kwartaal 4
37351 Bijstandsdebiteurenstatistiek, 2001-2012 Stopgezet 2001 januari - 2012 december
71338ned Bijstandsfraude; aantallen en bedragen Stopgezet 2002 - 2005, 1e halfjaar 2006
70127ned Bijstandsfraude; kenmerken,2002-2008 Stopgezet 2002 - 2008
37707 Bijzondere bijstand aan huishoudens Stopgezet 1999 - 2000
37546ned IOAW en IOAZ; regionaal, 1998-2012 Stopgezet 1998 - 2012; 1998 januari - 2012 december.
71062ned Re-integratietrajecten, 2005 - 2012 Stopgezet Eerste halfjaar 2005 tot en met het tweede halfjaar - 2012
80373ned ANW-uitkeringen, 2008-2013 Stopgezet Januari 2008 - december 2013
80376ned ANW-uitkeringen per gemeente, 2008-2013 Stopgezet Kwartaalcijfers, maart 2008 - december 2013
80375ned ANW-uitkeringen per provincie, 2008-2013 Stopgezet Kwartaalcijfers, maart 2008 - december 2013
70744ned Bevolking; inkomstenbron; 1999-2008 Stopgezet 1999 - 2008
71194ned Cohorten imm.; werk en uitk.; 1999-2008 Stopgezet 1999 - 2006
70986ned Inkomensbron; herk.groepering; 1999-2008 Stopgezet 1999 - 2008
81367ned Sociale zekerheid;duurgegevens 2005-2007 Stopgezet September 2005 t/m september 2007
7391UITK Uitkeringen; regionaal 1991-1997 Stopgezet 1991 - 1997
70214NED Uitkeringsontv.; arbeid, opleiding, 1998 Eenmalig 1998
70632NED Uitkeringsontv.; herkomst, arbeid, 1998 Eenmalig 1998
71051ned Uitkeringsontvangers; in- en uitstroom Stopgezet 1999 / 00 - 2007 / 08
37847hk1 Uitkeringsontvangers naar herkomst Stopgezet 1999 - 2003 (ultimocijfers)
03738hk2 Uitkeringsontvangers; persoonskenmerken Stopgezet 1999 - 2003 (ultimocijfers)
70852ned Uitk.ontv.; met of z. werk; 1999-2008 Stopgezet 1999 - 2008
37859vut VUT, aantal personen Stopgezet 1996 - 2000
71191ned Werk/uitkering; herk. en gem.; 1999-2007 Stopgezet woongemeente 1999 - 2007
81369ned Werkloosheid; duurgegevens, 2005-2007 Stopgezet September 2005 t/m september 2007
81374ned Werkloosheid; (her)instromers, 2005-2007 Stopgezet 2005 kwartaal 1 t/m 2007 kwartaal 4
37320wiw WIW-dienstbetr. naar herkomstgroepering Eenmalig 1e helft van 2000
03711wiw WIW: herkomstgroepering, stand ult. 2000 Onregelmatig stand per 31 december 2000
80106ned Sociale beschermingsuitkeringen1994-2012 Stopgezet 1994 - 2012
71545ned Bedrijven; economische activiteit SBI’93 Stopgezet 2006 - 2009, 1 januari.
71544ned Bedrijven; grootte en rechtsvorm SBI’93 Stopgezet 2006 - 2009, 1 januari.
07222ED Bedrijven naar aantal werkzame personen Stopgezet 1993 - 2006.
80233ned Bedrijven; naar activiteit, 2006-2010 Stopgezet 2006 - 2010
80232ned Bedrijven; naar grootte, 2006-2010 Stopgezet 2006 - 2010; 1 januari 2006 - 1 januari 2010.
07221ED Bedrijven naar grootte en rechtsvorm Stopgezet 1993 - 2006.
70234ned Bedrijven; opheffingen 1998-2007 Stopgezet 1998 - 2007.
07223ED Bedrijven; opheffingen 1993-1996 Stopgezet 1993 - 1996
37619ed Bedrijven; oprichtingen, 1995-2010 Stopgezet 1995 kwartaal I - 2010 kwartaal IV.
70811ned Bedrijven; oprichtingen, 1993-2010 Stopgezet 1993 - 2010.
71546ned Bedrijven; vestigingen per regio Stopgezet 2006 - 2009, 1 januari.
70912NED Vestigingen Stopgezet 1994 - 2006.
71543ned Vestigingen; econ. activiteit (SBI’93) Stopgezet 2006 - 2009, 1 januari.
80234ned Vestigingen; gemeenten 2006-2010 Stopgezet 1 januari 2006 - 1 januari 2010
80231ned Vestiging; naar activiteit, 2006-2010 Stopgezet 1 januari 2006 - 1 januari 2010
03760ED Vestigingen naar activiteit en regio Stopgezet 1994 - 2006.
70078NED Vestigingen per gemeente naar activiteit Stopgezet 1994 - 2006.
37729 Faillissementen; bedrijven, 1993-2011 Eenmaalperjaar 1993 - 2011
37868 Faillissementen; benadeling, 1992-2010 Pertweejaar 1992 - 2010
60003 Faillissementen; herkomst, 1992-2010 Pertweejaar 1992 - 2010
37289 Faillissementen; jan.1993- apr. 2014 Stopgezet 1993 januari - 2014 april
80045ned Faillissementen; maand 1993-apr.2014 Stopgezet 1993 januari - 2014 april
7493fail Faillissementen naar arrondissement Stopgezet 1993 - 1999.
7495fail Faillisementen naar de grotere gemeenten Stopgezet 1993 - 1999.
37463 Faillissementen; stroomcijfers,1981-2011 Stopgezet 1981 - 2011
80158ned Uitgesproken faillissementen; 1993-2014 Stopgezet januari 1993 - april 2014
7435fail Uitgesproken faill. bedrijfsactiviteit Stopgezet 1993 - 1999
7506surs Surseance naar behandelingsduur Eenmalig 1996, 1997
7504surs Surseance naar provincie, 1996, 1997 Stopgezet 1996, 1997
7502SURS Surseance naar SBIafdeling’93, 1994-1997 Stopgezet 1994 - 1997
7505surs Surseance per SBIsectie, 1996, 1997 Stopgezet 1996, 1997
7503surs Verzoek/bendiging surseance, 1994-1997 Stopgezet 1994 - 1997
71908ned Conjunctuurenqute KvK-regio t/m 2011 Stopgezet 4e kwartaal 2008 - 4e kwartaal 2011.
71907ned Conjunctuurenqute Provincies t/m 2011 Stopgezet 4e kwartaal 2008 - 4e kwartaal 2011.
7429MBNV Beurs-nv’s, namen en coderingen Stopgezet 1977 - 2003
7431FBNV Financile beurs-nv’s Stopgezet 1990 - 2003
7430nbnv Niet-financile beurs-nv’s Stopgezet 1977 - 2003
70842ned Financin v.alle ondernemingen; SBI’93 Stopgezet 1992 - 2007
70841NED Financin v.grote ondernemingen; SBI’93 Stopgezet 1977 - 2007.
70706NED Niet-financ. ondernemingen; kengetallen Stopgezet 1999 - 2002
7244sfo2 SFO naar economische activiteit; groot Stopgezet 1977 - 2002
7247SFO5 SFO naar economische activiteit; totaal Stopgezet 1992 - 2002
7246SFO4 SFO naar tak en balanstotaal; totaal Stopgezet 1992 - 2002
7243SFO1 SFO naar tak en diverse kenmerken; groot Stopgezet 1977 - 2002
7245sfo3 SFO naar tak en verlies of winst; totaal Stopgezet 1992 - 2002
03723 Historie investeringen nijverheid Stopgezet 1949 - 1997
80555ned Bedrijfsinvesteringen;mutaties 2005 2014 Stopgezet 2005 januari-2014 april
70218ned Investeringen bedrijven, 2000-2008 Stopgezet 2000 - 2008
70074ned Investeringen door bedrijven 2000-2008 Stopgezet 2000 - 2008
03722GLD Investeringen door bedrijven 1995 - 2004 Stopgezet 1995 - 2004
7512lct Investeringen door bedrijven 1995 - 1999 Stopgezet 1995 - 1999
7349SLCT Investeringen grote bedrijven, 1990-1995 Stopgezet 1995 - 1999
37129 Investeringen (SBI’93); verwachtingen Stopgezet 2000 - 2010
7526 Kapitaalgoederen; aanschafjaar, 1997-‘98 Stopgezet 1997 - 1998
7105 Kapitaalgoederenvoorraad, 1992 - 1998 Stopgezet 1992 - 1998
80351ned Bedrijfsgegevens;omzet, 2004 - 2012 Stopgezet 2004 1e kwartaal - 2012 4e kwartaal
80394ned Financile kengetallen 2006-2008 Stopgezet 2006-2008
70664NED E-commerce, in- en verkoopmotieven, 2001 Stopgezet 2001
70212NED E-commerce, inkoopknelpunten, 2000 Stopgezet 2000
70211NED E-commerce, verkoopknelpunten, 2000 Stopgezet 2000
80074ned DigiD-bezit; herkomst, leeftijd; 2008-09 Stopgezet 2008-2009
80075ned DigiD-bezit; regio; 2008-2009 Stopgezet 2008-2009
71208ned ICT-gebruik naar bedrijfsgrootte; 2005 Stopgezet 2005
71209ned ICT-gebruik naar SBI-afdeling; 2005 Stopgezet 2005
71210ned ICT-gebruik, SBI-sectie en grootte; 2005 Stopgezet 2005
71075NED ICT-gebruik naar bedrijfsgrootte; 2004 Stopgezet 2004.
71076NED ICT-gebruik naar SBI-afdeling; 2004 Stopgezet 2004.
71077NED ICT-gebruik, SBI-sectie en grootte; 2004 Stopgezet 2004.
70934NED ICT-gebruik naar SBI-afdeling; 2003 Stopgezet 2003
70933NED ICT-gebruik naar bedrijfsgrootte; 2003 Stopgezet 2003
70935NED ICT-gebruik, SBI-sectie en grootte; 2003 Stopgezet 2003
70818NED ICT-gebruik bedrijven; 2002 Stopgezet 2002
71111ned ICT finan. sector, bedrijfsgrootte; 2004 Stopgezet 2004.
71112ned ICT finan. sector, SBI-afd/grootte; 2004 Stopgezet 2004.
71048ned ICT finan. sector 2003; bedrijfsgrootte Eenmalig 2003
71049ned ICT finan. sector 2003; SBI-afd/grootte Eenmalig 2003.
80335ned Bedrijven; ICT-gebruik (SBI 2008), 2008 Eenmalig 2008
80336ned ICT-gebruik naar bedrijfsgrootte, 2008 Eenmalig 2008
80337ned ICT-gebruik bedrijfstak en grootte, 2008 Eenmalig 2008
71915ned ICT-gebruik naar bedrijfsgrootte, 2007 Eenmalig 2007
71916ned ICT-gebruik naar bedrijfstak, 2007 Eenmalig 2007
71917ned ICT-gebruik bedrijfstak en grootte, 2007 Eenmalig 2007
71588ned ICT-gebruik naar bedrijfsgrootte, 2006 Eenmalig 2006.
71589ned ICT-gebruik naar bedrijfstak, 2006 Eenmalig 2006.
71590ned ICT-gebruik bedrijfstak en grootte, 2006 Eenmalig 2006.
37305 Historie automatisering Stopgezet 1979 - 1999
37285 Automatisering bij bedrijven en overheid Stopgezet 1997 - 2001
70915NED Innovatie bij bedrijven; 2000-2002 Stopgezet 2000 - 2002.
70633NED Innovatie bij bedrijven; 1998-2000 Stopgezet 1998 - 2000
37780 Innovatie bij bedrijven; 1996-1998 Stopgezet 1996 - 1998.
7323SLCT Innovatie bij bedrijven; 1994-1996 Stopgezet 1994 - 1996
71106ned Gezondheidsgerelateerde R&D, 2003-2007 Stopgezet 2003 - 2007
70919ned Research en development (R&D); 2002-2007 Stopgezet 2002 - 2007
7235slct Research en Development; 1994-2001 Stopgezet 1994 - 2001
7234SLCT Research en development tot 1995 Stopgezet 1970 - 1994
72016ned Res. en Dev.(R&D); landsdeel 2002-2007 Stopgezet 2002 - 2007
7322slct R&D; bedrijfstak, landsdeel, 1996 - 2001 Stopgezet 1996 - 2001
7239slct R&D; financiering, 1990-2003 Stopgezet 1990-2003
7238SLCT R&D; onderzoek bij universiteiten Stopgezet 1994 - 2003
7321slct R&D; provincie, 1996 - 2001 Stopgezet 1996 - 2001
72015ned R&D; provincie, 2002-2009 Stopgezet 2002-2009
7236SLCT R&D: Technologiegebieden Stopgezet 1995, 1997, 1999 en 2001
7237SLCT R&D: Technologiegebieden (A-wetenschap) Stopgezet 1995, 1997, 1999 en 2001
70637ned Universiteiten; baten, 1990-2004 Stopgezet 1990 - 2004
80826ned Patenten; bedrijfstak (SBI’93) 2000-2008 Stopgezet 2000-2008
70968ned Ondernemers en hun loon/winst; 1999-2008 Stopgezet 1999 - 2008
71168ned Ondernemingsklimaat; bedrijvendynamiek Stopgezet 1987 - 2004
71285ned Ondernemingsklimaat; gewerkte uren Stopgezet 1979- 2004.
71286ned Ondernemingsklimaat; investeringsquote Stopgezet 1990- 2006.
71165ned Ondernemingsklimaat; kennismigratie Stopgezet 2000 - 2002.
71157ned Ondernemingsklimaat; luchtvaartnetwerk Stopgezet 1995 - 2007
71442ned Ondernemingsklimaat; octrooiaanvragen Stopgezet 1990 - 2004.
80720ned Bedrijfsgegevens; invloed bedrijfsomvang Stopgezet 2008
80350ned Bedrijfsgegevens; invloed bedrijfstak Stopgezet 2008
71835ned Bedrijfsleven; financin, 2006 - 2008 Stopgezet 2006-2008
70897NED Bedrijfsleven; financin, 2000-2005 Stopgezet 2000 - 2005.
37970ned Asielverzoeken; kerncijfers Stopgezet 1975 - 2006
03740 Asielverzoeken, 2007-2011 Stopgezet 2007 - 2011; 2007 kw I - 2011 kw IV.
37591ned Asielverzoeken; internationaal 1990-2009 Stopgezet 1990 - 2009.
71924ned Verleende verblijfsverg. asiel 2001-2011 Stopgezet 2001 - 2011
71925ned Verl. verblijfsverg. regulier 2005-2011 Stopgezet 2005 - 2011
80016ned Immigranten; inkomsten(bron), 1999-2005 Stopgezet 1999 t/m 2005
70966ned Immigranten; inkomstenbron, geboorteland Stopgezet 1999 - 2003
70849ned Immigranten: ink.bron,geb.land,1995-2000 Stopgezet 1995 - 2000
70850ned Immigranten: ink.bron,mig.mot.,1995-2000 Stopgezet 1995 - 2000
70967ned Immigranten; migratiemotief Stopgezet 1999 - 2003
80352ned Remigranten; blijfduur, 31 december 2007 Eenmaalperjaar 1995-2007
71489ned Echtparen; herkomstgroep, 1 januari 2007 Eenmalig per 1 januari 2007
71244ned Gemengde huwelijken per 1 januari 2006 Eenmalig Per 1 januari 2006
71041ned Gemengde huwelijken per 1 januari 2005 Eenmalig 1 januari 2005
70844ned Gemengde huwelijken per 1 januari 2004 Eenmalig Per 1 januari 2004
70772ned Gemengde huwelijken per 1 januari 2003 Eenmalig Per 1 januari 2003
37257 Bevolking en sterfte; leeftijd op 1 jan. Eenmalig 1996 - 2001
70065NED Doodsoorzaken; Beldo-lijst,regio,’96-‘05 Stopgezet 1996 - 2005.
37683 Doodsoorzaken; niet-natuurlijk,1996-2011 Stopgezet 1996 - 2011
37414 Doodsoorzaken; regio, 1990-2006 Stopgezet 1990 - 2006
60023 Overlevingstafel; exacte leeftijd Eenmalig 1995 / 1996 - 1999 / 2000
60022 Overlevingstafel; kinderen < 2 jaar Eenmalig 1995 / 1996 - 1999 / 2000
60021 Overlevingstafel; leeftijd op 1 jan. Eenmalig 1996 - 2000
60002 Sterfte; exacte leeftijd Eenmalig 1995 - 2000
60001 Sterfte; kinderen < 2 jaar Eenmalig 1995 - 2000
60020 Sterftequotinten; exacte leeftijd Eenmalig 1995 / 1996 - 1999 / 2000
60010 Sterftequotinten; kinderen < 2 jaar Eenmalig 1995 / 1996 - 1999 / 2000
60009 Sterftequotinten; leeftijd op 1 jan. Eenmalig 1996 - 2000
60025 Verkorte overlevingstafel; exacte lft. Eenmalig 1995 / 1996 - 1999 / 2000
60024 Verkorte overlevingstafel; lft op 1 jan Eenmalig 5 - jaars periode 1996 - 2000
80745ned Bevolking; leeftijd, herkomst 2011-2060 Stopgezet 2011-2060
80748ned Bevolking; kerncijfers 2010-2060 Stopgezet 2010-2060
80749ned Geboorte per generatie 1935-2020 Stopgezet 1935-2020
80750ned Geboorte, sterfte en migratie 2010-2059 Stopgezet 2010-2059
80753ned Geboorte; kerncijfers 1935-2020 Stopgezet 1935-2020
80754ned Geboorte;vruchtbaarheidcijfers 2010-2060 Stopgezet 2010-2060
80755ned Intervallen bevolking;leeftijd 2011-2060 Stopgezet 2011-2060
80756ned Intervallen; bevolkingsgroei 2010-2060 Eenmalig 2010-2060
80757ned Levensverwachting, sterftekans 2010-2060 Stopgezet 2010-2060
80759ned Allochtonen; kerncijfers 2010-2060 Stopgezet 2010-2060
80760ned Geboorte; herkomstgroepering 2010-2059 Stopgezet 2010-2059
80761ned Allochtonen; intervallen 2011-2060 Stopgezet 2011-2060
80762ned Migratie; herkomstgroepering 2010-2059 Stopgezet 2010-2059
80763ned Vruchtbaarheid allochtonen 2010-2059 Stopgezet 2010-2059
71867ned Bevolking; kerncijfers 2008-2050 Stopgezet Prognose 2008 - 2050
71870NED Geboorte; kerncijfers 1935-2020 Stopgezet Geboortegeneratie 1935 - 2020.
71866NED Bevolking naar leeftijd 2009-2050 Stopgezet 2009 - 2050
71868NED Geboorte per generatie 1935-2020 Stopgezet 1935 - 2020
71871NED Geboorte;vruchtbaarheidcijfers 2008-2050 Stopgezet 2008- 2050
71869NED Geboorte, sterfte en migratie 2008-2049 Stopgezet Prognose 2008 - 2049
71874NED Levensverwachting, sterftekans 2008-2050 Stopgezet Prognose 2008 - 2050
71872ned Intervallen bevolking;leeftijd 2009-2050 Stopgezet 2009-2050
71873ned Intervallen; bevolkingsgroei 2008-2050 Stopgezet 2009-2050
03766ned Bevolking; kerncijfers 2006-2050 Stopgezet 2006 - 2050
37174ned Geboorte; kerncijfers 1935-2020 Stopgezet Geboortegeneratie 1935 - 2020.
37249ned Bevolking naar leeftijd 2007-2050 Stopgezet 2007 - 2050
00375ned Geboorte per generatie 1935-2020 Stopgezet Geboortegeneratie 1935 - 2020
37246ned Geboorte;vruchtbaarheidcijfers 2006-2050 Stopgezet Prognose 2007- 2050
37314ned Geboorte, sterfte en migratie 2006-2049 Stopgezet Prognose 2006 - 2049
37814ned Levensverwachting, sterftekans 2006-2050 Stopgezet Prognose 2006 - 2050
37714ned Intervallen bevolking;leeftijd 2007-2050 Stopgezet 2007 - 2050
37629ned Intervallen; bevolkingsgroei 2006-2050 Stopgezet Prognose 2006 - 2050
71256ned Bevolking; kerncijfers 2004-2050 Stopgezet 2004 - 2050.
71257ned Geboorte; kerncijfers 1935-2020 Stopgezet 1935 - 2020
71258ned Bevolking naar leeftijd 2005-2050 Stopgezet 2005 - 2050
71259ned Geboorte per generatie 1935-2020 Stopgezet 1935 - 2020
71260ned Geboorte;vruchtbaarheidcijfers 2004-2050 Stopgezet 2004 - 2050
71261ned Geboorte, sterfte en migratie 2004-2049 Stopgezet 2004 - 2049
71262ned Levensverwachting, sterftekans 2004-2050 Stopgezet 2004 - 2050
71263ned Intervallen bevolking;leeftijd 2005-2050 Stopgezet 2005 - 2050
71264ned Intervallen; bevolkingsgroei 2004-2050 Stopgezet 2004 - 2050
70851ned Bevolking; kerncijfers 2002-2050 Stopgezet 2002 - 2050
70853ned Geboorte; kerncijfers 1935-2020 Stopgezet 1935 - 2020
70854ned Bevolking naar leeftijd 2003-2050 Stopgezet 2003 - 2050
70855ned Geboorte per generatie 1935-2020 Stopgezet 1935 - 2020
70856ned Geboorte;vruchtbaarheidcijfers 2002-2049 Stopgezet 2002 - 2049
70857ned Geboorte, sterfte en migratie 2002-2049 Stopgezet 2002 - 2049
70868ned Levensverwachting, sterftekans 2002-2049 Stopgezet 2002 - 2049
70869ned Intervallen bevolking;leeftijd 2003-2050 Eenmalig 2003 - 2050
70870ned Intervallen; bevolkingsgroei 2002-2049 Eenmalig 2002 - 2049
70180ned Bevolking; kerncijfers 2000-2050 Stopgezet 2000 - 2050
70161ned Bevolkingsprognose: vruchtbaarheid Stopgezet 1935 - 2020
70137ned Bevolking naar leeftijd 2000-2050 Stopgezet 2000 - 2050
70136ned Geboorte per generatie 1935-2020 Stopgezet 1935 - 2020
70138ned Geboorte;vruchtbaarheidcijfers 2000-2049 Stopgezet Prognose 2000 - 2049
70176ned Geboorte, sterfte en migratie 2000-2050 Stopgezet 2000 - 2050
70179ned Levensverwachting, sterftekans 2000-2049 Stopgezet Prognose 2000 - 2049
70181ned Intervallen bevolking;leeftijd 2000-2050 Stopgezet 2000 - 2050
70164ned Intervallen; bevolkingsgroei 2000-2049 Stopgezet 2000 - 2049
71877NED Allochtonen; kerncijfers 2008-2050 Stopgezet Prognose 2008 - 2050
71875NED Allochtonen en autochtonen 2009-2050 Stopgezet Prognose 2009- 2050
71876NED Allochtonen naar herkomst, 2009-2050 Stopgezet 2009 - 2050
71878NED Geboorte; herkomstgroepering 2008-2049 Stopgezet Prognose 2008 - 2049
71881NED Vruchtbaarheid allochtonen 2008-2049 Stopgezet 2008 - 2049
71880NED Migratie; herkomstgroepering 2008-2049 Stopgezet 2008 - 2049
71879ned Allochtonen; intervallen 2009-2050 Stopgezet 2009-2050
37175ned Allochtonen; kerncijfers 2006-2050 Stopgezet Prognose 2006 - 2050
37924ned Allochtonen en autochtonen 2007-2050 Stopgezet Prognose 2007- 2050
03737ned Allochtonen naar herkomst, 2007-2050 Stopgezet Prognose 2007 - 2050
37148ned Geboorte; herkomstgroepering 2006-2049 Stopgezet Prognose 2006 - 2049
37421ned Vruchtbaarheid allochtonen 2006-2049 Stopgezet Prognose 2006 - 2049
37445ned Migratie; herkomstgroepering 2006-2049 Stopgezet Prognose 2006 - 2049
03778ned Intervallen allochtonen 2007-2050 Stopgezet Prognose 2007 - 2050
71265ned Allochtonen; kerncijfers 2004-2050 Stopgezet 2004 - 2050
71266ned Allochtonen en autochtonen 2005-2050 Stopgezet 2005 - 2050
71267ned Allochtonen naar herkomst, 2005-2050 Stopgezet 2005 - 2050
71268ned Geboorte; herkomstgroepering 2004-2049 Stopgezet 2004 - 2049
71269ned Vruchtbaarheid allochtonen 2004-2049 Stopgezet 2004 - 2049
71270ned Migratie; herkomstgroepering 2004-2049 Stopgezet 2004 - 2049
71271ned Intervallen allochtonen 2005-2050 Stopgezet 2005 - 2050
70877ned Allochtonen; kerncijfers 2002-2050 Stopgezet Prognose 2002 - 2050
70878ned Allochtonen en autochtonen 2003-2050 Stopgezet 2003 - 2050
70879ned Allochtonen naar herkomst, 2003-2050 Stopgezet 2003 - 2050
70880ned Geboorte; herkomstgroepering 2002-2049 Stopgezet 2002 - 2049
70881ned Vruchtbaarheid allochtonen 2002-2049 Stopgezet 2002 - 2049
70876ned Migratie; herkomstgroepering 2002-2049 Stopgezet Prognose 2002 - 2049
70884ned Intervallen allochtonen 2003-2050 Stopgezet Prognose 2003 - 2050
70200ned Allochtonen; kerncijfers 2000-2050 Stopgezet Prognose 2000 - 2050
70201ned Allochtonen en autochtonen 2000-2050 Stopgezet Prognose 2000 - 2050
70202ned Allochtonen naar herkomst, 2000-2050 Stopgezet Prognose 2000 - 2050
70203ned Geboorte; herkomst 2000-2050 Stopgezet Prognose 2000 - 2050
70204ned Vruchtbaarheid allochtonen 1990-2050 Stopgezet Periode 1990 - 2050
70205ned Migratie; geboorteland 2000-2050 Stopgezet Prognose 2000 - 2050
70206ned Intervallen allochtonen 2001-2050 Stopgezet Prognose 2001 - 2050
81411ned Prognose 2011-2060; kerncijfers Eenmalig 2011-2060
81412ned Prognose 2012-2060; bevolking Eenmalig 2012-2060
80328NED Prognose 2009-2016; kerncijfers Eenmalig 2009-2016
80327NED Prognose 2010-2016;bevolking Eenmalig 2010-2016
71529ned Prognose 2007-2014: kerncijfers Stopgezet 2007 - 2014
71530ned Prognose 2008-2014: bevolking Eenmalig 2008 - 2014
71067ned Bevolking; kerncijfers 2005-2011 Eenmalig 2005 - 2011
71068ned Bevolking naar leeftijd; 2006-2011 Eenmalig 2006 - 2011
03726ned Bevolking; kerncijfers 2003-2009 Eenmalig prognose 2003 - 2009
37140ned Bevolking naar leeftijd 2004-2009 Eenmalig 2004 - 2009
70712ned Bevolking; kerncijfers 2001-2007 Eenmalig 2001 - 2007
70713ned Bevolking naar leeftijd 2001-2007 Eenmalig 2001 - 2007
80123ned Huishoudens; kerncijfers 2009-2050 Eenmalig 2009-2050
80117ned Huishoudens; type 2009-2050 Eenmalig 2009-2050
80115ned Huishoudens; personen 2009-2050 Eenmalig 2009-2050
80146ned Huishoudens; grootte 2009-2050 Eenmalig 2009-2050
80147ned Huishoudens; kindertal 2009-2050 Eenmalig 2009-2050
80148ned Huishoudens; leeftijd kind 2009-2050 Eenmalig 2009-2050
71968ned Intervallen huishoudenspositie 2009-2050 Eenmalig 2009-2050
80118ned Huishoudens;type naar herkomst 2009-2050 Eenmalig 2009-2050
80116ned Huishoudens:pers.naar herkomst 2009-2050 Eenmalig 2009-2050
37127ned Huishoudens; kerncijfers 2007-2050 Stopgezet 2007 - 2050
37356ned Huishoudens; type 2007-2050 Stopgezet 2007 - 2050
37837ned Huishoudens; personen 2007-2050 Stopgezet 2007 - 2050
37888ned Huishoudens; grootte 2007-2050 Stopgezet 2007 - 2050
37532ned Huishoudens; kindertal 2007-2050 Stopgezet 2007 - 2050
37913ned Huishoudens; leeftijd kind 2007-2050 Stopgezet 2007 - 2050
70740ned Intervallen huishoudenspositie 2007-2050 Stopgezet 2007 - 2050
71479ned Huishoudens;type naar herkomst 2007-2050 Stopgezet 2007 - 2050
71480ned Huishoudens:pers.naar herkomst 2007-2050 Stopgezet 2007 - 2050
71409ned Huishoudens; kerncijfers 2005-2050 Stopgezet 2005 - 2050
71410ned Huishoudens; personen 2005-2050 Stopgezet 2005 - 2050
71411ned Huishoudens; type 2005-2050 Stopgezet 2005 - 2050
71412ned Huishoudens; grootte 2005-2050 Stopgezet 2005 - 2050
71413ned Huishoudens; kindertal 2005-2050 Stopgezet 2005 - 2050
71414ned Huishoudens; leeftijd kind 2005-2050 Stopgezet 2005 - 2050
71415ned Intervallen huishoudenspositie 2005-2050 Stopgezet 2005 - 2050
70887ned Huishoudens; kerncijfers 2003-2050 Stopgezet 2003 - 2050
70888ned Huishoudens; personen 2003-2050 Stopgezet 2003 - 2050
70889ned Huishoudens; type 2003-2050 Stopgezet 2003 - 2050
70890ned Huishoudens; grootte 2003-2050 Stopgezet 2003 - 2050
70891ned Huishoudens; kindertal 2003-2050 Stopgezet 2003 - 2050
70892ned Huishoudens; leeftijd kind 2003-2050 Stopgezet 2003 - 2050
70893ned Intervallen huishoudenspositie 2003-2050 Stopgezet 2003 - 2050
70240ned Huishoudens; kerncijfers 2000-2050 Stopgezet 2000 - 2050
70244ned Huishoudens; personen 2000-2050 Stopgezet 2000 - 2050
70243ned Huishoudens; type 2000-2050 Stopgezet 2000 - 2050
70241ned Huishoudens; grootte 2000-2050 Stopgezet 2000 - 2050
70242ned Huishoudens; kindertal 2000-2050 Stopgezet 2000 - 2050
70239ned Huishoudens; leeftijd kind 2000-2050 Stopgezet 2000 - 2050
80283ned Bevolkingsopbouw gemeenten 2009-2040 Stopgezet 2009-2040
80226ned Regionale kerncijfers 2009-2040 Stopgezet 2009-2040
80227ned Regionale prognose huishoudens 2009-2040 Stopgezet 2010-2040
71548ned Bevolkingsopbouw gemeenten 2007-2025 Stopgezet Prognose 2008 - 2025
71547ned Regionale kerncijfers 2007-2025 Stopgezet Prognose 2008 - 2025
71549ned Regionale prognose huishoudens 2007-2025 Stopgezet Prognose 2008 - 2025
71189ned Regionale kerncijfers 2005-2025 Stopgezet Prognose 2005 - 2025
71188ned Bevolkingsopbouw gemeenten 2005-2025 Stopgezet 2006 - 2025
71275ned Regionale prognose huishoudens 2006-2025 Stopgezet 2006 - 2025
37312 Huishoudens; kerncijfers 1995-2013 Stopgezet 1995 - 2013
81506ned Huishoudens; thuiswonend kind, 1971-2010 Stopgezet 1971-2010
81614NED Huishouden; grootte, 1971-2010 Stopgezet 1971-2010
70791ned Personen in inst. huishoudens 1995-2013 Stopgezet 1995 - 2013
81519NED Personen; kenmerken huishouden 1971-2010 Stopgezet 1971-2010
70115ned Sociale Monitor; 1990-2011 Stopgezet 1990 - 2011
71999ned Bouw; omzet naar bedrijfsomvang ‘05-‘12 Stopgezet 2005 - 2012; 2005 kw I - 2012 kw IV
71494ned Bouw; omzet naar bedr.omvang, 2004-2008 Stopgezet 2004-2008; 2004 kw I - 2008 kw IV
7309 Bouw; omzetontwikkeling, 1998 - 2000 Stopgezet 1998 - 2000; januari 1998 - dec. 2000.
81987NED Bouw; toegevoegde waarde 2005-apr 2014 Stopgezet 2005 - 2013, 2005 kW I - 2014 KW I, jan. 2005 - apr. 2014
81114ned Bouw; toegevoegde waarde Stopgezet 2000 - 2011; januari 2000 - december 2012; 1e kw 2000 - 4e kw 2012
37821bou Bouw; toegevoegde waarde (SBI 1993) Stopgezet 1995 - 2010, januari 1995 - februari 2011; kw I 1995 - kw IV 2010.
71836ned Bouwnijverheid; financin, 2006 - 2008 Stopgezet 2006-2008
70263NED Bouwnijverheid; financin, 2000-2005 Stopgezet 2000 - 2005.
7104 Bouwnijverheid; financin, 1997 - 1999 Stopgezet 1997 - 1999
72004ned Bouwnijverheid; omzet, 2005-2012 Stopgezet 2005 januari - 2012 december
60005 Bouwnijverheid; omzet, 2000 - 2008 Stopgezet 2000 - 2008; jan. 2000 - dec. 2008.
37334 Bouwnijverheid; specificatie 1996 - 1999 Stopgezet 1996 - 1999
80005ned Bouwsom nieuwe opdrachten; 2007 - 2012 Stopgezet 2007- 2012 2007 kw I - 2012 kw 4
7177 Bouw; in voorbereiding, 1995 - 2005 Stopgezet 1995 - 2004; kw I 1995 - kw. I 2005.
60037 Bouw; materiaalverbruik, 1996 - 1999 Stopgezet 1996 - 1999
80858ned GWW; inputprijsindex 2005=100, 2005-2013 Stopgezet januari 2005 - oktober 2013
70945ned GWW; inputindex, 2000-2010 Stopgezet januari 2000 - oktober 2010
37476mpp GWW; inputindex, 1979-2004 Stopgezet 1979 - 1997 (febr, aug), februari 1979 - oktober 2004
7001GWW GWW; kosten, 1989 - 2003 Stopgezet 1989 - 2003; kw I 1989 - kw IV 2003
80032ned Nieuwbouwwoningen; inputindex 2005-2012 Stopgezet januari 2005 - december 2012
70926ned Nieuwbouwwoningen; inputindex, 2000-2008 Stopgezet 2000 - 2008; januari 2000 - december 2008
03756mpp Nieuwbouwwoningen;inputindex 1995-2004 Stopgezet 1995 - 2004; januari 1995 - december 2004
80278ned Nieuwbouwwoningen; outputindex 2005-2012 Stopgezet 1e kwartaal 2005 t/m 4e kwartaal 2012
70956ned Nieuwbouwwoningen; outputindex 2000-2008 Stopgezet 4e kwartaal 2008
37132mpp Nieuwbouwwoningen; outputindex 1995-2004 Stopgezet 1995 - 2004; Kw I 1995 - Kw IV 2004
37989MPP Nieuwbouwwoningen; outputindex 1914-1999 Stopgezet 1914 - 1999; Kw I 1980 - Kw IV 1999
60011mpp Prijsindex prod.gebouwen; 1995-2004 Stopgezet 1995 - 2004, kw I 1995 - kw 1 2005
37631mpp Woningen; herbouwkosten, index 1990-2003 Stopgezet Januari 1990 - december 2003
70041ned Bouwvergunningen; bestemming,1998 - 2003 Stopgezet 1998 kw I - 2003 kw IV; 1998 - 2003 (totaal, gecumuleerd, 12 - maands)
37817 Bouwvergunningen; waarde, 1995 - 2001 Stopgezet januari 1995 - december 2001
7077 Voortgang woningbouw; kosten,1994 - 2001 Stopgezet 1994 - 2001; 1994 kw I - 2001 kw IV; jan 1994 - dec 2001
37786 Voortgang woningbouw; regio, 1994 - 2001 Stopgezet 1994 - 2001; 1994 kw I - 2001 kw III; jan 1994 - okt 2001;2001
71401NED Woningbouw; VINEX, 1995 - 2004 Stopgezet 1995 - 2004
71773ned Bevolking n. won.bez.; herk.; 2003-2006 Stopgezet 2003, 2005, 2006
37263 Veranderingen woningvoorraad; 1995-2011 Stopgezet 1995 KW I - 2011 KW IV
81293ned Woningvoorraad naar bewoning; 2008-2012 Stopgezet 2008 - 2012
7111_WON Woningvoorraad naar bouwjaar, 1971-2003 Stopgezet Peildata 1 januari: 1971, 1975, 1980 - 2003
71446ned Woningvoorraad naar eigendom; 2006-2012 Stopgezet 2006-2012
71477ned Woningvoorraad op 31 december; 1947-2011 Stopgezet 1947 - 2011
70160NED Woningbezit sociale verhuur, 2000 - 2001 Stopgezet 2000 - 2001
7312SHFO Woningbezit sociale verhuur, 1995 - 2000 Stopgezet 1995 - 2000
71533ned Bestaande koopwoningen; 1995 - 2012 Stopgezet januari 1995 - december 2012
80330ned Bestaande koopwoningen; COROP 1995-2012 Stopgezet januari 1995 - december 2012
80573ned CPI; huurverhoging naar verhuurder Stopgezet 2009-2010
80503ned CPI; huurverhoging woningen naar regio Stopgezet 2005 - 2010
70042ned Gewenste verhuizingen Stopgezet 1998 - 2000
37831mfo Particuliere woningtransacties Stopgezet 1998 januari - 2002 dec.
3529308E Prijsindexcijfers woninginboedels Stopgezet 1991 - 1997
00376 Prijsindexcijfers woninginboedels 95=100 Stopgezet 1996 - 2001; januari 1996 - dec. 2001
7314SHFO Woninghypotheken naar regio Stopgezet 1993 - 2003, kw I 1993 - kw IV 2003, januari 1993 - december 2003
03779 Woninghypotheken; transacties Stopgezet 1e kwartaal 1995 - 4e kwartaal 2003
37454 Woninghypotheken; uitstaande schuld Stopgezet 1989 - 1993 (jaarultimo), kw I 1994 - kw IV 2003
70128ned Woningtransacties per gemeente Stopgezet 1999 - 2002.
37920 Woonlasten van huurwoningen, 1998-2000 Stopgezet 1998 - 2000
37670WON Woonsituatie; herkomst hoofdbewoner,1998 Stopgezet 1998
03777 Woonuitgaven, 1990 - 2000 Stopgezet 1990, 1994, 1998, 1999, 2000
70082ned WOZ-waardeklassen; 1997-2011 Stopgezet 1997 - 2011
7122SHFO Institutionele beleggers; kerncijfers Stopgezet 1e kwartaal 1994 - 4e kwartaal 1999
70645ned Beleggingen inst. beleggers 1996-2014 Stopgezet 1996 - 2013; 2005 kw I - 2014 kw I
70043 Financile instellingen;balans 1998-2012 Stopgezet 1998 - 2012
7209SHFO Financin sociale verhuurders, 1995-2000 Stopgezet 1995 - 2000
70758ned Institutionele beleggers; balanssamenst. Stopgezet Kw I 1999 - Kw IV 2001
70054 Inst. beleggers; balans 1998 - 2012 Stopgezet 1998 - 2012
70140ned Inst. beleggers; beleggingen 1950 - 2012 Stopgezet 1950 - 2012
70757ned Inst. beleggers; beleggingen mutaties Stopgezet Kw I 1999 - Kw IV 2001
70044 Inst. beleggers; bel. buitenl. 1980-2014 Stopgezet 1980 - 2013; 2005 kw I - 2014 kw I
70684ned Inst. beleggers; vastg., ver. 1999-2014 Stopgezet 1999 - 2013, 2003 kw I - 2014 kw I
37512 Inst. beleggers ;vastgoed 1980 - 2012 Stopgezet 1980, 1985, 1990, 1995, 1999 - 2012.
37197bel Rendement beleggingen pensioenfondsen Stopgezet 1997 - 2007
81635NED Spaarkassen; fin. gegevens 1980-2002 Stopgezet 1980 - 2002.
37845CD Computerbranche; bedrijfsresultaten Stopgezet 1996 - 1999
7273hdv Computerbranche; omzet, 1995 - 2008 Stopgezet 1995 - 2008; 1995 kwartaal I - 2008 kwartaal IV.
80065ned Informatie; omzet, 2003-2012 Stopgezet 2003-2012; 2003 kwartaal I - 2012 kwartaal IV
37242CD Kappersbedrijven; bedrijfsresultaten Stopgezet 1996 - 1999
70828NED Kappersbranche; omzetspecificatie Stopgezet 2002 - 2005
7274HDV Kappers en schoonheidsverz. 1993-2002 Stopgezet 1993 - 2002; kw I 1993 - kw. IV 2002; jan. 1993 - dec. 2002.
7275hdv Kappers; omzetontwikkeling 1993 - 2008 Stopgezet 1993-2008; 1993 kw I - 2008 kw IV; 1993 januari - 2008 december
81801NED Kappers; omzet, 2005 -2013 Stopgezet 2005 - 2013, kwI 2005 - kwIV 2013, jan. 2005 - dec. 2013
71998ned Kappers; omzet, 1993 - 2012 Stopgezet 1993 januari - 2012 december
7028_XGP Kerncijfers rechtskundige diensten. Stopgezet 1990 - 2001.
03767xgp Rechtskundige diensten; fin., 1997-2001 Stopgezet 1997 - 2001
7353_XGP Rechtskundige diensten; 1996 Stopgezet 1996
37828CD Arbeidsbemiddeling; bedrijfsresultaten Stopgezet 1996 - 1999
37211CD Banenpools; bedrijfsresultaten Stopgezet 1996 - 1999
7371HDV Omzetontwikkelingen uitzendbureaus Stopgezet 1986 - 2002; kw I 1986 - kw IV 2002
37783CD Uitleenbedrijven; bedrijfsresultaten Stopgezet 1996 - 1999
37430CD Uitzendbureaus; bedrijfsresultaten Stopgezet 1996 - 1999
80049ned Uitzendbranche; omzet, uren 1999-2012 Stopgezet 2000-2012; 2000 kwartaal II - 2012 kwartaal IV
70765ned Uitzendbranche; omzet, 1999 - 2008 Stopgezet 1999 - 2008; 1999 kwartaal I - 2008 kwartaal IV.
70830NED Uitzendbranche; omzetspecificatie Stopgezet 2002 - 2005.
37487 Operationele autolease; prijsindex 2006 Stopgezet kw III 2001 - kw I 2012, jaargemiddelden 2006 - 2011.
37516CD Operational lease pers.auto’s; bedr.res. Stopgezet 1996 - 1999.
37646CD Verhuur personenauto’s; bedr.resultaten Stopgezet 1996 - 1999.
70827NED Verhuur transport; omzetspecificatie Stopgezet 2002 - 2005.
37866CD Verhuur van transp.middelen; bedr.res. Stopgezet 1996 - 1999.
37486CD Accountancy; bedrijfsresultaten Stopgezet 1996 - 1999
7098BEKU Bemiddeling hedendaagse kunst Stopgezet 1994, 1996,2001.
37452 Beveiligings- en opsporingsbedrijven Stopgezet 1997 - 2001
37280CD Economische adv.bureaus; bedr.resultaten Stopgezet 1996 - 1999
7142hovr Hoveniers; financin, 1990 - 2000 Stopgezet 1990, 1993, 1996 en 2000
71842ned Hoveniersbedrijven; financin, 2006-2008 Stopgezet 2006-2008
70817ned Hoveniersbedrijven; financin, 2002-2005 Stopgezet 2002 - 2005.
37735CD Ingenieurs & architecten;bedr.resultaten Stopgezet 1996 - 1999
37997CD Markt/opinieonderz.bureaus; bedr.result. Stopgezet 1996 - 1999
37779CD Reclamebureaus; bedrijfsresultaten Stopgezet 1996 - 1999
37468CD Reiniging van gebouwen; bedr.resultaten Stopgezet 1996 - 1999
71843ned Speurwerk; financin, 2006 - 2008 Stopgezet 2006-2008
70015NED Speur- en ontwikkeling; fin., 2000-2005 Stopgezet 2000 - 2005.
37386CD Wasserijen & linnenverhuur; bedr.result. Stopgezet 1996 - 1999
71909ned Accountancy; jaar-op-jaar index 2006=100 Stopgezet 2006 1e kwartaal - 2011 4e kwartaal.
70963ned Accountancy; jaarprijsindex, 2002 - 2004 Stopgezet 2002 - 2004.
70911NED Accountancy; prijsindex, 2004 - 2007 Stopgezet 2004 kw I - 2007 kw IV, jaargemiddelden 2004 - 2007.
70875ned Advocatuur; jaarprijsindex, 2002-2005 Stopgezet 2002 - 2005.
70941ned Advocatuur; prijsindex, 2003 - 2007 Stopgezet kw IV 2003 - kw IV 2007; jaargemiddelden 2004- 2007.
37915 Autolease; prijsindex, 1997 - 2001 Stopgezet 1997 - 2001, Kw I 1997 - Kw IV 2001
71550ned Beveiliging; prijsindex, 2006 - 2007 Stopgezet kw I 2006 - kw Iv 2007; jaargemiddelden 2006- 2007.
CDIENST1 Diensten Stopgezet 1985- 1996
71821ned Dienstenprijzen; index 2006 = 100 Stopgezet 4e kwartaal 2002 4e kwartaal 2011. Jaargemiddelden 2003 - 2011.
70682ned Goederenwegvervoer; prijsindex 2003-2008 Stopgezet Kw I 2003 - Kw I 2008; jaargemiddelden 2003 - 2007.
7006_WEG Goederenwegvervoer;prijsind.1ekw’94=100 Stopgezet 1994 - 2002, Kw I 1994 - Kw I 2003
70872ned Ingenieurs; prijsindex, 2003 - 2007 Stopgezet kw IV 2002 - kw IV 2007; jaargemiddelden 2003 - 2007.
70734NED Ingenieurs; prijsindex, 2000 - 2005 Stopgezet 2000 - 2005.
71703ned Keuring, controle; prijsindex 2006-2008 Stopgezet kw I 2006 - kw I 2008, jaargemiddelden 2006 - 2007.
70910ned Koeriers; prijsindex, 2005 - 2007 Stopgezet kw III 2004 - kw I 2008; jaargemiddelden 2005 - 2007.
71463ned Laden, lossen; prijsindex, 2006 - 2007 Stopgezet kw I 2006 - kw IV 2007, jaargemiddelde 2006 - 2007.
71593ned Markt- en opinieonderzoek; prijsindex Stopgezet kw I 2006 - kw I 2008; jaargemiddelden 2006 - 2007.
70874ned Notariaat; jaarprijsindex, 2002-2005 Stopgezet 2002 - 2005
70873ned Notariaat; prijsindex, 2003 - 2007 Stopgezet kw IV 2003 - kw IV 2007; jaargemiddelden 2004 - 2007.
71464ned Opslag; prijsindex, 2006 - 2008 Stopgezet kw III 2006 - kw I 2008; jaargemiddelde 2007.
71592ned Organisatieadvies; prijsindex, 2006-2007 Stopgezet kw I 2006-kw IV 2007; jaargemiddelden 2006 - 2007.
71481ned Reiniging; prijsindex, 2005 - 2008 Stopgezet kw IV 2005 - kw I 2008; jaargemiddelden 2006 - 2007.
71462ned Softwareconsultancy prijsindex 2005-2007 Stopgezet kw II 2005 - kw IV 2007; jaargemiddelde 2006- 2007.
71490ned Uitzendpersoneel; prijsindex, 2006-2008 Stopgezet kw I 2006 - kw I 2008; jaargemiddelden 2006- 2007.
71558ned Zee- en kustvaart; prijsindex, 2006-2007 Stopgezet kw I 2006 - kw IV 2007, jaargemiddelden 2006- 2007.
7466HDV Kerncijfers dienstverlening Stopgezet 1997 - 1999
71846ned Dienstverlening; financin, 2006 - 2008 Stopgezet 2006-2008
70647ned Dienstverlening; financin 2000-2005 Stopgezet 2000 - 2005.
70829NED Dienstverlening; omzetspecificatie Stopgezet 2002 - 2005.
7448 Energieverbruik dienstensector,1994,1999 Stopgezet 1994 en 1999
80050ned Zakelijke diensten; omzet, 2003-2012 Stopgezet 2003-2012; 2003 kw I - 2012 kwIV
70923ned Zakelijke diensten; omzet, 2003 - 2008 Stopgezet 2003 - 2008; 2003 kw I - 2008 kw IV.
70104NED Gezondheid naar inkomenspositie, 2000* Stopgezet 2000*
71011ned Gezondheidskenmerken naar regio 2001/’04 Stopgezet 2001 - 2004. Data: POLS-Gezondheidsenqute
70837ned Gezondheidskenmerken naar regio 2000/’03 Stopgezet 2000 - 2003 Data: POLS-Gezondheidsenqute
37184 Gezondheidskenmerken naar regio 1995/’99 Eenmalig 1995 - 1999
7068gi Gezondheidsmonitor bevolking Stopgezet 1981 - 2000
71775ned Gezondheid; Regio: 2004/2007, 2005/2008 Stopgezet Gemiddelde over 2004 - 2007 en 2005-2008. Data: POLS-Gezondheidsenqute
7069LS Trendcijfers vanaf 1989 Stopgezet 1989 - 2000
37219 Activiteiten, sport en blessures Eenmalig 1996 / 1997
70631ned Jeugd (12-29 jaar) en gezin Stopgezet 1997, 2001 en 2003
70793ned Leefsituatie naar regio; 1999/2002 Stopgezet 1999 / 2002; 2000 / 2002 of 2001 / 2002
37446 Lengte en gewicht bevolking, 1998/2000 Stopgezet Gemiddelde over de jaren 1998 / 2000
37284 Ongevallen; ongevalskenmerken ‘97/’98 Eenmalig 1997 / 1998
37266 Ongevallen; persoonskenmerken ‘97/’98 Eenmalig 1997 / 1998
70848ned Overgewicht bij kinderen van 2 tot 20 jr Stopgezet 1981 - 2009. Data: POLS-Gezondheidsenqute
03785 Preventiemaatregelen ongevallen Stopgezet 1997 / 1998
70756ned Ziekenhuisopnamen; herkomstgroepering Stopgezet 1995 - 2001
71584ned Zorginstellingen; kerncijfers, 2006-2009 Stopgezet 2006 2009
37494 Zorgrekeningen; kerncijfers en uitgaven Stopgezet 1998 - 2005*.
70636ned Zorgrekeningen; Raming van kerncijfers Stopgezet Tabel is vervallen op 11 december 2009
7443 Energieverbruik bejaardenoorden1980-2000 Stopgezet 1980 - 2000
7445 Energieverbruik gezondheidsz., 1986-2000 Stopgezet 1986 - 2000.
37410 Kosten en financiering gezondheidszorg Stopgezet 1990 - 2000.
71207ned Zorgbedrijfsklassen; banen en bedrijven Stopgezet 1995 - 2005
71206ned Zorgbedrijfsklassen; fusies Onregelmatig 1995 / ‘04
37186 Zorgrekeningen naar actoren Stopgezet 1998 - 2005*.
71914ned Zorgrek.; uitgaven, financier. 1998-2013 Stopgezet 1998-2013
81894NED Zorg; aanbieders, financiering,2005-2013 Stopgezet 2005-2013
81892NED Zorg; functies, aanbieders, 2005-2013 Stopgezet 2005-2013*
81893NED Zorg; functies, financiering, 2005-2013 Stopgezet 2005-2013
81329NED Zorg; uitgaven, financiering, 1998-2013 Stopgezet 1998-2013
71594ned Doodsoorzaken; maand en jaar, 1995-2012 Stopgezet 1995 januari - 2012 december
81465ned Welzijn; economische risico’s, 2003-2012 Stopgezet 2003-2012
81466ned Welzijn; gezondheid, 2003-2012 Stopgezet 2003-2012
81265ned Welzijn; levensstandaard, 2003-2012 Stopgezet 2003-2012
81471ned Welzijn; milieu en omgeving, 2003-2012 Stopgezet 2003-2012
81467ned Welzijn; opleiding en arbeid, 2003-2012 Stopgezet 2003-2012
81469ned Welzijn; part. en vertrouwen, 2003-2012 Stopgezet 2003-2012
81470ned Welzijn; veiligheid, 2003-2010 Stopgezet 2003-2010
81468ned Welzijn; verbanden en relaties,2003-2012 Stopgezet 2003-2012
7109 Ambulante geestelijke gezond.zorg (AGGZ) Stopgezet 1985 - 1997
70983ned Geestelijke gezondheidszorg Stopgezet 2000 - 2005; 1998 - 1999.
37751 Geestelijke gezondheidszorg 1998-1999 Stopgezet 1998, 1999
70823ned Gehandicaptenzorg Stopgezet 2001- 2004
70217ned Instellingen voor verst. gehandicapten Stopgezet 1985 - 2001
7067BRE Semi-murale Voorzieningen gehandicapten Stopgezet 1985 - 1995
70900ned Ambulancediensten Stopgezet 1997 - 2004
03792 Ambulancediensten; 1997-1999 Stopgezet 1997 - 1999
71376ned Arbobegeleiding en re-integr., 2004-2008 Stopgezet 2004 - 2008
7147ARBO Arbodiensten en arbo-adviesbureaus Stopgezet 1994 - 2004
7110_96 Bloedbanken/bloedvoorziening Stopgezet 1985 - 2005*.
7112_GGD GGD: 1985-2000 Stopgezet 1985 - 2000.
71349ned Medische laboratoria;personeel,2004-2008 Stopgezet 2004 - 2008
71350ned Med. laboratoria; exploitatie, 2004-2008 Stopgezet 2004 - 2008
70261ned Trombosediensten; arbeidsgeg., V&W rek. Stopgezet 2001 - 2004
70225ned Trombosediensten; arbeidsgegevens Stopgezet 2001 - 2002
7488TREX Trombosediensten; exploitatiegegevens Stopgezet 1992 / 1999
7487TRPP Trombosediensten; personeel en patinten Stopgezet 1985 - 1999.
70073ned Fysiotherapeutenpraktijken Stopgezet 1987 - 2003
71390ned Fysiotherapeuten; exploitatie, 2002-2007 Stopgezet 2002 - 2007
70766ned Tandartsenpraktijken, 1990-2006 Stopgezet 1990 - 2006
70055ned Verloskundigenpraktijken Stopgezet 1986 - 2003
71391ned Verloskundigen; exploitatie, 2002-2007 Stopgezet 2002 - 2007
70216ned Verpleeghuizen; 1985-2004 Stopgezet 1985 - 2004
71393NED Verpleeghuizen; exploitatie, 1998-2005 Stopgezet 1998 - 2005.
71392ned Verpleeghuizen; personeel, 1998-2005 Stopgezet 1998- 2005
71394ned Verpleeghuizen; productie, 1998-2005 Stopgezet 1998- 2005.
7471BEW Verzorgingshuizen; bewoners Stopgezet 1995 - 2005.
7475INDE Verzorgingshuizen; indexcijfers Stopgezet 1965 - 2005.
70660ned Verzorgingshuizen; landelijk totaalbeeld Stopgezet 1995 - 2005.
7474PROV Verzorgingshuizen per provincie 1995-‘99 Stopgezet 1995 - 1999.
70659ned Verzorgingshuizen per provincie Stopgezet 1995 - 2002
7473PERS Verzorgingshuizen; personeel Stopgezet 1995 - 2005.
70034ned Thuiszorg: alle instellingen Stopgezet 1998 - 2005.
70033ned Thuiszorg: toegelaten instellingen Stopgezet 1993 - 2005.
7490AMW Algemeen maatschappelijk werk tot 2001 Stopgezet 1985 - 2000
37091 Kindercentra tot 2001 Stopgezet 1995 - 2000
60052ned Kinderopvang, 2001 Eenmalig 2001
7149_96 Med.kindertehuizen en -kleuterdagverbl. Stopgezet 1995 - 1999
7078_95 Sociaal cultureel werk Stopgezet 1995
70683ned Welzijnswerk en kindercentra Stopgezet 2001 - 2004.
71469ned Welzijnswerk,kinderopv.;expl., 2001-2008 Stopgezet 2001 - 2008
71470ned Welzijnswerk,kinderopv.;pers., 2001-2008 Stopgezet 2001 - 2008
7103COD Welzijnswerk Ouderen 1995 Stopgezet 1995
70215ned Psych. ziekenh.; investeringen/productie Stopgezet 1985 - 2001
70210ned Psych. ziekenh.; personeel Stopgezet 1985 - 1996
7107_96 Ziekenhuizen Stopgezet 1985 - 2004
71346ned Ziekenhuizen; exploit., pers., productie Stopgezet 1972 - 2006.
81800NED Zorginstellingen; kengetallen, 2007-2011 Stopgezet 2007 - 2011
81082ned Zorginstel.;financ.kengetallen,2007-2009 Stopgezet 2007 - 2009
81732NED Zorginstellingen; financin, 2006-2011 Stopgezet 2006 - 2011
82247NED Zorginstellingen (SBI 2008), 2006-2012 Stopgezet 2006 - 2012
7440 Maatschappelijke opvang Stopgezet 1997 - 2000
71339ned Gezonde levensverwachting, 2001/2005 Stopgezet 2001/2005.
80152NED Gezondheid en Zorg; 1900 - 2004 Stopgezet 1900 - 2004
70079NED Detailhandel; kerncijfers, 2000 - 2002 Stopgezet 2000 - 2002.
7329DHJ Detailhandel; kerncijfers, 1993 - 1999 Stopgezet 1993 - 1999.
37795 Detailhandel; bedrijfsgemiddelden, 1999 Stopgezet 1999
71838ned Detailhandel; financin, 2006 - 2008 Stopgezet 2006-2008
70990NED Detailhandel; financin, 2000-2005 Stopgezet 2000 - 2005.
7225DHJ Detailhandel; hoofdgroepen, 1993-1999 Stopgezet 1993 - 1999.
72001ned Detailhandel; omzet 2000 - 2012 Stopgezet 2000 januari - 2012 december
70700ned Detailhandel; omzet, 2000 - 2008 Stopgezet 2000 - 2008; kw.I 2000 - kw.IV 2008; jan. 2000 - december 2008.
7224dhm Detailhandel;omzet 1994 - 2000 Stopgezet 1994 - 2000; kw I 1994 - kw. IV 2000; jan. 1994 - dec. 2000.
37131 Detailhandel; personeelskosten, 1999 Stopgezet 1999
72006ned Supermarkten; omzet, 2004 - 2010 Stopgezet 2004 - 2010; week 01 2004 - week 52 2010
37456 Supermarkten; omzet, 1998 - 2008 Stopgezet 1998 - 2008; week 01 1998 - week 52 2008
37585 Groothandel; bedrijfsgemiddelden, 1999 Stopgezet 1999
71841ned Groothandel; financin, 2006 - 2008 Stopgezet 2006-2008
70080NED Groothandel; financin, 2000-2005 Stopgezet 2000 - 2005.
7386HHT Groothandel; financin, 1993 - 1999 Stopgezet 1993 - 1999.
37977 Groothandel; hoofdgroepen, 1998-1999 Stopgezet 1998 - 1999.
7390HHT Groothandel in kapitaalgoederen ‘95-‘99 Stopgezet Kwartaal - en jaarcijfers: 1995 - I / - 1999 - IV, 1995 - 1999
37702 Groothandel; personeelskosten, 1999 Stopgezet 1999
80884ned Groothandel; voorraad, 2005-2012 Stopgezet 2005-2012; 2005 1e kwartaal - 2012 4e kwartaal
72003ned Groothandelsbedrijven; omzet, 2005-2012 Stopgezet 2005-2012 2005 1e kwartaal - 2012 4e kwartaal
71831ned Groothandelsbedrijven; omzet, 2003 -2008 Stopgezet 2003-2008; 2003 1e kwartaal - 2008 4e kwartaal
37849 Handelsbemiddeling; 1997-1999 Stopgezet 1997 - 1999.
37390CD Drankverstrekkers; bedrijfsresultaten Stopgezet 1996 - 1999
81811NED Horeca; omzet, 2005 - 2013 Stopgezet 2005 - 2013, 2005 kwI - 2013 kwIV, jan. 2005 - dec. 2013
80002ned Horeca; omzet, 1993-2012 Stopgezet 1993-2012; 1993 kw I - 2012 kw IV; 1993 januari - 2012 december
7229hdv Horeca; omzetontwikkeling, 1993 - 2008 Stopgezet 1993 - 2008; 1993 kw I - 2008 kw IV; 1993 januari - 2008 december.
70825NED Horeca; omzetspecificatie Stopgezet 2002 - 2005.
37121CD Kantines en catering;bedrijfsresultaten Stopgezet 1996 - 1999
37225CD Logiesverstrekkers; bedrijfsresultaten Stopgezet 1996 - 1999
37636CD Maaltijdverstrekkers; bedrijfsresultaten Stopgezet 1996 - 1999
37792CD Spijsverstrekkers; bedrijfsresultaten Stopgezet 1996 - 1999
03732CD Verblijfsrecreatie; bedrijfsresultaten Stopgezet 1996 - 1999
7352hdv Auto-importeurs; omzet, 1995 - 2008 Stopgezet 1995 - 2008; 1995 januari - 2008 december
37306CD Autoservicebedrijven; bedrijfsresultaten Stopgezet 1996 - 1999
37700CD Bedrijfsauto’s; bedrijfsresultaten Stopgezet 1996 - 1999
37332CD Benzineservicestations; bedr.resultaten Stopgezet 1996 - 1999
7351hdv Benzinestations; omzet 1995 - 2008 Stopgezet 1995-2008; 1995 kw I - 2008 kw IV; 1995 januari - 2008 december.
37949CD Detailh. automaterialen;bedr.resultaten Stopgezet 1996 - 1999
37336CD Grooth. automaterialen; bedr.resultaten Stopgezet 1996 - 1999
70824NED Motor- en autobranche; omzetspecificatie Stopgezet 2002- 2005.
80020ned Motor- en autobranche; omzet, 1995-2012 Stopgezet 1995-2011; 1995 kwartaal I - 2012 kwartaal IIII
7350hdv Motor- en autobranche; omzet, 1995-2008 Stopgezet 1995 - 2008; 1995 kwartaal I - 2008 kwartaal IV.
37293CD Motorfietsbedrijven; bedrijfsresultaten Stopgezet 1996 - 1999
37791CD Personenautobedrijven; bedr.resultaten Stopgezet 1996 - 1999
71997ned Personenauto-importeurs; omzet,1995-2012 Stopgezet 1995-2011; 1995 januari - 2012 december
37539 Aardoliegrondstoffen; balans, 1944-2009 Stopgezet 1944 - mei 2009
37782 Aardolieproducten; balans, 1946 - 2009 Stopgezet 1946 - mei 2009
37392 Aardolieproducten; leveringen, 1946-2009 Stopgezet 1946 - mei 2009
71557ned Gas- en elektriciteitsnet, 1930-1998 Stopgezet 1930 - 1998
7515 Gasolieverbruik binnenschepen; 1990-2000 Stopgezet 1990 - 2000
37596 Smeermiddelen; afleveringen, 2000 - 2003 Stopgezet 2000 - 2003; halfjaar I 2000 - halfjaar II 2003; kw I 2000 - kw IV 2003
37921 Smeermiddelen; balans, 2000 - 2003 Stopgezet 2000 - 2003; halfjaar I 2000 - halfjaar II 2003;kw I 2000 - kw IV 2003
37889 Smeermiddelen; soort, 2000 - 2003 Stopgezet 2000 - 2003; halfjaar I 2000 - halfjaar II 2003; kw I 2000 - kw IV 2003
37331 Smeermiddelen; toepassing, 2000 - 2003 Stopgezet 2000 - 2003; halfjaar I 2000 - halfjaar II 2003; kw I 2000 - kw IV 2003
70836ned Gasmotoren; bouwjaar, 1998 - 2002 Stopgezet 1998 - 2002
70835ned Gasmotoren; vermogensklasse, 1998 - 2002 Stopgezet 1998 - 2002
81606NED Vervallen Tweemaalperjaar 2010
07144 Aardolie-industrie; verkopen 1990 - 2002 Stopgezet 1990 - 2002; kw I 1990 - kw I 2003; jan 1995 - mrt. 2003.
70662ned Energiebedrijven; financin, 2001 - 2005 Stopgezet 2001 - 2005.
7310SLEN Energiebedrijven; financin, 1992 - 2000 Stopgezet verbruikersgroepen 1992 - 2000.
71840ned Energiebedrijven; financin, 2006 - 2008 Stopgezet 2006-2008
70663ned Energiebedrijven >=100 werkn., 2001-2003 Stopgezet 2001 - 2003.
70780ned Energiebedrijven; omzet, 2003 - 2008 Stopgezet 2003 - 2008; kw I 2003 - kw IV 2008; jan 2003 - dec. 2008.
07145 Energiebedrijven; verkopen, 1990 - 2002 Stopgezet 1990 - 2002; kw I 1990 - kw IV 2002
72002ned Energie- en water; omzet, 2003-2012 Stopgezet 2003 - 2012; kw I 2003 - kw IV 2012; jan 2003 - december 2012
70914ned Energiekosten per gigajoule, 1990 - 2006 Stopgezet 1990 - 2006
37359 Gas en elektra; gem. tarieven 1996-2012 Stopgezet 1996 - 2011; Kw I 1997 - Kw I 2012
7520 HBO, stookolie; prijzen, 1996 - 2009 Stopgezet 1996 - 2009; 1997 kw I - 2009 kw IV
7521 Motorbrandstoffen; adviesprijzen Stopgezet 1913 - 2009; 1997 kw I - 2009 kw IV
37291 Wereldmarktprijzen aardolie; Stopgezet 1996 - 2006; Kw I 1997 - kw III 2007
7444 Aardgas- en elektraverbruik, 1993 - 1999 Stopgezet 1993 - 1999
37207 Energieverbruik bouwnijverheid,1990-1999 Stopgezet 1990 - 1999
82374NED Energieverbruik energiesector, 1967-2013 Stopgezet 1967 - 2e kwartaal 2013
7442 Energieverbruik fin. instel., 1994, 1999 Stopgezet 1994 en 1999
7514 Energieverbruik industrie, 1993 - 2006 Stopgezet 1993 - 2006.
7447 Energieverbruik land-/tuinbouw,1989-2006 Stopgezet 1989 - 2006.
82369NED Energieverbruik nijverheid, 1975 - 2012 Stopgezet 1975 - 2012; 1999 1e kwartaal - 2010 4e kwartaal
7523 Energieverbruik onderwijs, 1993, 1997 Stopgezet 1993, 1997.
82371NED Energieverbruik sector vervoer,1955-2013 Stopgezet 1955 - 2e kwartaal 2013
7525 Energieverbruik transport; gebouwen,1994 Stopgezet 1994
7524 Energieverbruik transport; vervoer, 1994 Stopgezet 1994
7454 Energieverbruik wegverkeer, 1991 - 2002 Stopgezet 1991 - 2002
70135ned Energieverbruiksklassen industrie, 2000 Stopgezet 2000
70789ned Hernieuwbare elektriciteit, 1990-2013 Stopgezet 1990 - 2013; 1e kwartaal 2002 - 4e kwartaal 2013
7516 Hernieuwbare energie; verbruik,1990-2013 Perjaar 1990 - 2013
71457ned Hernieuwb. energ; capac & prod 1990-2013 Stopgezet 1990 - 2013
70949ned Zonnestroomsystemen; handel, 1991-2012 Stopgezet 1991 - 2012
71458ned Zonnewarmte; collectoren, 2002 - 2012 Stopgezet 2002 - 2012; eerste kwartaal 2002 - vierde kwartaal 2012
60063 Energiebalans; bedrijfstak, 2000 - 2003 Stopgezet 2000 - 2002; kw I 2000 - kw III 2003
37324 Industrile inkopen grond-, hulpstoffen Stopgezet 1996 - 1999
37376 Industrile inkopen van loondiensten Stopgezet 1996 - 1999
37496 Industrile inkopen verpakkingsmiddelen Stopgezet 1996 - 1998
80517ned Nijverheid; productie, 1953-2011 Stopgezet 1953-2008; januari 1953 - december 2011
72009ned Nijverheid; productie en omzet 2000-2012 Stopgezet 2000 - 2012; januari 2000 - december 2012
70696ned Nijverheid; productie, omzet, 1995-2008 Stopgezet 1995 - 2008; januari 1995 - december 2008
71837ned Delfstoffenwinning; financin, 2006-2008 Stopgezet 2006-2008
70091ned Delfstoffenwinning; financin, 2000-2005 Stopgezet 2000 - 2005.
72000ned Delfstoffenwinning; omzet, 2000-2012 Stopgezet 2000 - 2012; kw I 2000 - kw IV 2012; jan 2000 - december 2012
70743ned Delfstoffenwinning; omzet, 2000 - 2008 Stopgezet 2000 - 2008; kw I 2000 - kw IV 2008; jan. 2000 - dec. 2008.
07143 Delfstoffenwinning; verkopen 1990 - 2002 Stopgezet 1990 - 2002; kw I 1990 - kw IV 2002; jan 1995 - feb. 2003.
70092ned Delfstoffenwinn.; >=100 werkn. 2000-2003 Stopgezet 2000 - 2003
7178ZUIV Melkaanvoer en zuivelproductie;1995-1997 Stopgezet 1995 - 1997; januari 1995 - dec. 1997.
7126 Productiecijfers ind., alle bedrijven Stopgezet Verslagperiode : 1996 - 1999
7125 Productie ind. bedrijven >=20 werknemers Stopgezet 1996 - 2005
37928 Productie Soc. Werkvoorziening 1995-2002 Stopgezet 1995 - 2002
71848ned Sociale werkvoorz.; financin, 2006-2008 Stopgezet 2006-2008
70955NED Sociale Werkvoorziening; productie Stopgezet 2003 - 2005
37374 Verbruik van cacaobonen (SBI 1584.1) Stopgezet 1993 - 2001; Kw I 1993 - Kw 2 2002
37771 Verkopen;industrile producten 1993-2007 Stopgezet 1993 - 2007; 1993 kw I - 2004 kw IV; 2003 - 2007
7055 Conjunctuurtest industrie tot oktober Stopgezet Februari 1989 - Oktober 2011.
70035NED Industrie; alle bedrijven 2000 - 2005 Stopgezet 2000 - 2005
71847ned Industrie; financin, 2006 - 2008 Stopgezet 2006-2008
70036NED Industrie; grote bedrijven 2000 - 2005 Stopgezet 2000 - 2005
80273ned Industrie; Voorraad 2004-2012 Stopgezet 2004 - 2012; 2004 KW I - 2012 KW IV; 2004 januari - 2012 december
37350 Omzetontwikkeling in de industrie Stopgezet 1997 - 2005; kw I 1997 - kw IV 2005; januari 1997 - februari 2006
37991pvr Producentenvertrouwen tot november 2011 Stopgezet Januari 1985 - Oktober 2011.
80111ned Verkopen;industrile producten,2008-2013 Stopgezet 2008-2013
71052NED Consumptieve bestedingen; 1995-sept 2005 Stopgezet 1995 - 2004, Kw I 1995 - Kw III 2005, jan. 1995 - sep. 2005.
70689ned Energie: bestedingen en verbruik Stopgezet 1980 - 2000
70690ned Energie:naar huishoudkenmerken;1992-2000 Onregelmatig 1992 - 2000
71222ned Laag inkomen; part. huishoudens, 2002 Eenmalig 2002.
70103NED Lage inkomens: stand, in- en uitstroom Stopgezet 1992 - 2000
70101ned Particuliere huishoudens: laag inkomen Stopgezet 1990 - 2000
70102ned Personen in huishoudens met laag inkomen Stopgezet 1990 - 2000*
70197ned AOW-huishoudens; inkomensklassen Stopgezet 1990 - 2000
70198NED AOW-huishoudens; samenstelling inkomen Stopgezet 1990 - 2000
71223ned Gem. ink. part.huish.; inkomensbron,2002 Eenmalig 2002.
71221ned Gem. ink. particulier hh.; type hh.,2002 Eenmalig 2002.
71220ned Gem.ink.part.hh.;type hh.(def.2000),2002 Eenmalig 2002.
70187ned Huishoudens; gem. inkomens, 1990-2000 Stopgezet 1990 - 2000
70191ned Huishoudens; inkomensgroepen 1990-2000 Stopgezet 1990 - 2000
70195ned Huishoudens; inkomensgroepen per kenmerk Stopgezet 1990 - 2000
70189ned Huishoudens; inkomensklassen Stopgezet 1990 - 2000
70193ned Huishoudens; samenst. inkomen 1990-2000 Stopgezet 1990 - 2000
70710ned Inkomens van huish.: herkomst en regio Stopgezet 2000
70711NED Inkomens van huish.: herkomstgroepering Stopgezet 2000
70147ned Inkomens in de wijken van 4 grote steden Eenmalig 2000
70109ned Inkomenspositie en wonen. Stopgezet 1996, 1998 - 2000
70105ned Koopbereidheid naar inkomenspositie Stopgezet 1991 - 2001
71226ned 10%-inkomensgr.; alle huishoudens, 2002 Eenmalig 2002.
71225ned 10%-inkomensgr.; part. huishoudens, 2002 Eenmalig 2002.
70199ned Belasting- en premieheffing Stopgezet 1990 - 2000
37479etv Een- en tweeverdieners Stopgezet 1990 - 2000
71217ned Gem. ink. personen; geslacht/leeft, 2002 Eenmalig 2002.
71219ned Gem. ink. personen; land herkomst, 2002 Eenmalig 2002.
71218ned Gem. ink. personen; soc. econ. cat.,2002 Eenmalig 2002.
71216ned Gemiddeld inkomen; bevolking, 2002 Eenmalig 2002.
70759ned Inkomensontwikkeling grote steden Stopgezet 1950 - 2000
70188ned Personen; gemiddelde inkomens Stopgezet 1990 - 2000
70192ned Personen; inkomensgroepen Stopgezet 1990 - 2000
70196ned Personen; inkomensgroepen per kenmerk Stopgezet 1990 - 2000
70190ned Personen; inkomensklassen 1990-2000 Stopgezet 1990 - 2000
70194ned Samenstel. inkomens personen; 1990-2000 Stopgezet 1990 - 2000
71224ned 10%-inkomensgroepen; personen, 2002 Eenmalig 2002.
70182ned Dynamische koopkrachtontw; 1977-2000 Stopgezet 1977 / 1979 - 1999 / 2000
70185ned Koopkracht en aantal verdieners Stopgezet 1977/1979 - 1999/2000
70186ned Koopkracht en inkomensbron Stopgezet 1989 / 1991 - 1999 / 2000
70184ned Koopkracht en samenst. huish; 1977-2000 Stopgezet 1977 / 1979 - 1999 / 2000
70183ned Koopkracht en soc.-ec. categorie Stopgezet 1977/1979 - 1999/2000
71973NED Pensioenen; aanspraken van huishoudens Stopgezet 2005.
71972NED Pensioenen; aanspraken van inactieven Stopgezet 2005.
71764ned Pensioenen; aanspraken van personen Stopgezet 2005.
71765ned Pensioenen; aanspraken van werknemers Stopgezet 2005.
71971ned Pensioenen; aanspraken van zelfstandigen Stopgezet 2005.
71985ned Gem. ink. part.huish.; inkomensbron,2006 Eenmalig 2006*.
71984ned Gem. ink. particulier hh.; type hh.,2006 Eenmalig 2006*.
71980ned Gem. ink. personen; geslacht/leeft, 2006 Eenmalig 2006*.
71981ned Gem. ink. personen; soc. econ. cat.,2006 Eenmalig 2006*.
71982ned Gem. ink. personen; land herkomst, 2006 Eenmalig 2006*.
71983ned Gemiddeld inkomen; bevolking, 2006 Eenmalig 2006*.
71952ned 10%-inkomensgr.; alle huishoudens, 2006 Eenmalig 2006*.
71987ned 10%-inkomensgr.; part. huishoudens, 2006 Eenmalig 2006*.
71986ned 10%-inkomensgroepen; personen, 2006 Eenmalig 2006*.
71711ned Gem. ink. part.huish.; inkomensbron,2005 Eenmalig 2005**.
71710ned Gem. ink. particulier hh.; type hh.,2005 Eenmalig 2005**.
71705ned Gem. ink. personen; geslacht/leeft, 2005 Eenmalig 2005**.
71706ned Gem. ink. personen; soc. econ. cat.,2005 Eenmalig 2005**.
71707ned Gem. ink. personen; land herkomst, 2005 Eenmalig 2005**.
71709ned Gemiddeld inkomen; bevolking, 2005 Eenmalig 2005**.
71713ned Laag ink./sociaal minimum;part. hh.,2005 Eenmalig 2005**.
71560ned 10%-inkomensgr.; alle huishoudens, 2005 Eenmalig 2005**.
71708ned 10%-inkomensgr.; part. huishoudens, 2005 Eenmalig 2005**.
71712ned 10%-inkomensgroepen; personen, 2005 Eenmalig 2005**.
71370ned Gem. ink. part.huish.; inkomensbron,2004 Eenmalig 2004.
71368ned Gem. ink. part.huish.; type huish., 2004 Eenmalig 2004.
71364ned Gem. ink. personen; geslacht/leeft, 2004 Eenmalig 2004.
71365ned Gem. ink. personen; soc. econ. cat.,2004 Eenmalig 2004.
71366ned Gem. ink. personen; land herkomst, 2004 Eenmalig 2004.
71363ned Gemiddeld inkomen; bevolking, 2004 Eenmalig 2004.
71374ned Laag ink./soc. min.; part. huish., 2004 Eenmalig 2004.
71373ned 10%-inkomensgr.; alle huishoudens, 2004 Eenmalig 2004.
71372ned 10%-inkomensgr.; part. huishoudens, 2004 Eenmalig 2004.
71371ned 10%-inkomensgroepen; personen, 2004 Eenmalig 2004.
71239ned Gem. ink. part.huish.; inkomensbron,2003 Eenmalig 2003.
71237ned Gem. ink. particulier hh.; type hh.,2003 Eenmalig 2003.
71234ned Gem. ink. personen; geslacht/leeft, 2003 Eenmalig 2003.
71236ned Gem. ink. personen; land herkomst, 2003 Eenmalig 2003.
71235ned Gem. ink. personen; soc. econ. cat.,2003 Eenmalig 2003.
71233ned Gemiddeld inkomen; bevolking, 2003 Eenmalig 2003.
71343ned Laag ink./sociaal minimum;part. hh.,2003 Eenmalig 2003.
71242ned 10%-inkomensgr.; alle huishoudens, 2003 Eenmalig 2003.
71241ned 10%-inkomensgr.; part. huishoudens, 2003 Eenmalig 2003.
71240ned 10%-inkomensgroepen; personen, 2003 Eenmalig 2003.
71358ned Ink.part.hh;inkomensbron na revisie,2002 Eenmalig 2002.
71356ned Ink. part.hh.; type hh. na revisie, 2002 Eenmalig 2002.
71352ned Ink. personen; gesl/lft na revisie, 2002 Eenmalig 2002.
71353ned Ink. pers.;soc.econ.cat. na revisie,2002 Eenmalig 2002.
71354ned Ink. pers.;land herkomst na revisie,2002 Eenmalig 2002.
71351ned Gem. inkomen; bevolking na revisie, 2002 Eenmalig 2002.
71362ned Laag ink./sociaal minimum;part. hh.,2002 Eenmalig 2002.
71361ned 10%-inkomensgr.;alle hh. na revisie,2002 Eenmalig 2002.
71360ned 10%-inkomensgr.;part.hh. na revisie,2002 Eenmalig 2002.
71359ned 10%-inkomensgr.;personen,na revisie,2002 Eenmalig 2002.
71319ned Gem. ink. particulier hh.; type hh.,2001 Eenmalig 2001.
71321ned Gem. ink. part.huish.; inkomensbron,2001 Eenmalig 2001.
71315ned Gem. ink. personen; geslacht/leeft, 2001 Eenmalig 2001.
71316ned Gem. ink. personen; soc. econ. cat.,2001 Eenmalig 2001.
71317ned Gem. ink. personen; land herkomst, 2001 Eenmalig 2001.
71314ned Gemiddeld inkomen; bevolking, 2001 Eenmalig 2001.
71325ned Laag ink./sociaal minimum;part. hh.,2001 Eenmalig 2001.
71323ned 10%-inkomensgr.; part. huishoudens, 2001 Eenmalig 2001.
71324ned 10%-inkomensgr.; alle huishoudens, 2001 Eenmalig 2001.
71322ned 10%-inkomensgroepen; personen, 2001 Eenmalig 2001.
37217 Regionale Inkomensverdeling, 1946 - 1994 Eenmalig 1946- 1994
70050ned Regionale inkomensverdeling 2000. Eenmalig 2000
37599 Regionale inkomensverdeling 1999. Eenmalig 1999
7348SIV Regionale inkomensverdeling 1998. Eenmalig 1998
71818ned Nalatenschappen 2005 aangifte; privverm Stopgezet 2005
71817ned Nalatenschappen 2005; privvermogen Stopgezet 2005
70702ned In- en uitvoer; kerncijfers diensten Stopgezet 2003 - 2008; 2003 Kwartaal I - 2009 Kwartaal III.
71214ned In -en uitvoer; diensten naar land Stopgezet 2003 - 2008
70089NED In- en uitvoer; reisverkeersdiensten Stopgezet 2002; 2002 Kwartaal I - 2002 Kwartaal IV.
71739ned In- en uitvoer; registratie afdeling 01 Stopgezet 1996 - 2010; 2006 januari - 2010 december.
71740ned In- en uitvoer; registratie afdeling 02 Stopgezet 1996 - 2010; 2006 januari - 2010 december.
71741ned In- en uitvoer; registratie afdeling 03 Stopgezet 1996 - 2010; 2006 januari - 2010 december.
71742ned In- en uitvoer; registratie afdeling 04 Stopgezet 1996 - 2010; 2006 januari - 2010 december.
71743ned In- en uitvoer; registratie afdeling 05 Stopgezet 1996 - 2010; 2006 januari - 2010 december.
71744ned In- en uitvoer; registratie afdeling 06 Stopgezet 1996 - 2010; 2006 januari - 2010 december.
71745ned In- en uitvoer; registratie afdeling 07 Stopgezet 1996 - 2010; 2006 januari - 2010 december.
71746ned In- en uitvoer; registratie afdeling 08 Stopgezet 1996 - 2010; 2006 januari - 2010 december.
71747ned In- en uitvoer; registratie afdeling 09 Stopgezet 1996 - 2010; 2006 januari - 2010 december.
71748ned In- en uitvoer; registratie afdeling 10 Stopgezet 1996 - 2010; 2006 januari - 2010 december.
71749ned In- en uitvoer; registratie afdeling 11 Stopgezet 1996 - 2010; 2006 januari - 2010 december.
71750ned In- en uitvoer; registratie afdeling 12 Stopgezet 1996 - 2010; 2006 januari - 2010 december.
71751ned In- en uitvoer; registratie afdeling 13 Stopgezet 1996 - 2010; 2006 januari - 2010 december.
71752ned In- en uitvoer; registratie afdeling 14 Stopgezet 1996 - 2010; 2006 januari - 2010 december.
71753ned In- en uitvoer; registratie afdeling 15 Stopgezet 1996 - 2010; 2006 januari - 2010 december.
71754ned In- en uitvoer; registratie afdeling 16 Stopgezet 1996 - 2010; 2006 januari - 2010 december.
71755ned In- en uitvoer; registratie afdeling 17 Stopgezet 1996 - 2010; 2006 januari - 2010 december.
71756ned In- en uitvoer; registratie afdeling 18 Stopgezet 1996 - 2010; 2006 januari - 2010 december.
71757ned In- en uitvoer; registratie afdeling 19 Stopgezet 1996 - 2010; 2006 januari - 2010 december.
71758ned In- en uitvoer; registratie afdeling 20 Stopgezet 1996 - 2010; 2006 januari - 2010 december.
71759ned In- en uitvoer; registratie afdeling 21 Stopgezet 1996 - 2010; 2006 januari - 2010 december.
71760ned In- en uitvoer; registratie totaal Stopgezet 1996 - 2010; 2006 januari - 2010 december.
70745ned Handel naar goederensoorten en landen Stopgezet 1996- 2007; 2005 januari - 2007 december.
37562hih In- en uitvoer; cijfersamenstelling Stopgezet 1996 - 2010; 1996 januari - 2010 december.
37505 In- en uitvoer; index 1996 = 100 Stopgezet 1996- 2007; 1996 januari - 2007 december.
03716 In- en uitvoer na correctie voor seizoen Stopgezet 1996 - 2000; januari 1996 - mrt. 2001
37830 In- en uitvoer naar goederengroepen Stopgezet 1996-2010; 1996 januari - 2010 december.
81949NED In- en uitvoer;prijs en volume;1990-2014 Stopgezet 1990 - 2013;1e kw 1990 - 2e kw 2014; januari 1990 - juni 2014
70992ned In- en uitvoer;prijs, volume 1990-2013 Stopgezet 1990 - 2012; 1990 januari - 2013 april; 1990 kw I - 2013 kw I.
81950NED Ruilvoet buitenlandse handel; 1990-2014 Stopgezet 1990 - 2013; 1e kw 1990 - 2e kw 2014; januari 1990 - juni 2014
71728ned Ruilvoet buitenlandse handel;1990 - 2013 Stopgezet 1990 - 2012; 1990 januari - 2013 april; 1990 kw I - 2013 kw I.
80110ned Boomkwekerij; bedrijfsomvang, 2000-2009 Stopgezet 2000-2009
80125ned Boomkwekerij; soort teler, 2000-2009 Stopgezet 2000-2009
60042ned Boomkwekerij en vaste planten,1996, 2001 Stopgezet 1996 en 2001
81643NED Eerste raming akkerbouw en tuinbouw 2013 Stopgezet 2013
70157ned Fruitbomen; plantdichtheid, 1997, 2002 Stopgezet 1997, 2002
70159ned Fruitteelt; appels en peren, 1997, 2002 Stopgezet 1997, 2002
7056APPE Fruitteelt; oogst appels/peren,1983-2006 Stopgezet 1983 - 2006
7347ALTN Fruitteelt; oppv. appels/peren,1992-2006 Stopgezet seizoen 1992 / ‘93 - 2005 / ‘06
70158ned Fruitteelt; regio, 1992, 1997, 2002 Stopgezet 1992, 1997,2002
7080LLB Groenteteelt; oppv. open grond,1995-2000 Stopgezet 1995 - 2000
3795MAIS Oogstraming mas, 1993 - 2007 Stopgezet 1993 - 2007
37880klb Milieukosten van de landbouw, 1990-2007 Stopgezet 1990 - 2007
71839ned Diensten landbouw; financin, 2006-2008 Stopgezet 2006-2008
70667ned Diensten landbouw; financin, 2001-2005 Stopgezet 2001 - 2005.
7141LNWK Diensten landbouw; financin, 1992-1998 Stopgezet 1992, 1995 en 1998
37569 Landbouw; prijsindexcijfers, 1995 - 2003 Stopgezet 1995 - 2003; januari 1995 - december 2003
37971lix Landbouw; prijsindexcijfers, 1990 - 1998 Stopgezet 1990, 1995 - 1998; jan1990 - dec.1990, jan.1995 - dec.1998.
37411LLB Prijzen van landbouwgrond, 1990 - 2001 Stopgezet 1990 - 2001; Kw I 1990 - Kw IV 2000
71459ned Landbouw; arbeidskrachten, 2000-2009 Stopgezet 2000 - 2009
7355SLLB Landbouw; bedrijfstype, 1992-2000 Stopgezet en groepen van landbouwgebieden). 1992 - 2000.
71465ned Landbouw; bedrijfstype, 2000-2009 Stopgezet 2000 - 2009
7332LLB Landbouw; biologisch, 1991 - 2004 Stopgezet 1991, 1995, 1996, 1998 - 2004
71923ned Landbouw; dieren, klassen, 2000-2009 Stopgezet 2000 - 2009
7316SLLB Landbouw; gemeente, 1980-2000 Stopgezet 1980 - 2000
71416ned Landbouw; gemeente, 2000-2009 Stopgezet 2000 - 2009
71922ned Landbouw; gewassen, klassen, 2000-2009 Stopgezet 2000 - 2009
71921ned Landbouw; grondgebruik, klassen, 2000-09 Stopgezet 2000 - 2009
71466ned Landbouw; hoofdbedrijfstype, 2000-2009 Stopgezet 2000 - 2009
71800ned Landbouw; NGE-klasse, 2000-2009 Stopgezet 2000 - 2009
71801ned Landbouw; NGE-klasse, regio, 2000-2009 Stopgezet 2000 - 2009
71284ned Landbouw; regio, 2000-2009 Stopgezet 2000 - 2009
80130ned Landbouw; verbreding, 1998-2009 Stopgezet 1998, 1999, 2003, 2005, 2007 - 2009
70804ned Landbouw; verbreding, 2003 Stopgezet 2003
7092MECH Landbouw; werktuigen, machines,1970-1996 Stopgezet 1996- 1970
80408ned Dierlijke mest; kerncijfers, 1950-2013 Stopgezet 1950-2013
80885ned Dierlijke mest; bedrijfstype, 1990-2013 Stopgezet 1990-2013
80866ned Dierlijke mest; diercategorie, 1990-2013 Stopgezet 1990-2013
37767 Dierlijke mest; diercategorie, 1994-2009 Stopgezet 1994 - 2009.
70012ned Mestafzetovereenkomsten (MAO’s), 2002 Stopgezet 2002
70950NED Mestproductie; bedrijfstype, 1994-2009 Stopgezet 1994 - 2009.
70014ned Mestproductie- en dierrechten, 1997-2003 Stopgezet 1997 - 2003
70013ned Mineralenaangiften (MINAS), 1998 - 2000 Stopgezet 1998 - 2000
37878 Zware metalen op landbouwgrond,1980-2009 Stopgezet 1980, 1986, 1990, 1993 - 2009.
70735NED Graslandvernieuwing, 1990 - 2005 Stopgezet 1990 - 2005
7372llb Rundveestapel, 1981 - 2008 Stopgezet Januari 1981 - december 2008
37858 Historie landbouw en visserij, 1899-1999 Stopgezet 1899- 1999.
7029_VIS Aanvoer vis Nederlandse havens,1994-2004 Stopgezet 1994 - 2004; januari 1994 - december 2004
37574 Biologische bestrijding, 1995 - 2004 Stopgezet 1995, 1998, 2000, 2004
03758 Niet-chemische bestrijding, 1995-2004 Stopgezet 1995, 1998, 2000, 2004
37240 Aandelen; CBS-indices gemiddeld Stopgezet april 2000 - december 2003
7232SHFO Aandelen; CBS- indices ultimo Stopgezet December 1952 - december 2003
37904 Aandelen obligaties; omzet Stopgezet mei 2000 - november 2003
37352top Aandelen; top 10 stijgers en dalers Stopgezet April 2001 - november 2003
37398wob Obligaties; beurswaarde Stopgezet mei 2000 - december 2003.
37387 Obligaties; CBS-indices gemiddeld Stopgezet April 2000 - december 2003
7231SHFO Obligaties; CBS-indices ultimo Stopgezet December 1983 - december 2003
37407 Obligaties, durations Stopgezet Januari 1984 - december 2003 (maand gemiddelden)
7340SHFO Obligaties; effectief rendement Stopgezet 1947 - 2003 , januari 1947 - december 2003
03776mfo Historie effectenbeurs Amsterdam Stopgezet 2 januari 1980 - 31 december 2003.
7478SHFO Beleggings/vasgoedfondsen; index ultimo Stopgezet december 1993 - december 2003
37788 Totaal rendement aandelen en obligaties. Stopgezet april 2000 - december2003
70786ned Afzetkanalen consumpt. krediet 1998-2012 Stopgezet 1998 - 2012
7204SHFO Bedrijfssparen 1994-2008 Stopgezet 1994 - 2008.
70699ned Consumptief krediet 1998-2013 Stopgezet 1998 januari - 2013 december
7205SHFO Consumptief krediet: 1993 - 1997 Stopgezet 1993- 1997
80607ned Levensloopreg.; tegoeden rek. 2006-2012 Stopgezet 2006 - 2012.
7462shfo Roodstand op betaalrekeningen 1970-2013 Stopgezet 1970 december - 2013 juni.
80454ned Spaarrek.; spaarvormen 31-12 2008-2012 Stopgezet 2008 - 2012
70813ned Spaarvormen stand 31 december, 2003-2008 Stopgezet 2003 - 2008.
37276mfo Hypotheekrente Stopgezet 1993 - 2003, januari 1994 - december 2003
37261mfo Hypotheken op onroerende goederen Stopgezet januari 1993 - december 2003
70231ned Hypotheken per gemeente Stopgezet COROP - gebied, provincie en landsdeel; 1999 - 2003
7336SHFO Rentetarieven op de geldmarkt Stopgezet 1957 - 2002, januari 1957 - december 2003
7139SHFO Wisselkoersen Stopgezet 1962 - 2001 (jaargemiddelden), jan 1962 - dec 2001 (maandgemiddelden).
37561weu Wisselkoersen t.o.v. euro Stopgezet 1980 - 2002, januari 1980 - december 2003
70175NED Conjunctuurgegevens; Eurozone Stopgezet 1999 - 2006, KwI 1999 - KwIV 2006, januari 1999 - december 2006
03751 Kwartaalrekeningen; mutaties Perkwartaal 1987 - 2010, Kw I 1987 - Kw I 2011.
37595 Kwartaalrekeningen; waarden Perkwartaal 1987 - 2010, Kw I 1987 - Kw I 2011.
81171ned Kwartalen; mutaties 1988 - kw1 2014 Stopgezet 1988 - 2013, Kw I 1988 - Kw I 2014
81170ned Kwartalen; waarden 1988- kw1 2014 Stopgezet 1988 - 2013, Kw I 1988 - Kw I 2014
37741nr Consumptie, 1988-2010 Stopgezet 1988 - 2010.
81608NED Consumptie goederen diensten 1969-2012 Stopgezet 1969-2012
81609NED Consumptie verbruiksfuncties 1969-2012 Stopgezet 1969-2012
37536nr Goederen en diensten; investeringen Stopgezet 1969- 2009.
37755nr Goederen en diensten; invoer en uitvoer Stopgezet 1969 - 2009.
7465nr Goederen en diensten; productgroepen Stopgezet 1969 - 2009
81144ned Investeringen naar bestemming 1969-2012 Stopgezet 1969-2012
81145ned Investeringen; sector en type 1969-2012 Stopgezet 1969-2012
81146ned Invoer naar bestemming 1988 - 2012 Stopgezet 1988-2012
81117ned Opbouw binnenlands product 1969 - 2012 Stopgezet 1969-2012
7464nr Productie, verbruik, inkomensvorming Stopgezet 1969 - 2009
81119ned Prod., inkomens bedrijfstak 1969-2012 Stopgezet 1969-2012
81148ned Uitvoer naar herkomst 1988 - 2012 Stopgezet 1988-2012
81150ned Aanbod, gebruik per productgr. 1988-2012 Stopgezet 1988-2012
7530nr Macro-economische gegevens Stopgezet 1969- 2009.
80013ned Kwartaalsectorrek. kerncijfers 2001-2012 Stopgezet 2001-2012, kw1 2001-kw1 2012
81640NED Sectorrek. kerngegevens 1969-kw4 2013 Stopgezet 1969-2011, Kw1 2005- Kw4 2013
37723nr Sectorgegevens, 1988-2011 Stopgezet 1988 - 2011.
70964ned Bijz. financile instellingen 1995-2012 Stopgezet 1995 - 2012
81641NED Financile rekeningen 1990- kw4 2013 Stopgezet 1990-2011, Kw1 2005- Kw4 2013
37871nr Financile rekeningen; jaren, 1990-2011 Stopgezet 1990 - 2011
70698ned Kwartaalsectorrek.; financieel 2001-2012 Stopgezet 2001 - 2012, kw1 2001 - kw1 2012
71109ned Kwartaalsectorrekening; lopend 2001-2012 Stopgezet 2001 - 2012, kw1 2001 - kw1 2012
71789ned Kwartaalsectorrekening; saldi, 2001-2012 Stopgezet 2001 - 2012, kw1 2001- kw1 2012
81642NED Lopende transacties 1969 - kw4 2013 Stopgezet 1969-2011, Kw1 2001- Kw4 2013
81228NED Macro-economisch scorebord 2006 - 2013 Stopgezet 2006 - 2013; 2006 kw I - 2013 kw IV.
81482ned Midd. en bested. huishoudens 1995-2012 Stopgezet 1995/1997 - 2007/2009, 2012*
81118ned Nationaal vorderingensaldo 1969-2012 Stopgezet 1969-2012
81295ned Niet-financile balansen 1996-2012 Stopgezet 1996-2012
80374ned Niet-financile balansen 1996-2009 Stopgezet 1996-2009
70796ned Overheidssaldo,overheidsschuld 1990-2010 Stopgezet 1990 - 2010
81120ned Prod. en inkomens naar sector 1988-2012 Stopgezet 1988-2012
71537ned Groeirekeningen 1995-2009 Stopgezet 1995 - 2009
81296ned Kapitaalgoederenvoorraad 1988-2012 Stopgezet 1988-2012
80103ned Kapitaalgoederenvoorraad 1969-2009 Stopgezet 1969-2009
71585ned Milieu-economische kerncijfers,1995-2008 Stopgezet 1995 - 2008.
81409ned Milieurekeningen; kerncijfers 1995-2012 Stopgezet 1995-2012
81343ned Afval, herkomst en bestemming, 1990-2010 Stopgezet 1990 - 2010
71485ned Afval; herkomst en bestemming, 1990-2008 Stopgezet 1990 - 2008.
71467ned Emissies naar water; 1995-2008 Stopgezet 1995 - 2008
71468ned Emissies naar lucht; 1990-2009 Stopgezet 1990 - 2009
81384ned Emissies naar water, 1995-2010 Stopgezet 1995-2010
81383ned Milieubelasting en -heffing; 1987-2012 Stopgezet 1987-2012
37909 Milieuheffing en -belasting; 1987-2009 Stopgezet 1987 - 2009
82264NED Milieusector; activiteiten, 1995 - 2011 Stopgezet 1995-2011
81400ned Milieusector; activiteiten, 1995-2010 Stopgezet 1995-2010
82273NED Milieusector; bedrijfstakken, 1995-2011 Stopgezet 1995-2011
81385ned Milieusector; bedrijfstakken, 1995-2010 Stopgezet 1995-2010
81410ned Netto energieverbruik, 1990-2011 Stopgezet 1990-2011
81398ned Watergebruik 2003 - 2011 Stopgezet 2003 - 2011
80693ned Watergebruik; 2003-2008 Stopgezet 2003 - 2008
71541ned Kerncijfers 1995-2011 Stopgezet 1995 - 2011.
81356ned Economische groei 2008-2013 Stopgezet 2008-2013
81475ned Investeringen naar type activa 2008-2011 Stopgezet 2008-2011
81476ned Investeringen; bedrijfstakken 2008-2011 Stopgezet 2008-2011
71053NED Productiestructuur per regio Stopgezet 1995 - 2001.
3731ECGR Regionale economische groei Stopgezet 2002 - 2006.
71154ned Regionale economische totalen Stopgezet 1995 - 2001
37054reg Regionale economische totalen, 2001-2004 Stopgezet 2001 - 2004.
7124ned Regionale groei Stopgezet 1996 - 2001
71105ned Regionale investeringen in vaste activa Stopgezet 1995 - 2001
71542ned Regionale rekeningen; economische groei Stopgezet 1996 - 2010
37925reg Regionale rekeningen; investeringen Stopgezet 1995 - 2008.
37397rrh Regionale rek.; huishoudens 1995-2009 Stopgezet 1995 - 2009
81355ned Reg. rek.; productiestructuur 1995-2011 Stopgezet 1995-2011
71103ned Regionale rekeningen voor huishoudens Stopgezet 1995 - 2001
37590tak Regionale rekeningen; Productiestructuur Stopgezet 1995 - 2008
70090NED REJ SBI’93 Stopgezet 1987 - 2002
PCR7016 REJ SBI’74 Stopgezet 1970 - 1993
81917NED Transacties sector huishoudens 1995-2011 Stopgezet 1995-2011
82303NED Toerisme; kernindicatoren 2005 - 2012 Stopgezet 2005-2012
71777ned Aanbod in Nederland, 2001-2011 Stopgezet 2001 - 2011.
71776ned Bestedingen in Nederland, 2001-2011 Stopgezet 2001 - 2011.
82304NED Toeristische bestedingen 2005 - 2012 Stopgezet 2005-2012
37371 Amfibien indexen, 1997 - 2005 Stopgezet 1997 - 2005
80004ned Bedreiging diergroepen, 1995-2012 Stopgezet 1950-2012.
37226 Broedvogel indexen, 1990 - 2005 Stopgezet 1990 - 2005
37923 Reptielen indexen, 1994 - 2005 Stopgezet 1994 - 2005
37701 Vleermuizen indexen, 1986 - 2006 Stopgezet 1986 - 2006
37212 Vlinder indexen, 1992 - 2005 Stopgezet 1992 - 2005
71016ned Watervogels indexen, 1995 - 2004 Stopgezet 1975 - 2004
71017ned Weidevogels indexen, 1990 - 2005 Stopgezet 1990 - 2005
37521 Wintervogel indexen, 1980 - 2005 Stopgezet 1980 - 2005
37134 Zoogdieren indexen, 1994 - 2005 Stopgezet 1994 - 2005
80434NED Aanvoer afval; recycling, 2008 Stopgezet 2008
71096NED Aanvoer afval; recycling, 2004, 2006 Stopgezet 2004, 2006.
37114 Aanvoer afval; recycling, 1996-2002 Stopgezet 1996, 1998, 2000 en 2002.
80401ned Bedrijfsafval; bedrijfstak, 2008 - 2009 Stopgezet 2008-2009
71094ned Bedrijfsafval; bedrijfstak, 2004 - 2007 Stopgezet bedrijfsgrootte 2004 - 2007.
7439 Bedrijfsafval; bedrijfstak, 1994 - 2003 Stopgezet 1994, 1996, 1998, 2000 - 2003.
71095NED Bedrijfsafval per provincie, 2004 - 2008 Stopgezet 2004, 2006, 2008.
03750 Bedrijfsafval per provincie, 1996 - 2002 Stopgezet 1996, 1998, 2000 en 2002.
81415ned Bedrijfsafval; regio’s, 2004 - 2008 Stopgezet 2004-2008
7424 Gevaarlijk afval, 1993 - 1997 Stopgezet 1993 - 1997
80081ned Huishoudelijk afval per gemeente, 2007 Stopgezet Deze tabel is vervallen per 23 september 2010
71538ned Huishoudelijk afval per gemeente, 2006 Eenmalig Deze tabel is vervallen per 23 september 2010
71283ned Huishoudelijk afval per gemeente, 2005 Eenmalig Deze tabel is vervallen per 23 september 2010
71089ned Huishoudelijk afval per gemeente, 2004 Stopgezet Deze tabel is vervallen per 23 september 2010
70898ned Huishoudelijk afval per gemeente, 2003 Stopgezet Deze tabel is vervallen per 23 september 2010
70750ned Huishoudelijk afval per gemeente, 2002 Stopgezet Deze tabel is vervallen per 23 september 2010
70708ned Huishoudelijk afval per gemeente, 2001 Stopgezet Deze tabel is vervallen per 23 september 2010
37769 Voertuigen; uitval - leeftijd; 1996-1999 Stopgezet 1996 - 1999
7375slmi Voertuigen; uitval-provincie; 1996-1999 Stopgezet Periode 1996 - 1999
37882 Voertuigsloop-brandstofsoort; 1996-1999 Stopgezet 1996 - 1999
37958 Voertuigsloop-gewichtsklasse; 1996-1999 Stopgezet 1996 - 1999
37995 Chemische bestrijding landbouw 1995-2008 Stopgezet 1995, 1998, 2000, 2004, 2008
80481NED Chemische bestrijding landbouw,1995-2004 Stopgezet 1995, 1998, 2000, 2004
81010ned Emissiefactoren wegverkeer, 2009 Stopgezet 2009
80447ned Emissiefactoren wegverkeer, 2008 Stopgezet 2008
80190ned Emissiefactoren wegverkeer, 2007 Stopgezet 2007
71421ned Emissiefactoren wegverkeer, 2005 Stopgezet 2005
37436 Emissiefactoren wegverkeer, 2004 Stopgezet 2004
80432NED Waterzuivering bedrijven, 1993-2007 Stopgezet 1993-2007
60031 Zuivering afvalwater; kosten, 1981-1998 Stopgezet 1981 - 1998
70641ned Zuiveringsinstallaties; typen, 1993-2009 Stopgezet 1993 - 2009
7476 Zuiveringsslib; bestemming, 1993-2009 Stopgezet 1993 - 2009
37555 Waterverbruik nijverheid, 1996 - 2001 Stopgezet 1996 - 2001
37617 Waterverbruik nijverheid, 1981-1991 Stopgezet 1981, 1986,1991
37124 Waterverbruik nijverheid, 1962 - 2001 Stopgezet 1962 - 2001
70649NED Waterverbruik; waterleidinggebied, 2001 Stopgezet 2001
71555ned Afgeleverd drinkwater, 1920, 1930 - 2003 Stopgezet 1920, 1930, 1940, 1950- 2003.
37687wat Openbare watervoorziening, 2000 - 2003 Stopgezet 2000 - 2003; januari 2000 - december 2003
71228ned Emissies naar water; industrie,1990-2008 Stopgezet 1990, 1995, 2000, 2003 t/m 2008.
80138ned Milieudiensten; financin, 2006 - 2008 Stopgezet 2006-2008
70831ned Milieudiensten; financin, 2002 - 2005 Stopgezet 2002 - 2005
03728 Milieudiensten; financin, 1997-2001 Stopgezet 1997 - 2001
71141297 Milieudiensten; financin, 1993 - 1996 Stopgezet 1993 - 1996
37423 Voorbereiding tot recycling; 1997 - 2001 Stopgezet 1997 - 2001
70791297 Kosten landschapsbeheer, 1985 - 1997 Stopgezet 1985 - 1997
60019 Milieukosten van bedrijven, 1997 - 2008 Stopgezet 1997 - 2008
60038 Milieukosten van waterschappen,1999-2007 Stopgezet 1999 - 2003, 2005, 2007
70695NED Geluidshinder en geurhinder, 2001/2002 Eenmalig 2001 / 2002
7087-SKR Handhaving milieurecht, 1990 - 1996 Stopgezet 1990- 1996
70944NED Milieugedrag van huishoudens, 1999-2004 Stopgezet 1999 - 2004.
7219WEER Klimaatgegevens, 1931/1960 - feb 2000 Stopgezet 30jarig gemiddelden 1931/1960 - februari 2000
37368 Historie klimaat, 1800 - 1999 Stopgezet 1800 - 1999
7041BBOD Bodemgebruik in Nederland 1989,1993,1996 Stopgezet 1989, 1993 en 1996
70901ned Onderwijsuitgaven; kerncijfers Stopgezet 1995 - 2008*
70222ned Historie onderwijs; overheidsuitgaven Stopgezet 1900 - 2008*.
70903ned Onderwijsinst.; financin 1998-2009 Stopgezet 1998 - 2009.
70902ned Onderwijsuitgaven; publieke sector Stopgezet 1995 - 2008*
80466ned MBO;instroom 2005-2008,huishoudkenmerken Stopgezet 2005/’06 - 2010/’11
3733chd HBOdt; rendement en uitval 1991-1994 Stopgezet 1991 - 1994
71066ned HBO dt; rendement en uitval vanaf 1995 Stopgezet 1995 - 2005
70007NED WO dt; rendement en uitval 1990-1994 Stopgezet 1990 - 1994
71064ned WO dt; rendement en uitval vanaf 1995 Stopgezet 1995 - 2005
37742CHV HBO vt; rendement en uitval 1991-1994 Stopgezet 1991 - 1994
71065ned HBO vt; rendement en uitval vanaf 1995 Stopgezet 1995 - 2005
70006NED WO vt; rendement en uitval 1990-1994 Stopgezet 1990 - 1994
71063ned WO vt; rendement en uitval vanaf 1995 Stopgezet 1995 - 2005
71201ned HBO; studieduur geslaagden naar herkomst Stopgezet 1995 - 2004
71202ned WO; studieduur geslaagden naar herkomst Stopgezet 1995 - 2004
81627NED MBO; bedrijfstak, 2007/’08-2008/’09 Stopgezet 2007 en 2008
81624NED MBO; positie, 2007/’08-2008/’09 Stopgezet 2007 en 2008
81626NED MBO; werkkenmerken, 2007/’08-2008/’09 Stopgezet 2007 en 2008
70784ned HO; arbeidsmarktpositie gediplomeerden Stopgezet 1998 - 2000.
70790ned HO; bijbanen ingeschrevenen Tijdelijkstopgezet 1998 / ‘99 - 2000 / ‘01
37931NED Bedrijfsopleidingen; Kerncijfers ‘93-‘05 Stopgezet 1993, 1999, 2005.
71254ned Bedrijfsopleidingen; tijdreeks ‘86-‘05 Stopgezet 1986, 1990, 1993, 1999, 2005.
03736ned Bedrijfsopl.; typen & instanties ‘99&’05 Stopgezet 1999 en 2005.
80463ned Cursusdeelnemers; persoonskemerken, 2007 Stopgezet februari 2007- maart 2008
00371edu Basiseducatie; deelnemers, 1993-2006 Stopgezet 1993 - 2006
80465ned Cursusdeelname; redenen en belemmeringen Stopgezet februari 2007-maart 2008
82109NED Cursusdeelnemers; SBI93, 2007 Stopgezet 2007
37781po Particulier onderwijs; deelnemers Stopgezet 1990 / ‘91 - 2000 / ‘01
80286ned VO; geslaagden 1990/’91 t/m 2002/’03 Stopgezet 1990/’91 - 2002/’03
82537NED VO; geslaagden, herkomstgroepering Eenmalig 2003/’04 tot en met 2004/’05
82535NED VO; geslaagden, onderwijssoort Eenmalig 2003/’04 tot en met 2004/’05
82536NED VO; geslaagden, regio in detail Eenmalig 2003/’04 tot en met 2004/’05
71215ned VO; deelname naar herkomstgroepering Stopgezet 2003/’04 - 2007/’08*
37593voe VO; examens en doorstroom t/m 2002/’03 Stopgezet 1998/’99 - 2002/’03
70970ned VO; GOA-indicatoren, deelname Stopgezet 2003/’04 - 2004/’05.
71117ned VO; GOA-indicatoren, door- en uitstroom Stopgezet 2003/’04
70989ned VO; GOA-indicatoren, geslaagden Stopgezet 2003/’04.
71115ned VO; GOA-indicatoren, vertraging Stopgezet 2003/’04.
70010NED VO; indicatoren naar gemeente (GOA) Stopgezet 1998 / ‘99 - 2002 / ‘03
37545vol VO; leerlingen 1990/’91 t/m 2002/’03 Stopgezet 1990/’91 - 2002/’03
71203ned VO; slagingspercentages Stopgezet 2003/’04 - 2006/’07*
71297ned VSV; aantal verdieners,2004/’05-2008/’09 Stopgezet 2004/’05-2008/’09
71296ned VSV; huishoudgrootte, 2004/’05-2008/’09 Stopgezet 2004/’05 - 2008/’09
71298ned VSV; inkomstenniveau, 2004/’05-2008/’09 Stopgezet 2004/’05-2008/’09
71299ned VSV; verblijfsduur, 2004/’05-2009/’10 Stopgezet 2004/’05-2009/’10
71306ned VSV;verdachten,huishoudgrootte,2004-2008 Stopgezet 2004/’05 - 2008/’09
71308ned VSV; verdachten, inkomsten, 2004-2008 Stopgezet 2004/’05-2008/’09
71307ned VSV; verdachten, verdieners, 2004-2008 Stopgezet 2004/’05-2008/’09
71772ned Doorstr. geslaagden; woongem.; 2003-2007 Stopgezet 2004 2007
70134ned Leerlingen-geslaagden, schoolgemeente Stopgezet 2000/’01 - 2005/’06.
71190ned Slagingsperc. VO; woongem.; 1999-2007 Stopgezet 1998/’99 - 2006/’07*
71771ned Voort. schoolverl.; woongem.; 2005-2007 Stopgezet 2005 - 2007*
7265ONDW Onderwijs regionaal 1991/’92 - 1999/’00 Stopgezet 1991 / ‘92 - 1999 / ‘00
70761ned Onderwijsmatrices 1990/’91 - 1994/’95 Eenmalig 1990 / ‘91 - 1994 / ‘95
70630ned Schoolbeleving van de jeugd Stopgezet 1997, 2001 en 2003
37182 Schoolloopbanen (VOCL) Stopgezet 1989, 1993 en 1999
7133_TB4 Aan- en verkopen van goederen Stopgezet 1993 - 1996.
82376NED Decentrale overheden; EMU-saldo 2013-‘15 Stopgezet 2013 - 2015
81956NED Decentr. overheden; EMU-saldo 2012-2014 Stopgezet 2012 - 2014.
7132_TB3 Finaal verbruik naar overheidsfuncties Stopgezet 1993 - 1996.
71475ned Financin soc. verz.inst. 2002-2011 Stopgezet 2002 1e kwartaal - 2011 2e kwartaal*.
71429ned Fin. balansen dec. overheden 2006 - 2014 Stopgezet 2006 kw I - 2014 kw III
7131_T2B Inkomsten overheid naar overheidsfunctie Stopgezet 1993 - 1996.
37551blo Lagere overheid; balans sector overheid Stopgezet 1998 - 2003.
70045 Lagere overheid; ontwikkeling EMU-saldo Stopgezet 2001 - 2005; 2001 kw I - 2005 kw IV.
7061 Overheidsuitgaven land- en waterwegen Stopgezet 1992 - 2001.
70040 Overheid; houderschap schuld 1998-2009 Stopgezet 1998 - 2009.
37229pbo Publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties Stopgezet 1995 - 2002.
7130_T2A Uitgaven overheid en marktbedrijven Stopgezet 1993 - 1996.
70053 Uitgaven rechtsbescherming en veiligheid Stopgezet 1990 - 2008*.
60051 Vorderingen en schulden Benelux-functies Stopgezet 1999 - 2005.
81242ned Overheidsfin.; kerncijfers 1987 - 2013 Stopgezet 1987 - 2013; 2005 kw I - 2013 kw IV
81197ned Overheid; consumptie, functie 1995-2012 Stopgezet 1995 - 2012.
81191ned Overheid;inkomsten en uitgaven 1969-2013 Stopgezet 1969 - 2013; 2005 kw I - 2013 kw IV
81193ned Overheid; fin. trans., balans 1990-2013 Stopgezet 1990 - 2013; 2005 kw I - 2013 kw IV
81194ned Overheid; saldo en schuld 1990-2013 Stopgezet 1990 - 2013; 2005 kw I - 2013 kw IV
81195ned Overheid; schuld naar titel 1990-2013 Stopgezet 1990 - 2013; 2005 kw I - 2013 kw IV
81196ned Overheid; prod. en consumptie 1988-2013 Stopgezet 1988 - 2013
81198ned Overheid;ontvangen belastingen 1987-2013 Stopgezet 1987 - 2013; 2006 kw I - 2013 kw IV
81240ned Overheid; ontvangen premies 1987-2013 Stopgezet 1987 - 2013; 2002 kw I - 2013 kw IV
81243ned Overheid; sociale uitkeringen 1987-2013 Stopgezet 1987 - 2013; 2002 kw I - 2013 kw IV
81192ned Overheid; uitgaven, functies 1995-2012 Stopgezet 1995 - 2012.
80418ned Gemeentebeg.; baten en lasten 2004-2014 Stopgezet 2004 - 2014
70942ned Gemeentebeg.; per gemeente 2005 - 2014 Stopgezet 2005 - 2014
7191 Gemeentebegr. 1995-2003, mln euro’s Stopgezet 1995 - 2003.
7190 Gemeentebegr. 1995-2003, euro/inwoner Stopgezet 1995 - 2003.
7192 Gemeentebegr 1995-2003; euro/woonruimte Stopgezet 1995 - 2003.
70070ned Gemeenterekeningen 1999-2003 Stopgezet 1999 - 2003.
70782ned Gemeentebegrotingen naar regio Stopgezet Deze tabel is vervallen per 29-03-2010
70930ned Gemeentebegrotingen naar grootteklasse Stopgezet Deze tabel is vervallen per 29-03-2010.
71230ned Gemeenterekeningen naar grootteklasse Stopgezet 2004 - 2007.
71567ned Gemeensch. regelingen; balans 2004-2008 Stopgezet 2004 - 2008.
71251ned Gemeensch. regelingen; balansen 2004 Stopgezet 2004.
71252ned Gemeensch. regelingen naar functie 2004 Stopgezet 2004.
37773grf Gemeensch. reg. naar functie 1998-2003 Stopgezet 1998 - 2003.
71778ned Gemeensch. reg.; baten, lasten 2004-2008 Stopgezet 2004 - 2008.
37106 Provinciale financin; administratief Stopgezet 1998 - 2005.
37827 Provinciale financin; ESR transacties Stopgezet 1999 - 2004.
71787ned Aan-/verkopen; Cofog-functie 2003-2008 Stopgezet 2003 - 2008*.
60013 Belasting; gend t.b.v. het Rijk Stopgezet 1996 - 2001.
37130 Kaspositie van het Rijk. Stopgezet 1999 kw I - 2001 kw IV.
37664 Stand en mutatie gevestigde schuld Rijk. Stopgezet 1999 kw I - 2001 kw IV.
70144ned Rijk; aan-/verkopen, rente, overdrachten Stopgezet 1997 - 2005.
70142ned Rijk; overheid, Benelux-hoofdfuncties Stopgezet 1997 - 2005.
70143ned Rijk; overheid, Benelux-functies Stopgezet 1997 - 2005.
70063ned Rijk; financile positie ESR transacties Stopgezet 1999 - 2008; 1999 kw I - 2009 kw IV*.
70064ned Rijk; financile positie ESR standen Stopgezet 1999 - 2008; 1999 kw I - 2009 kw IV*.
70125ned Rijk; transacties naar sector 1996-2009 Stopgezet 1996 - 2009.
71785ned Rijk; overheid, hoofdfuncties 2003-2009 Stopgezet 2003 - 2009.
71784ned Rijk; vorderingen en schulden 2003-2009 Stopgezet 2003 - 2009.
80506NED Rijk; fin. rekening en balans 1999-2011 Stopgezet 1999 1e kwartaal - 2011 2e kwartaal
70122ned Rijk; belastingopbrengst 1999-2011 Stopgezet 1999 - 2011; 1999 kw I - 2011 kw II*.
60012 Rijk; uitgaven, inkomsten 1996-2010 Stopgezet 1996 - 2010.
80834NED Rijk; Overdr. per ontvanger 2003-2010 Stopgezet 2003 - 2010.
71786ned Rijk; Uitg. per beleidsterrein 2003-2010 Stopgezet 2003 - 2010.
37870 Waterschapsbelastingen, opbr. 1995-2008 Stopgezet 1995 - 2008.
37136 Waterschapsfinancin; ESR transacties Stopgezet 1998 - 2005.
3715 Waterschapsfin. administratief 1998-2003 Stopgezet 1998 - 2003.
7129_KER Overheidsfinancin kerngegevens Stopgezet 1990 - 1996.
37385 Historie overheid Stopgezet 1899 - 2001.
60028 Politieke participatie Stopgezet 1997 - 2003
71556ned Energieprijzen; historie Stopgezet 1905 - 1999
37611 Drinkwater; tarieven 1997-2013 Stopgezet 1997 - 2013
7198 CPI; afgeleide reeksen Stopgezet 1996 - 2002; januari 1996 - december 2002
7196 CPI alle huishoudens (1995=100) Stopgezet 1996 - 2002 ; januari 1996 - december 2002
7197 CPI; alle huish., laag en hoog inkomen Stopgezet 1996 - 2002; januari 1996 - december 2002.
70746NED CPI; index werknemersgezinnen 2000 = 100 Stopgezet 2001 - 2008
70801NED CPI; onderliggende inflatie 2000 = 100 Stopgezet Januari 2001 - december 2006
70145NED CPI; prijsindex 2000 = 100 Stopgezet 2000 - 2006; januari 2000 - december 2006
7242 Nederland, Eurozone en Europese Unie Stopgezet 1996 - 2005; januari 1996 - december 2005.
81460NED Kostprijs consumentengoederen, 2000-2013 Stopgezet 2000-01 - 2013-04
71933ned Producentenprijzen; ProdCom, 2000-2012 Stopgezet 2000-2012; januari 2000 - december 2012
70753ned Producentenprijzen ProdCom; 2000-2008 Stopgezet 2000-2007; Januari 2000 - December 2008.
71250NED Producentenprijzen Prodcom; 2000 - 2006 Stopgezet 2000 - 2005; Jan. 2000 - Aug. 2006
70037PRC Producentenprijzen Prodcom; 2000-2005 Stopgezet 1995 - 2003; januari 1995 - dec. 2003
71935ned Producentenprijzen; SBI 2008, 1981-2012 Stopgezet 1981- 2012; januari 1981-december 2012
70038SBI Producentenprijzen naar SBI; 1990-1998 Stopgezet 1995 - 2003; jan. 1995 - dec. 2003
7035_SBI Producentenprijzen naar SBI’93 Stopgezet Jan’90 - dec.’98 (mnd cijfers) ‘90 - ‘98 (jrcijfers)
70752ned Producentenprijzen naar SBI; 2000 - 2008 Stopgezet 2000-2007; Januari 2000 - December 2008
7034_SGN Produc.prijzen naar SGN Stopgezet januari 1990 - dec. 1998 (maandcijfers); 1990 - 1998 (jaarcijfers)
37696 Historie prijzen Stopgezet 1935- 1996.
81860NED Wereldmarktprijzen per dag 2006 - 2013 Stopgezet 2006 - 2012; 02 januari 2006 - 28 februari 2013.
71534ned Wereldmarktprijzen per dag 2006-jun 2012 Stopgezet 2006 - 2011; 02 januari 2006 - 31 oktober 2012.
71715ned Asielverzoeken; 1998-2007 Stopgezet 1998 - 2007; 1998 kw I - 2007 kw IV
71961ned Asielverzoeken; geslacht, leeftijd Stopgezet 2007 - 2010
70094ned Aantal tegelijk geadopteerde kinderen Stopgezet 1995 - 2006.
37455 Adopties excl.stiefouder-; leeftijd kind Stopgezet 1995 - 2006.
37722 Adopties naar land van herkomst Stopgezet 1995 - 2006
37806 Adopties naar lengte van de procedure Stopgezet 1995 - 2006
70095ned Adopties via het Haags Adoptieverdrag Stopgezet 1999 - 2005
37900 Voogdij en ondertoezichtstelling; regio Stopgezet 1998 - 2002
37167 Beroep op rechtshulp naar kenmerken Stopgezet 1997 - 2004
37760 Rechtshulp; vraag en reden, 1992-2004 Stopgezet 1992 - 2004
71819ned Bureau Slachtofferhulp; beindige zaken Stopgezet 2006 - 2008
70883ned Slachtofferhulp; leeftijd en delict Stopgezet 2001 - 2007
37241 Civiele rechtspraak Stopgezet 1997 - 2000.
70132ned Civiele rechtszaken, 2001-2009 Stopgezet 2001 - 2009
37959 Misdrijven; berechting, gemeente,’94-‘10 Stopgezet 1994 - 2010.
37961 Misdrijven; berechting, 1994-2010 Stopgezet 1994 - 2010.
37639 Misdrijven; ingeschreven, gem., ‘94-‘10 Stopgezet 1994-2010
37703 Misdrijven; Openbaar Ministerie, ‘94-‘10 Stopgezet 1994-2010
37604 Misdrijven; Openb.Min.,gemeente, ‘94-‘10 Stopgezet 1994-2010
03727 Misdrijven; opgelegde straffen,1994-2010 Stopgezet 1994 - 2010.
37298 Misdrijven;vervolging,berechting,’94-‘10 Stopgezet 1994 - 2010.
37488 Bestuursrecht; Coll.Beroep bedrijfsleven Stopgezet 1992 - 2002.
37260 Penitentiaire inrichting; celcapaciteit Stopgezet 1994 - 2003.
82509NED Geregistr. crim.; regio (2014) 2005-2013 Stopgezet 2005-2013
80344ned Geregistr. crim.; regio (2013) 2005-2012 Stopgezet 2005-2013
37542 Gereg.criminaliteit;gem.grootte, ‘94-‘07 Stopgezet 1994- 2007.
37932 Gereg.criminaliteit;politieregio,’94-‘07 Stopgezet 1994 - 2007.
70871ned Gereg.criminaliteit;srt.misdrijf,’99-‘07 Stopgezet 1999 - 2007.
82510NED Geregistr.diefst.; regio(2014) 2005-2013 Stopgezet 2005-2013
80603ned Geregistr.diefst.; regio(2013) 2005-2012 Stopgezet 2005-2013
37420 Delicten; letsel en emotioneel,1997-2004 Stopgezet 1997 - 2004
37200 Delicten; materile gevolgen, 1997-2004 Stopgezet 1997 - 2004
70051ned Delicten; plaats voorval, 1997-2004 Stopgezet 1997 - 2004
37415 Delicten; totaal en aangifte, 1980-2004 Stopgezet 1980 - 2004
70755ned Delicten onder jongeren naar kenmerken Stopgezet 1997, 2001 en 2003.
71150ned Verdachten; aard misdrijf; herkomst Stopgezet 1999 - 2006.
80317ned Verdachten; herkomstgroepering 1999-2010 Perjaar 1999-2010
80320ned Verdachten; huishoudinkomen 1999-2008 Perjaar 1999-2008
71147ned Verdachten; kenmerken 1999-2006 Stopgezet 1999 - 2006.
80316ned Verdachten; persoonskenmerken 1999-2011 Stopgezet 1999-2011
80318ned Verdachten; pleegcarrire 1999-2010 Perjaar 1999-2010
80322ned Verdachten; stedelijkheid 1999-2008 Perjaar 1999-2008
80321ned Verdachten; werk of uitkering 1999-2008 Perjaar 1999-2008
80319ned Verdachten; woongemeente 1999-2008 Eenmaalperjaar 1999-2008
71151ned Verdachten 1e generatie; aard misdrijf Stopgezet 1999 - 2006.
71149ned Verdachten; 1e generatie allochtonen Stopgezet 1999 - 2006.
71152ned Verdachten 2e generatie; aard misdrijf Stopgezet 1999 - 2006.
71148ned Verdachten; 2e generatie allochtonen Stopgezet 1999 - 2006.
37198 Onveiligheidsgevoelens; 1983-2004 Stopgezet 1983 - 2004
03713 Onveiligheidsgevoelens 1992-1996 Stopgezet 1992 - 1996
37775 Onveiligheidsgevoelens naar kenmerken Stopgezet 1997 - 2004
80293ned Onveiligheid/slachtoffer; kenmerken Stopgezet 2005-2008
71403ned Politie en burgers (VMR 2005-2008) Stopgezet 2005 - 2008.
80297ned Politie-burgers; kenmerken (VMR ‘05-‘08) Stopgezet 2005-2008
70658ned Politiehulp; acties, 1992-2004 Stopgezet 1997 - 2004.
70657ned Politiehulp; naar kenmerken, 1997-2004 Stopgezet 1997 - 2004.
70656ned Politiehulp; vraag en reden, 1992-2004 Stopgezet 1992 - 2004
80295ned Maatregelen naar kenmerken (VMR ‘05-‘08) Stopgezet 2005-2008
71404ned Preventiemaatregelen (VMR 2005-2008) Stopgezet 2005 - 2008.
37495 Preventie; fiets-,autodiefstal,1997-2004 Stopgezet 1997 - 2004
03754 Preventie; inbraak, 1997-2004 Stopgezet 1997 - 2004
37748 Preventie; maatregelen, 1992-2004 Stopgezet 1992 - 2004
71402ned Onveiligheid/slachtoffer (VMR 2005-2008) Stopgezet 2005 - 2008.
37957 Slachtofferschap; kenmerken, 1997-2004 Stopgezet 1997 - 2004
37685 Slachtofferschap; 1992-2004 Stopgezet 1992 - 2004
37467 Slachtofferschap (delictgroepen) ‘92-‘96 Stopgezet 1992 - 1996
81931NED Slachtofferschap;persoonskenmerken, 2012 Stopgezet 2012
81185ned Leefbaarheid;persoonskenmerken,2008-2009 Stopgezet 2008-2009
81187ned Onveiligheid; persoonskenmerk, 2008-2009 Stopgezet 2008-2009
81189ned Slachtoffer; persoonskenmerk;2008-2009 Stopgezet 2008-2009
71341ned Tevredenheid buurtbewoners naar herkomst Eenmalig 2006
37637 Vervoerwijzen; algemeen, 1985-2007 Stopgezet 1985 - 2007.
37338 Vervoerwijzen; motief, 1985-2007 Stopgezet 1985 - 2007.
37236 Vervoerwijzen; persoonskenm, 1985-2007 Stopgezet 1985 - 2007.
37856 Voertuigenbezit; algemeen, 1985-2007 Stopgezet 1985 - 2007.
37362 Voertuigenbezit; geslacht, 1985-2007 Stopgezet 1985- 2007.
37458 Voertuigenbezit; huishoudens, 1985-2007 Stopgezet 1985 - 2007.
70056ned Mobiliteit; gehandicaptenvervoermiddel Eenmalig 1999 / 2001
37160 Mobiliteit; motief, 1985-2007 Stopgezet 1985 - 2007.
37727 Mobiliteit; motieven; algemeen,1985-2007 Stopgezet 1985 - 2007.
37418 Mobiliteit; verkeersdeelnemers,1985-2007 Stopgezet 1985 - 2007.
37739 Mobiliteit; vervoersprestaties,1985-2007 Stopgezet 1985 - 2007.
37980NED Mobiliteit; vervoerwijzen; regionaal Stopgezet 1995 / 1996 - 2002 / 2003
37774 Mobiliteit; woon-werkverkeer, 1985-2003 Stopgezet 1995 - 2003.
37776 Transport; bedrijfsgemiddelden, 1999 Stopgezet 1999
71844ned Transport; financin, 2006 - 2008 Stopgezet 2006-2008
7387HHT Transport; financin, 1994 - 1999 Stopgezet 1994 - 1999.
37181 Transport; personeelskosten, 1999 Stopgezet 1999
37983 Transportbedrijven; arbeid, 1999 Stopgezet 1999
70673NED Transportbedrijven; financin, 2000-2005 Stopgezet 2000 - 2005.
80079ned Transportbedrijven; omzet, 2005-2012 Stopgezet 2005 - 2012; 2005 1e kwartaal - 2012 4e kwartaal
71460ned Transportbedrijven; omzet, 2003 - 2008 Stopgezet 2003 - 2008; 2003 1e kwartaal - 2008 4e kwartaal
70814ned Zeevaartbedrijven; arbeid, 2000 - 2003 Stopgezet 2002 - 2003
37190HVV Maandcijfers internationaal busvervoer Stopgezet 1998 - 2001; kw I 1998 - kw IV 2001; jan 1998 - dec. 2001.
71195NED Motorfietsen; jaarkilometrage, 2003-2004 Stopgezet 2003 - 2004
37674hvv Verkeersindex 2000=100; 1994 - 2005 Stopgezet 1994 - 2005; 1998 januari - 2005 december
37732HVV Maandcijfers binnenlands spoorvervoer Stopgezet 1996 - 2006; 1996 kw I - 2006 kw IV; 1996 januari- 2006 dec
37214HVV Maandcijfers internationaal spoorvervoer Stopgezet 1996 - 2006; 1996 kw I - 2006 kw IV; 1996 jan - 2006 dec
82214NED Wegvervoer; kerncijfers, 1997-2012 Stopgezet 1997-2012
82466NED Wegvervoer; afstandsklassen, 2005-2012 Stopgezet 2005-2012
82655NED Wegvervoer; gewicht NST 2007, 2010-2012 Stopgezet 2010-2012
82254NED Wegvervoer; gewicht NSTR, 1975-2012 Stopgezet 1975-2012
37234 Wegvervoer; kwartaalreeksen 1997-2012 Stopgezet 1997 - 2012; kw I 1998 - kw IV 2012
82277NED Wegvervoer; laad- loslanden, 1997-2012 Stopgezet 1997-2012
81731NED Wegvervoer; naar provincie, 2005-2012 Stopgezet 2005-2012
81423NED Wegvervoer; tussen EU-landen, 2005-2012 Stopgezet 2005-2012
82626NED Wegvervoer; vervoerd gewicht, 1955-2012 Stopgezet 1955-2012
37731 Binnenvaart; goederenstromen, 1996-2006 Stopgezet 1996 - 2005.
80758ned Binnenvaart; goederenvervoer, 1996-2012 Stopgezet 1996-2012
37824 Binnenvaart; grensovergang Stopgezet 1996 - 2006
37693 Binnenvaart; overslag per gemeente Stopgezet 1996 - 2006.
37998HVV Maandcijfers binnenlandse binnenvaart Stopgezet 1996 - 2002; kw I 1996 - kw. IV 2002; januari 1996 - december 2002.
37366HVV Maandcijfers internationale binnenvaart Stopgezet 1996 - 2002; kw I 1996 - kw. IV 2002; januari 1996 - december 2002.
37210 Verkeer op de binnenwateren Stopgezet 1998 - 2002
03768HVV Goederenvervoer; 1998-2003 Stopgezet 1998 - 2003
81914NED Goederenvervoer; wijze,stromen 1998-2010 Stopgezet 1998-2010
37712HVV Kerncijfers koopvaardijvloot Stopgezet 1900 - 2005
37761 Binnenvloot. Stopgezet 1996 - 2002
81426ned Bromfietsen; aantal en bezit, 2007-2011 Stopgezet 2007 - 2011
70071ned Motorvoertuigen; totaal, 2000-2012 Stopgezet 1 januari 2000 - 1 januari 2012
7073PROV Openbare bibliotheken naar provincie Stopgezet 1995
7074TYPE Openbare bibliotheken naar type Stopgezet 1995
7075WERK Openbare bibliotheken. naar werkgebied Stopgezet 1995
7072WETB Wetenschappelijke bibliotheken Stopgezet 1995,1997.
7090PODI Professionele podiumkunsten tot 1998/’99 Stopgezet 1990 / ‘91 - 1998 / ‘99
70119ned Monumentenzorg; kerncijfers Stopgezet 1970 - 2002
7128MON Monumentenzorg Stopgezet 1996.
7089mus2 Musea; bezoeken en exploitatie 1993-2009 Stopgezet 1993 - 2009*
7408mus Musea; per soort museum 1997-2009 Stopgezet 1997 - 2009
70692ned Musea; rechtsvormen 2001-2009 Stopgezet 2001 - 2009*
7433mus Musea; regio 1995-2009 Stopgezet 1995-2009
7127OMRO Omroepbijdragen en reclamegelden Stopgezet 1984 - 1996.
37965 Aantal duurzame recreatiegoederen Eenmalig 1995 - 1999
70219ned Deelname aan dagrecreatie Stopgezet 1995 / 96 - 2002 / 01
7436PLAN Planten- en dierentuinen Stopgezet 1997 en 1999
7437PLAN Planten- en dierentuinen; exploitatie Stopgezet 1997 en 1999.
7082SPBE Sportbeoefening Stopgezet 1991, 1995, 1999.
7194skcr Accommodaties, slaapplaatsen; ‘77 - ‘12 Stopgezet 1977-2012.
70022ned Gasten hotels; woonland, regio ‘98-‘12 Stopgezet 1998-2011; 1998 1e kw - 2011 4e kw; januari 1998 - december 2012.
70651ned Gasten; logiesvorm, woonland ‘98-‘12 Stopgezet 1998-2012.
70023ned Gasten verblijfsrecreatie, land ‘00-‘12 Stopgezet 2000-2011; 2000 1e kw - 2011 4e kw; januari 2000 - december 2012.
70021ned Gasten verblijfsrecreatie;regio ‘98-‘12 Stopgezet 1998-2011; 1998 1e kw - 2011 4e kw; januari 1998 - december 2012.
70666ned Gasten verblijfsrecreatie; vorm ‘98-‘12 Stopgezet 1998-2012.
70024ned Gasten; woonland, regio ‘98-‘12 Stopgezet 1998-2011; 1998 1e kw - 2011 4e kw, januari 1998 - december 2012.
70025ned Gasten;woonland, toeristengebied ‘98-‘12 Stopgezet 1998-2012.
70026ned Logiesaccommodaties; capaciteit ‘00-‘12 Stopgezet Januari 2000 - december 2012.
7154_cvo Continu Vakantie Onderzoek Stopgezet 1992 - 2001
37440 Deelname vakanties; kenmerken 2000-2001 Stopgezet 2000 - 2001.
3775 Korte vak. buitenland; vakantiekenmerken Stopgezet 2000 - 2003
3765 Korte vakanties Ned.; vakantiekenmerken Stopgezet 2000 - 2003
70681ned Lange vak. buitenland; vakantiekenmerken Stopgezet 2000 - 2003
70255NED Lange vakanties van de jeugd Eenmalig Vakantieseizoen 2001
37850 Kerkelijke gezindte provincie Stopgezet 1849 - 1999
37202 Kerkelijke gezindte per corop Stopgezet 1999
37581 Leefsituatie kerkelijke gezindte 1999 Stopgezet 1999
37881 Tijdsbesteding per dag Stopgezet 1997; 1999; 2001; 2003
37659 Tijdsbesteding; persoonskenmerken Stopgezet 1997; 1999; 2001; 2003
03717 Tijdsbesteding; relatie tot arbeid/gezin Stopgezet 1997; 1999; 2001; 2003
80806ned Vrijwilligers; organisaties, uren Eenmalig 2001-2009
71595ned Kerncijfers provinciemonitor, 2006-2009 Stopgezet 2006 - 2009
81903NED Kerncijfers wijken en buurten 2004-2008 Stopgezet 2004-2008
80868ned Kerncijfers wijken en buurten 2003 Stopgezet 2003
70139NED Kerncijfers wijken en buurten 2001 Stopgezet 2001
37681 Kerncijfers wijken en buurten 1999 Stopgezet 1999
37515 Kerncijfers wijken en buurten 1997 Stopgezet 1997
37108 Kerncijfers wijken en buurten 1995 Stopgezet 1995
80860ned Gemeenten; volgtijdelijk, 1999 - 2009 Stopgezet 1999-2009
80859ned Wijken, buurten; volgtijdelijk 1999-2009 Stopgezet 1999-2009
80023ned Plaatsnamen in Nederland 2009 Stopgezet 2009
71716NED Plaatsnamen in Nederland 2008 Stopgezet 2008
71441NED Plaatsnamen in Nederland 2007 Stopgezet 2007
71171NED Plaatsnamen in Nederland 2006 Stopgezet 2006
70939ned Plaatsnamen in Nederland 2005 Stopgezet 2005
70805NED Plaatsnamen in Nederland 2004 Stopgezet 2004
70652NED Plaatsnamen in Nederland 2003 Stopgezet 2003
37205PIN Plaatsnamen in Nederland 2002 Stopgezet 2002
37434PIN Plaatsnamen in Nederland 2001 Stopgezet 2001
37316 Plaatsnamen in Nederland 2000 Stopgezet 2000
Plaats99 Plaatsnamen in Nederland 1999 Stopgezet 1999
PLAATS98 Plaatsnamen in Nederland 1998 Stopgezet 1998
PLAATS97 Plaatsnamen in Nederland 1997 Stopgezet 1997
PLAATS96 Plaatsnamen in Nederland 1996 Stopgezet 1996
72014ned Gebieden in Nederland 2009 Stopgezet 1 januari 2009
71539ned Gebieden in Nederland 2008 Stopgezet 1 januari 2008
71377NED Gebieden in Nederland 2007 Stopgezet 1 januari 2007
71110NED Gebieden in Nederland 2006 Stopgezet 1 januari 2006
70931NED Gebieden in Nederland 2005 Stopgezet 1 januari 2005
70785NED Gebieden in Nederland 2004 Eenmalig 1 januari 2004
70174NED Gebieden in Nederland 2003 Stopgezet 1 januari 2003
60049GIN Gebieden in Nederland 2002 Stopgezet 1 januari 2002
37194 Gebieden in Nederland 2001 Stopgezet 1 januari 2001
37144gin Gebieden in Nederland 2000 Stopgezet 1 januari 2000
7427PCR Gebieden in Nederland 1999 Stopgezet 1 januari 1999 (jaarlijks)
7249PCR Gebieden in Nederland 1998 Stopgezet 1 januari 1998
gir97 Gebieden in Nederland 1997 Stopgezet 1997
GIR96 Gebieden in Nederland 1996 Stopgezet 1996
80706ned Bevolkingskernen 2008 Stopgezet 2008
71699ned Bevolkingskernen 2006 Stopgezet 2006
71050ned Bevolkingskernen 2001 Stopgezet 2001
81880NED Financile-verhoudingswet 1997-2006 Stopgezet 1997 - 2006
71717ned Monitor Nota Ruimte 2006 Eenmalig 2006
71192ned Verd. herk.gr. naar buurttype; 1999-2006 Stopgezet 1999 - 2006
71832ned Aandeel medeleerl. VO; herk.; 2003-2006 Stopgezet 2003 - 2006
71193ned Verd. en misdr.; woongem.; 1999-2006 Stopgezet 1999 - 2006*
80783eng Agriculture; general farm type, region Yearly 2000 - 2014
80784eng Agriculture; labour force, region Yearly 2000 - 2014
7100eng Arable crops; production Twiceyearly 1994-2014
70671ENG Fruit culture; area fruit orchards Yearly 2014
37738ENG Vegetables; yield per kind of vegetable Yearly 2014
71509ENG Yield apples and pears Yearly 2013
82504ENG Livestock manure; key figures Yearly 1950-2014
80274eng Livestock cattle Twiceyearly December 2008 - December 2014
7373eng Livestock pigs Twiceyearly April 1981 - December 2014
7425eng Milk supply and dairy production Monthly January 1995 - May 2015
81162eng Agriculture services; finance, SIC 2008 Yearly 2009-2013
71483eng Marine and coastal fisheries, prices Monthly 1994 - 2014; January 2005 - March 2015
81158eng Construction industry; finance, SIC 2008 Yearly 2009-2013
60006eng Construction industry; productive hours Quarterly 2008-2014; I-quart. 2008 - II-quart. 2015
7076eng Construction; costs by building phase Monthly 1995-2014; I-quart. 1995 - I-quart. 2015; January 1995 - Mei 2015
81808ENG Construction; turnover, index 2010 = 100 Monthly 2005 - 2014, 2005 1st quarter - 2015 1st quarter, Jan. 2005 - May 2015
81802ENG Construction; turnover by size, 2010=100 Quarterly 2005 - 2014, 2005 1st quarter - 2015 1 st quarter
82574ENG Construction; value added index 2010=100 Monthly 2005 - 2014, 2005 kW I - 2015 kW I, 2005 Jan. - 2015 May
7413eng Residential construction; 1988 - 2011 Discontinued 1988 - 2011
70675eng CPI; rent increase since 1959 Yearly 1959-2014.
82261ENG Civil engineering works; index 2010=100 Threemonthly January 2008 - April 2015
81139eng Civil engineering works; index from 1979 Threemonthly February 1979 - April 2015
81886ENG House Price Index,existing,dwelling type Quarterly 1995 1st quarter - 2015 2nd quarter
81884ENG House Price Index; existing, Netherlands Monthly 1995 January - 2015 June
81885ENG House Price Index; existing, region Quarterly 1995 1st quarter - 2015 2nd quarter
81911ENG New dwellings; input indices 2010=100 Monthly 2008 January - 2015 May
80444eng New dwellings; input indices from 1990 Monthly 1990 January - 2015 May
82039ENG New dwellings; outputindices, 2010=100 Quarterly 2008 1st quarter - 2015 1st quarter
80334eng New dwellings; output indices since 1914 Quarterly 1914 - 1st quarter 2015
70979eng Production indices buildings, level 2000 Quarterly 2000 first quarter - 2015 second quarter
37263eng Changes in the dwelling stock; 1995-2011 Discontinued 1995 Q I - 2011 Q IV
81156eng Trade and industry; finance, SIC 2008 Yearly 2009-2013
81850ENG Continuing vocational training Irregularly 2010
80393eng Education expenditure and indicators Yearly 1995 - 2013
80509eng Government expenditure education 1900-.. Yearly 1900 - 2013
80006eng Flow of pupils Yearly 1995/’96 - 2008/’09
03753eng School size by type of education Yearly 1990/’91 - 2011/’12
81238eng Business survey Netherlands; months Monthly February 1989 -June 2015
81234eng Producer confidence Monthly January 1985 - June 2015.
71157eng Investment climate; aviation network Discontinued 1995 - 2007
71158eng Investment climate broadband subscribers Yearly 2001 June - 2010 December
71163eng Investment climate; capital Yearly 1990 - 2011
71166eng Dutch economy, 1960-2012 Yearly 1990 - 2012
71162eng Investment climate; entrepreneurship Yearly 1990 - 2011
71159eng Investment climate; funct. government Yearly 1990 - 2012
71156eng Investment climate; human capital Yearly 1990 - 2011
71155eng Investment climate; infrastructure Yearly 1990 - 2011
71164eng Investment climate; innovation Yearly 1990 - 2008
71161eng Investment climate; market competition Yearly 1990 - 2011
71160eng Investment climate; macroeconomic Yearly 1990 - 2012
71167eng Dutch economy, 1960-2012 Irregularly 1990 - 2009
71454eng Office rents, 2001-2013 Yearly January 2001 - April 2013
71445eng Old- and young-age dependency, 2000-2050 Yearly 2000 - 2050
71447eng Society, 1990-2013 Yearly 1990 - 2013
80728eng Investments; expectations and motives Twiceyearly 2010-2015
82190ENG Corporate data; turnover developments Quarterly 2012 Q1 - 2014 Q3
80066eng Enterprises with innovation; key figures Twoyearly 1994-2008
82011ENG Enterprise control; jobs, SIC 2008 Yearly 2008-2011
82010ENG Enterprise control; jobs, size class Yearly 2008-2011
81179eng Jobs; enterprise control 2006-2008 Discontinued 2006-2008
80335eng ICT use companies by SIC 2008, 2008 Onceonly 2008
80336eng ICT use companies by company size, 2008 Onceonly 2008
80337eng ICT use by SIC 2008 and size of company Onceonly 2008
80813eng Patents; size class of applicant Yearly 2000-2010
81923ENG Patents; SIC 2008 applicant Yearly 2009-2010
80825eng Patents; technology area application Yearly 2000-2010
80427eng E-commerce, purchase and sales companies Yearly 2008-2009
80439eng R&D; key figures Yearly 2002-2010
81819ENG Business services; turnover, 2010 = 100 Quarterly 2005 - 2015, 2005 quarter I - 2015 quarter I.
81818ENG Employment agencies; turnover, 2010=100 Quarterly 2005 - 2015, 2005 quarter I - 2015 quarter I, January 2005 - march 2014
82438ENG Hairdressers; turnover, 2010 = 100 Quarterly 2005 - 2015, 2005 Q1 - 2015 Q1
81820ENG Information; turnover, 2010 = 100 Quarterly 2005 - 2015, 2005 kWI - 2015 kwI.
81530ENG Price indices services; index 2010 = 100 Quarterly 4th quarter 2002 - 1st quarter 2015, year averages 2003 - 2014
82962ENG Financial corporations; balance sheet Yearly 1998 - 2013
82827ENG Inst. investors; investments in property Yearly 1980, 1985, 1990, 1995, 1999-2013.
82826ENG Inst. investors; property, changes Quarterly 1999 - 2014, 2003 Q1 - 2015 Q1
82921ENG Institutional investors; balance sheet Yearly 1998 - 2013
82929ENG Institutional investors; investments Yearly 1950 - 2013
82824ENG Quarterly fig. institutional investors Quarterly 1996 - 2014; 2005 Q1 - 2015 Q1
82825ENG Investments of inst. inv.; foreign inv. Quarterly 1980 - 2014, 2005 Q1 - 2015 Q1
81165eng Services; finance, SIC 2008 Yearly 2009-2013
82372ENG CG; monthly revenue and expenditure Monthly January 2014 - May 2015
82823ENG Government; debt guarantees, PPP, loans Yearly 2010 - 2013
82891ENG Government participation; control Yearly 2012 - 2013
82593ENG MLG; quarterly revenue and expenditure Quarterly 2014 Q1 - 2015 Q1
82561ENG OLG; quarterly revenue and expenditure Quarterly 2014 Q1 - 2015 Q1
82892ENG Public corporations; liabilities Yearly 2012 - 2013
82373ENG SSF; monthly revenue and expenditure Monthly January 2014 - May 2015
82560ENG Government Finance Stat.; key figures Quarterly 1995 - 2014; 1999 QI - 2015 QI
37278ENG Elections Dutch Lower House, 1918-2006 Discontinued 1918 - 2006
80518ENG Trust in others, law & politics Irregularly 2002-2012
7233ENG Deaths; cause of death (extensive list) Yearly 1996-2013
7052eng Deaths; underlying cause (shortlist) Yearly 1950-2013
7022eng Deaths; suicide (residents) Yearly 1950-2013
81655ENG Medical end-of-life decision; age, COD Fiveyearly 2010
83073ENG Health expenditure; functions, financing Twiceyearly 2005-2014
83074ENG Health expenditure; providers, financing Twiceyearly 2005-2014
83072ENG Health expenditure; providers, functions Twiceyearly 2005-2014
71914eng Health and Social Care Accounts ‘98-2011 Discontinued 1998-2011
80511ENG Health practitioners; finance Yearly 2005-2013
81071ENG Dispensed medicines; age and sex Yearly 2006-2013
81072ENG Dispensed medicines; origin, generation Yearly 2006-2013
71950eng Health expectancy; since 1981 Yearly 1981-2013. Data: Health Interview Survey.
81173ENG Health; pers. characteristics,2010-2013 Discontinued 2010-2013
81174ENG Health; sex and age, 2010-2013 Discontinued 2010-2013
7068eng Health trends of the Dutch population Discontinued 1981 - 2000
81177eng Lifestyle; 2010-2013 Yearly 2010-2013
81175eng Lifestyle; sex,age; 2010-2013 Yearly 2010-2013
81027ENG Med. contacts, characteristics,2010-2013 Discontinued 2010-2013
81178ENG Medical contacts; sex and age, 2010-2013 Discontinued 2010-2013
03799eng Reported health and lifestyle Yearly 2000 - 2009. Data: POLS- Health-Interview-Survey
7042eng Use of medical facilities; 1981-2009 Yearly medicines, contraceptive pill, 1981 - 2009. DATA: Health-Interview-Survey
81505ENG Personal wellbeing; life events Onceonly 1998-2009
81628ENG Health and care; key figures Threetimesayear 2001-2014
81451ENG Health care institutions; key figures Yearly 2006-2013
37852eng Health and health care; from 1900 Yearly 1900-2014
7388eng Consumer confidence Monthly 1972 - 2014, QII 1986 - QII 2015, May 1972 - July 2015
60046eng Expenditure brief; household char. Yearly 1992 - 2000; 2003 - 2010
70076eng Spending; consumption household Monthly 1995-2014, 1995 Q1 - 2015 Q1, 1995 January - 2015 May
70017eng Import and export; key figures Monthly 2002 - 2014; 2002 January - 2015 May
81202eng Export specialisation to the EU-15 Yearly 1996 - 2013
7137eng Im- and exports according to SITC Monthly 1996 - 2014; 2004 January - 2015 April.
37952eng Trade according to the Harmonised System Monthly 1996 - 2011; 1996 January - 2012 December
82616ENG Im- and exports;services,country,quarter Quarterly 2015
80414eng Imports and exports; services, 2003-2013 Discontinued 2003 - 2013; 2003 1st quarter - 2013 4st quarter
82605ENG Imports/exports; change of ownership Monthly 1995 January- 2015 May
82606ENG Terms of trade in goods Monthly 1995 January - 2015 May
82578ENG Compensation; economic activity Yearly 1995 - 2014
82577ENG Compensation of employees; quarterly Quarterly 1995-2015, q1 1995-q1 2015
81431ENG Employment; key figures Yearly 2009-2013
82579ENG Employment; economic activity, sex Yearly 1995 - 2014
81464ENG Employment, employee, cao Yearly 2009-2013
81434ENG Employment; employee, SIC2008 Yearly 2009-2013
81463ENG Employment;job characteristics, cao Yearly 2009-2013
81433ENG Employment; job characteristics, SIC2008 Yearly 2009-2013
82575ENG Employment; quarterly Quarterly 1995-2015, q1 1995 - q1 2015
81432ENG Employment; size of company, SIC2008 Yearly 2009-2013
81462ENG Employment,type of employment,cao Yearly 2009-2013
80857eng Vacancies; government and education Quarterly 1997 - 2014, 1997 Q1 - 2015 Q1
80474eng Vacancies; seasonally adjusted Quarterly 1997 Q1 - 2015 Q1
80472eng Vacancies; SIC 2008; total Quarterly 1997 - 2014, 1997 Q1 - 2015 Q1
80473eng Vacancies;SIC 2008;private sector Quarterly 1997 - 2014, Q1 1997 - Q1 2015
80479eng Monthly labour participation (12-hours) Monthly January 2003 - June 2015
80590eng Monthly labour participation Monthly January 2003 - June 2015
71882eng Labour force; since 1800 (12-hours) Yearly 1800 - 2013
70066eng Period needed to find job school-leavers Discontinued 1991 - 2001
82838ENG Cao wages; indexfigures (2010=100) Monthly 2010-2014; 2010Q1 - 2015Q2; jan 2010 - juni 2015
82679ENG Labour price index; 2010=100 Quarterly 2001-2015 March
37789eng Social security; key figures Monthly 1998 - 2012 (annual averages), January 1998 - February 2013.
37506eng Unemployment benefits; monthly review Monthly 1998 January - 2015 April.
7101eng Art education for amateurs; teach. hours Twoyearly 1993 - 2003
70077eng Professional performing arts Yearly 1999 - 2013
70763eng Public libraries Yearly 1999 - 2012
7083eng Sports clubs and sports schools Threeyearly 1987 - 2006
70256eng Sports clubs; oper. costs and revenues Threeyearly 2000-2009
7193eng Sports facilities Threeyearly 1988 - 2009
82670ENG Tourism; key indicators Yearly 2010-2013
82671ENG Tourist expenditure Yearly 2010-2013
7508eng Amusement and theme parks Twoyearly 1998-2008
70220eng Day trips by characteristics Fiveyearly 1990/91 - 2001/02
82621ENG Hotels; business related overnight stays Monthly January 2012 - April 2015
82061ENG Hotels; guests, region Monthly January 2012 - December 2014
60029eng Leisure activities Yearly 1997 - 2011.
82062ENG Overnight accommodation; capacity Monthly January 2012 - April 2015
82059ENG Overnight accommodation; guests Monthly January 2012 - April 2015
82058ENG Overnight accommodation; key figures Monthly January 2012 - April 2015
60027eng Participation in social activities Yearly 1997 - 2011
82219ENG Overdrafts on current accounts Monthly 2010 June - 2015 May
7116eng Savings Monthly 1991 January - 2015 May
03744eng Stocks: Market value Monthly 1983 December - 2015 June
83071ENG Consumption by purpose Yearly 1995-2014
83069ENG Consumption by type of goods and service Yearly 1995-2014
82239ENG Contribution to economic growth Yearly 1995-2014
82600ENG Capital formation by type and by sector Yearly 1995 - 2014
83088ENG Exports of goods and services by origin Yearly 1995-2014
82599ENG Capital formation by destination Yearly 1995 - 2014
82604ENG Gross fixed capital formation: month Monthly 2005 January-2015 May
83087ENG Imports by destination Yearly 1995-2014
82572ENG Output and income by activity Yearly 1995-2014
82602ENG Quarterly National Accounts; changes Quarterly 1995 - 2014, Q1 1995 - Q1 2015
82601ENG Quarterly National Accounts; values Quarterly 1995 - 2014, Q1 1995 - Q1 2015
83068ENG Supply and use by products of activity Yearly 1995-2014
82873ENG Environmental and economic key figures Yearly 2013
83128ENG Waste balance; key figures Twoyearly 1990-2012
81395ENG Emissions to air Yearly 1990 - 2013
82955ENG Emissions to water, origin-destination Twoyearly 1995-2012
82238ENG Energy use by companies and households Yearly 1995-2013
82805ENG Environmental sector; activities Yearly 2001-2012
82804ENG Environmental sector; industries Yearly 2001-2012
82725ENG Environmental taxes and fees Yearly 2001-2013
80601ENG Extraction, import and export materials Yearly 1996-2012
82539ENG Natural gas and oil reserves Yearly 1987-2013
81343ENG Waste, origin and destination, 1990-2010 Discontinued 1990-2010
83126ENG Waste balance; national accounts Twoyearly 2008-2012
82883ENG Water use and abstraction Yearly 2003 - 2012
82801ENG Regional accounts; key figures, region Yearly 2010-2013
82800ENG Regional accounts; economic growth Twiceyearly 2011-2014
82934ENG Fixed capital formation by industry Yearly 2010-2012
82935ENG Fixed capital formation; capital good Yearly 2010-2012
82797ENG Production process; SIC 2008, region Yearly 2010-2012
82936ENG Transactions of the sector households Yearly 2010-2012
82594ENG Key figures by sector Quarterly 1995 - 2014, Q1 1999 Q1 2015
82596ENG Financial balance sheet and transactions Quarterly 1995 - 2014, Q1 1999 Q1 2015
82595ENG Sector accounts; current transactions Quarterly 1995 - 2014, Q1 1999 Q1 2015
82262ENG Approaches of domestic product (GDP) Yearly 1995-2014
7055eng Business survey manufacturing industry Discontinued enterprises by activity (SIC 93). February 1989 - October 2011.
82643ENG Macroeconomic scoreboard Quarterly 2006 - 2014; 2006 Q1 - 2015 Q1
37991eng Producer confidence until November Discontinued January 1985 - Oktober 2011.
82265ENG Structure national net lending/borrowing Yearly 1995-2014
37281eng Energy balance sheet; key figures Quarterly 1946 - 4th quarter 2014
70846eng Energy balance sheet, 1995-2013 Yearly 1995-2013
80324eng Energy; consumption and producer prices Monthly January 1995 - March 2015
71554eng Coal and coal products; from 1802 Yearly 1802 - 2013
80099eng Crude; supply and consumption Monthly 1944 - April 2015
37621eng Hard coal; supply and consumption Monthly January 1991 - April 2015
00372eng Natural gas; supply and consumption Monthly 1946 - April 2015
80100eng Petroleum product supply and consumption Monthly 1946 - April 2015
00377eng Electricity; supply and consumption Monthly 1920 - April 2015
80030eng Electricity; production and input Yearly 1998-2014
37823eng Electricity; means of production Yearly 1998-2013
81528ENG Energy consumption private dwellings Yearly 2010-2013
82375ENG Energy consumption households Yearly 1975 - 2012
80101eng Motor fuels for transport; deliveries Monthly 1946 - April 2015
82117ENG Supply of energy; construction, services Yearly 2010-2013
82538ENG Supply natural gas electricity; SIC 2008 Yearly 2010-2013
81163eng Energy supply; finance, SIC 2008 Yearly 2009-2013
37215eng Steam coal; import price Quarterly 1st quarter 1981 - 1st quarter 2015
71456eng Liquid biofuels for transport Yearly 2003 - 2014
83109ENG Renewable energy; use Yearly 1990 - 2014
70802eng Wind energy; by month Monthly 2002-2014; 1st quarter 2002-1st quarter 2015; January 2002-May 2015
81166eng Industry; finance, SIC 2008 Yearly 2009-2013
81810ENG Industry; production, sales, 2010=100 Monthly 2005 - 2014, 2005 QI - 2015 QI, 2005 January - 2015 May
81984ENG Manufacturing; stocks of finished goods Monthly 2005 2014, 2005 QI 2015 QI, 2005 January 2015 April
81159eng Mining and quarrying; finance, SIC 2008 Yearly 2009-2013
82444ENG New orders manufacturing; 2005-2013 Onceonly 2005 - 2013, 2005 QI - 2013 QIV, 2005 Jan. - 2013 December
37221eng Actual emissions; all sources Yearly 1990, 1995, 2000 - 2013
80448eng Actual emissions; mobile sources Yearly 1990-2013
7063eng Actual emissions; road traffic Yearly 1980, 1985, 1990-2013
70946eng Emissions of greenhouse gases; IPCC Yearly 1990, 1995, 2000 - 2013
70947eng Emissions to air; NEC Yearly 1990, 1995, 2000 - 2013
82861ENG Environment costs industry; key figures Yearly 2012-2013*
37807eng Environment costs industry 1985-2012 Discontinued 1985 - 2012*
7467eng Municipal waste; quantities Yearly 1993 - 2014
7477eng Urban waste water treatment; region Yearly 1981, 1985, 1990 - 2013
81183eng Water supply, waste; finance, SIC 2008 Yearly 2009-2012
70262ENG Land use; municipalities Twoyearly 1996, 2000, 2003, 2006, 2008 and 2010
37105ENG Land use; regional, 1900 onwards Twoyearly 1900-2010
80370eng Climate data weather station De Bilt Yearly 1800-2013
37422eng Birth; key figures Twoyearly 1950 - 2012
37744eng Birth; age mother (on 31 December) Twoyearly 1950 - 2012
37979eng Mortality; key figures Twoyearly 1950 - 2013
37772eng Marriages; key figures Twoyearly 1950 - 2013
37425eng Marriage dissolutions; key figures Twoyearly 1950 - 2013
81478eng Asylum requests Monthly 2007 January - 2015 June
03742eng External migration; country of birth Twoyearly 1995 - 2013
03743eng Population; age, nationality Twoyearly 1996 - 2013
37325eng Population; origin Twoyearly 1996 - 2014
37296eng Population; key figures Twoyearly 1950 - 2013
82905ENG Households; key figures Yearly 1995-2014
37556eng Population; from 1899 Twoyearly 1899 - 2014
7461eng Population; age, marital status Yearly 1950 - 2014
37259eng Population dynamics; region Twoyearly Period 1960 - 2013
82683ENG Population forecasts 2014-2060 Onceonly 2014-2060
37943eng Population; month, quarter and year Monthly January 1995 - May 2015*
80346eng Consumer prices; average prices Yearly 2000 - 2014
80345eng Consumer prices; prices since 1800 Yearly 1800 - 2014
81135eng CPI; frequent purchases, 2006=100 Monthly January 2006 - June 2015
80087eng CPI; harmonised price index 2005 = 100 Monthly January 2002 - June 2015
71099eng CPI; inflation Europe 2005 = 100 Monthly January 1996 - June 2015
70936eng CPI; inflation since 1963 Monthly January 1963 - June 2015
71905eng CPI; price index 1900 = 100 Yearly 1900 - 2014
71311eng CPI; price index 2006 = 100 Monthly January 2002 - June 2015
71313eng CPI; underlying inflation 2006 = 100 Monthly January 2006 - June 2015
81975ENG Producer Price Index; 2010=100, SIC2008 Monthly 1981-2014; January 1981 - May 2015
81974ENG PPI; by product, 2010 = 100 Monthly 2005 - 2014; January 2005 - May 2015
72007eng Debt restructuring plans Quarterly QI 1999 - Q1 2015
80426eng Debt restructuring plans; type of ending Threemonthly Q1 1999 - Q1 2015
80059eng Asylum requests; from 1980 Yearly 1980-2014
80498eng Asylum requests; international Yearly 2008-2014
37167eng Requests for legal aid by char. Discontinued 1997 - 2004
37615eng Fire services; assistance, rescues Yearly 1995 - 2013
71482eng Fire services; employees Yearly 2000 - 2015*
37441eng Fire services; fires and assistances Yearly 1985 - 2013
37511eng Fire services; fires, employees, costs Yearly 1985 - 2013
37957ENG Crime victims by pers. characteristics Discontinued 1997 - 2004
37775eng Feelings of insecurity by type Discontinued 1997 - 2004
37685ENG Victims of crime Discontinued 1992 - 2004
37340eng Key figures; criminal law Yearly 1994 - 2013
37632eng Special procedures in criminal cases Yearly 1990-2014
81160eng Car trade; finance, SIC 2008 Yearly 2009-2013
81799ENG Imports of new cars; turnover, 2010=100 Monthly 2005 - 2014, 2005 kW I - 2015 KW I, jan. 2005 - mei 2015
81817ENG Motor vehicles trade; turnover, 2010=100 Quarterly 2005 - 2014, 2005 kWI - 2015 kWI, jan. 2005 - maart 2015
81161eng Retail trade; finance, SIC 2008 Yearly 2009-2013
82893ENG Retail trade; internet sales Monthly 2014, 2014 Q I - 2015 Q I, 2014 Jan. - 2015 May.
81804ENG Retail trade; turnover, index 2010 = 100 Twicemonthly 2005 - 2014, 2005 Q I - 2015 Q I, 2005 Jan. - 2015 May.
81164eng Wholesale trade; finance, SIC 2008 Yearly 2009-2013
81807ENG Wholesale trade; turnover, 2010 = 100 Quarterly 2005-2014, 2005 kW1-2015 kWI
81822ENG Wholesale trade; stocks, index 2010=100 Quarterly 2005-2014, 2005 QI-2015 Q1
82439ENG Accommodation, food; turnover, 2010 = 10 Quarterly 2005 - 2015, 2005 kw I - 2015 kw I
81435ENG Index traffic density, 2000=100 Yearly 2000 - 2011
70071eng Motor vehicles; general overview Yearly Reference date: 1 January 2000 - 2012
82044ENG Motor vehicles; type, age class Yearly 2000 - 2015
37478eng Monthly figures on aviation Monthly 1997 - 2014; 1999 Q I - 2015 Q I; 1999 January - 2015 April.
81821ENG Transport; turnover, index 2010 = 100 Quarterly 2005-2014, 2005 kWI-2015 kWI
81157eng Transport, storage; finance, SIC 2008 Yearly 2009-2013
80379ENG Vehicle kilometres goods vehicles;weight Yearly 2001-2013
81154eng Caribbean NL; electricity and water Yearly 1993-2014
82231ENG Caribbean Netherlands; power cuts Yearly 2010-2013
82659ENG Bonaire; imports and exports, SITC Quarterly 2011 - 2014, 2011 3rd quarter - 2015 1st quarter
80576eng Bonaire; imports and exports, 2004-2009 Discontinued 2004 - 2009
82658ENG Carib. NL; im- and export per island Quarterly 2011 - 2014, 2011 3rd quarter - 2015 1st quarter
81059eng Bonaire employed pop;characteristics ‘10 Onceonly 2010
81060eng Bonaire employed pop; econ. activity ‘10 Onceonly 2010
81058eng Bonaire labour force;characteristics ‘10 Onceonly 2010
82070ENG Caribbean NL; employed characteristics Twoyearly 2012
82071ENG Carib. NL; employed, economic activity Twoyearly 2012
82069ENG Carib. NL; labour force characteristics Twoyearly 2012
82518ENG Dutch Caribbean; jobs, age Yearly 2011-2013
82519ENG Dutch Caribbean; jobs, SIC2008 Yearly 2011-2013
80534ENG Caribbean NL; population (1 january) Yearly 2002-2014
80539ENG Caribbean NL; population growth Yearly 2007-2013
81122eng Caribbean Netherlands; CPI 2010=100 Quarterly 1st quarter 2010 2nd quarter 2015
7355ENG Agricultural census, 1992 - 2000 Discontinued 1992 - 2000
71839eng Agriculture services; finance, 2006-2008 Discontinued 2006-2008
71842eng Gardening services; finance, 2006 - 2008 Discontinued 2006-2008
80408ENG Livestock manure; key figures, 1950-2013 Discontinued 1950-2013
71836eng Construction; finance, 2006 - 2008 Discontinued 2006-2008
72004eng Construction; turnover, 2005-2012 Discontinued 2005 Jan - 2012 December
71999eng Construction; turnover by size 2005-2012 Discontinued 2005 - 2011; 2005 1st quarter - 2012 4th quarter
81114eng Construction; value added Discontinued 2000 - 2011; January 2000 - December 2012; Q1 2000 - Q4 2012
37821eng Construction; value added (SIC 1993) Discontinued 1995 - 2010, QI 1995 - QIV 2010, January 1995 - February 2011
81987ENG Construction; value added, 2005-Apr 2014 Discontinued 2005 - 2012, 2005 kW I - 2014 kW I, 2005 Jan. - 2014 Apr.
80858eng Civil engineering works; index 2005-2013 Discontinued January 2005 - October 2013
70945eng Civil engineering works; index 2000-2010 Discontinued January 2000 - October 2010
37476ENG Civil engineering works; index 1979-2004 Discontinued 1979 - 1997 (Feb, Aug), Jan.1998-Oct.2004
80573eng CPI; rent increase by landlord Discontinued 2009-2010
80503eng CPI; rent increase by region Discontinued 2005 - 2010
37631ENG Dwellings rebuild. Costs index 1990-2003 Discontinued January 1990 - December 2003
80330eng House Price Index, COROP; 1995 - 2012 Discontinued 1995 January - 2012 December
71533eng House Price Index, existing; 1995 - 2012 Discontinued 1995 January - 2012 December
80032eng New dwellings; input indices 2005 - 2012 Discontinued January 2005 - December 2012
70926ENG New dwellings; input indices, 2000-2008 Discontinued 2000 - 2008; January 2000 - December 2008
03756ENG New dwellings; input indices, 1995=100 Discontinued 1995 - 2004; January 1995 - December 2004
80278eng New dwellings; outputindices 2005-2012 Discontinued 1st quarter 2005 - 4th quarter 2012
70956eng New dwellings; outputindices, 2000-2008 Discontinued 4th quarter 2008
60011ENG Price indices buildings; 1995-2004 Discontinued 1995 - 2004, 1st quarter 1995 - 1st quarter 2005
37132ENG Price index building costs new dwellings Discontinued 1995 - 2004; 1st quarter 1995 - 4th quarter 2004
60043ENG Households in occupied dwellings Discontinued 1982 - 2002
71835eng Trade and industry; finance, 2006 - 2008 Discontinued 2006-2008
37931eng Continuing vocational training ‘93-‘05 Discontinued 1993; 1999; 2005
37729eng Bankruptcies; companies, 1993-2011 Yearly 1993 - 2011
37463eng Bankruptcies; flow data, 1981-2011 Discontinued 1981 - 2011
80045eng Bankruptcies; Jan. 1993-April 2014 Discontinued 1993 January - 2014 April
37289eng Bankruptcies per month 1993 -2014 Discontinued 1993 January - 2014 April
80158eng Pronounced bankruptcies; 1993-Apr.2014 Discontinued January 1993 - April 2014
71165eng Investment climate transfer of knowledge Discontinued 2000 - 2002
70074eng Investments in fixed assets 2000-2008 Discontinued 2000 - 2008
80233eng Enterprises; by activity, 2006-2010 Discontinued 2006-2010
80232eng Enterprises; sizeclass, 2006-2010 Discontinued 2006-2010
80231eng Local units; by activity, 2006-2010 Discontinued 2006 - 2010
80234eng Local units; municipalities, 2006-2010 Discontinued 2006 - 2010
07223ENG Establishment and closure of businesses Discontinued 1993 - 2002
80555eng Fixed capital formation; 2005 - 2014 Discontinued 2005 January-2014 April
80826eng Patents; SIC93 applicant Discontinued 2000-2008
70043eng Fin.corporations;balance sheet 1998-2012 Discontinued 1998 - 2012
70054eng Inst. investors; balance sheet 1998-2012 Discontinued 1998 - 2012
70140eng Inst. investors; investments 1950 - 2012 Discontinued 1950 - 2012
37512eng Inst. investors; inv. property 1980-2012 Discontinued 1980, 1985, 1990, 1995, 1999-2012.
70684eng Inst. investors; prop.,changes 1999-2014 Discontinued 1999 - 2013, 2003 Q1 - 2014 Q1
70645eng Investments of inst. investors 1996-2014 Discontinued 1996 - 2013; 2005 kw I - 2014 kw I
70044eng Inv. of inst. inv.; for. inv. 1980-2014 Discontinued 1980 - 2013, 2005 Q1 - 2014 Q1
81801ENG Hairdressers; turnover, 2005 - 2013 Discontinued 2005 - 2013, QI 2005 - QIV 2013, Jan. 2005 - Dec. 2013
7275eng Hairdressers; developments 1993 - 2008 Discontinued 1993-2008; 1993 quarter I - 2008 quarter IV; 1993 Jan. - 2008 Dec.
7274ENG Hairdressers and beauticians 1993-2002 Discontinued 1993 - 2002;1st quarter1993-4th quarter 2002;January 1993-December2002
71821eng Price indices services; index 2006 = 100 Discontinued 4th quarter 2002 - 4rd quarter 2011, year average 2006 - 2011.
71843eng Research; finance, 2006 - 2008 Discontinued 2006-2008
71846eng Services; finance, 2006 - 2008 Discontinued 2006 - 2008
81242ENG Gov.Finance Stat.; key figures 1987-2013 Discontinued 1987 - 2013; 2005 QI - 2013 QIV
60028eng Participation in politics Discontinued 1997 - 2003
80106eng Social protection benefits 1994 - 2012 Discontinued 1994 - 2012
70122eng The State; tax revenues 1999-2011 Discontinued 1999 - 2011; 1st quarter 1999 - 2nd quarter 2011*.
60012eng The State; government sector 1996-2010 Discontinued 1996 - 2010.
81465ENG Wellbeing; economic risks, 2003-2012 Discontinued 2003-2012
81467ENG Wellbeing; education, 2003-2012 Discontinued 2003-2012
81471ENG Wellbeing; environment, 2003-2012 Discontinued 2003-2012
81466ENG Wellbeing; health, 2003-2012 Discontinued 2003-2012
81265ENG Wellbeing; living conditions, 2003-2012 Discontinued 2003-2012
81469ENG Wellbeing; part. and trust, 2003-2012 Discontinued 2003-2012
81470ENG Wellbeing; safety, 2003-2010 Discontinued 2003-2010
81468ENG Wellbeing; social relations, 2003-2012 Discontinued 2003-2012
7069eng Aspects of (un)healthy behaviour Discontinued 1989 - 2000
70636eng Costs and financing of care Discontinued Discontinued on 11 December 2009
81893ENG Health accounts; funct.,financ.2005-2013 Discontinued 2005-2013
81894ENG Health accounts;provid.,financ.2005-2013 Discontinued 2005-2013
81892ENG Health accounts; provid.,funct.2005-2013 Discontinued 2005-2013*
71106eng Health-related R&D, 2003-2007 Discontinued 2003 - 2007
70812eng National statistics on sick leave Discontinued 2002 - 2005, 2002 Q I - 2005 Q IV
7330eng Sick leave; private sector Discontinued 1993 - 2003, 4th quarter 1995 - 1th quarter 2004
71052eng Consumption; 1995-Sep 2005 Discontinued 1995 2004, QI 1995 QIII 2005, Jan. 1995 Sep. 2005
70187eng Households; average income, 1990-2000 Discontinued 1990 - 2000
81949ENG Imports/exports; price, volume;1990-2014 Discontinued 1990 - 2013; Q1 1990 - Q2 2014; January 1990 - June 2014
81950ENG Terms of trade in goods; 1990-2014 Discontinued 1990 - 2012; Q1 1990 - Q2 2014; January 1990 - June 2014
70992eng Imports/exports;price, volume 1990-2013 Discontinued 1990 - 2012; 1990 January - 2013 April; 1990 Q I - 2013 Q I.
71728eng Terms of trade in goods;1990 - 2013 Discontinued 1990-2012;1990 January - 2013 April; 1990 Q1- 2013 Q1
37505ENG Index figures on imports and exports Discontinued 1996 - 2007 1996 January - 2007 December
37462eng Vacancies;government and education 92-09 Discontinued 1993 - 2009, 1992 Q4 - 2009 Q4
37756eng Vacancies; SIC`93, priv.firms, 1997-2009 Discontinued 1994 - 2009, 1994 Q1 - 2009 Q4
37518eng Vacancies; SIC`93; total, 1997-2009 Discontinued 1997 - 2009, 1997 Q1 - 2009 Q4
81108eng Employment; economic activity; 1969-2012 Discontinued 1969 - 2012
81095eng Employment; quarterly; 1995-q1 2014 Discontinued 1995-2014, q1 1995 - q1 2014
80719eng Registered unemployment 2001-2014Q3 Discontinued 2001 1st quarter - 2014 3rd quarter
37914eng Registered unemployment; 1989-May 2010 Discontinued December 1988/February 1989 - April 2010/June 2010
80718eng Registered unemployment; 1952-2014Q3 Discontinued January 1952 -2014 3rd quarter
37948eng Registered unemployment; Jan52-May 2010 Discontinued 1952 - 1988, December 1988/ February 1989 - April 2010/June 2010
70173eng Unemployment, labour force 2001-May 2010 Discontinued 3-monthly av. Dec.’99/Feb.’00 - Mar.’10/May.’10, yearly tot. ‘00 - ‘09.
37840ENG Labour force; history 1970 - 2006 Discontinued 1970 - 2007
71822eng Labour Force; education level 2001-2012 Discontinued 2001-2012
71855eng Labour force; internat. def. 2000-2013 Discontinued 2000 - 2013
70085eng Labour force; internat. def., 2000-2006 Discontinued 2000 - 2006
71958eng Labour force; main figures 1996-2014 Discontinued 1996 - 2014 4th quarter
37940ENG Working population by sex Discontinued 1996 - 2006
70640eng Cao wages; (2000=100), 2000-2014 Discontinued 2000 - 2013; 2000Q1 - 2014Q3; jan 2000 - nov 2014
81096eng Compensation of employees; 1995-q1 2014 Discontinued 1995-2014, q1 1995-q1 2014
81111eng Compensation of employees; 1969-2012 Discontinued 1969 - 2012
70052eng Contractual salaries public sector Discontinued 1997 - 2005. Reference data on 31 December
81280ENG Labour price index; 2006=100, 2001-2013 Discontinued 2001-2013 December
37847eng Benefit recipients ethnicity 1999-2003 Discontinued 1999 - 2003 (end of the year)
37638eng Disablement benefits by month, 1998-2010 Discontinued 1998 January - 2010 November.
37527eng Disablement benefits; inflow, outflow. Discontinued 1998 - 2009, 1998 January - 2009 December.
03774eng Unemployment benefits; amounts per month Discontinued 1998 - 2009, 1998 Q I - 2009 Q IV, January 1998 - January 2010
37740eng Unemployment benefits; in- and outflow. Discontinued 1998 - 2009; 1998 January - 2010 January
37879eng Unemployment benefits; numbers per year. Discontinued 1998 - 2009
82303ENG Tourism; key indicators 2005 - 2012 Discontinued 2005-2012
82304ENG Tourist expenditure 2005 - 2012 Discontinued 2005-2012
7194eng accommodation;capacity, guests ‘77-‘10 Discontinued 1977 - 2010
37881eng Daily time use Discontinued 1997; 1999; 2001; 2003
70025eng Guests accommodation; origin ‘98-‘10 Discontinued 1998 - 2010
70024eng Guests accommodation; region ‘98-‘11 Discontinued 1998-2010; 1998 first q - 2011 third q; January 1998 - November 2011*
70021eng Guests accommodations; region ‘98-‘11 Discontinued 1998-2010; 1998 first q - 2011 third q; January 1998 - November 2011*
70026eng accommodation; sleeping places ‘00-‘11 Discontinued January 2000 - November 2011*
70023eng Guests accommodation;type origin ‘00-‘11 Discontinued 2000-2010; 2000 first q - 2011 third q; January 2000 - November 2011*
70666eng Guests accommodation;type ‘98-‘10 Discontinued 1998 - 2010
70022eng Guests hotels; nationality ‘98-‘11 Discontinued 1998-2010; 1998 first q - 2011 third q; January 1998 - November 2011*
7408eng Museums; general overview 1997-2009 Discontinued 1997-2009
7433eng Museums; size, visits, region 1995-2009 Discontinued 1995-2009
7089eng Museums; visits, finances 1993-2009 Discontinued 1993-2009
70631eng Young people (12-29 yrs) and families Twoyearly 1997, 2001 en 2003
81119eng Production, income by activity 1969-2012 Discontinued 1969-2012
81170eng Quarterly Nat. Acc.; values 1988-Q1 2014 Discontinued 1988 - 2013, Q1 1988 - Q1 2014
81171eng Quarterly Nat. Acc; changes 1988-q1 2014 Discontinued 1988 - 2013, Q1 1988 - Q1 2014
81409eng Environmental key figures 1995-2012 Discontinued 1995-2012
81400ENG EGSS activities, 1995-2010 Discontinued 1995-2010
82264ENG Environmental sector; activity 1995-2011 Discontinued 1995-2011
82273ENG Environmental sector; industry 1995-2011 Discontinued 1995-2011
81385ENG Environmental sector; NACE, 1995-2010 Discontinued 1995-2010
81383ENG Environmental taxes and fees 1987-2012 Discontinued 1987-2012
71585eng Environment&economics figures,1995-2008 Discontinued 1995 - 2008
81398ENG Water use and abstraction 2003 - 2011 Discontinued 2003 - 2011
71541eng Key figures 1995-2011 Discontinued 1995 - 2011
81356eng Economic growth 2008-2013 Discontinued 2008-2013
71154ENG Economic totals per region Discontinued 1995 - 2001
37054ENG Economic totals per region, 2001-2004 Discontinued 2001 - 2004
81475eng Fixed capital form. by type 2008-2011 Discontinued 2008-2011
81476eng Fixed cap. form. by industry 2008-2011 Discontinued 2008-2011
71105eng Fixed capital formation by region Discontinued 1995 - 2001
81355eng Production structure 1995-2011 Discontinued 1995-2011
71542eng Regional accounts; economic growth Discontinued 1996 - 2010
37925eng Regional accounts; fixed capital form. Discontinued 1995 - 2008
37514eng Regional accounts; households 1995-2009 Discontinued 1995 - 2009
37590eng Regional accounts; production structure Discontinued 1995 - 2008
71103ENG Regional household accounts Discontinued 1995 - 2001
7124ENG Regional economic growth 1996-2001 Discontinued 1996 - 2001
3731ENG Regional economic growth 2002-2006 Discontinued 2002 - 2006
71053ENG Regional production structure Discontinued 1995 - 2001
70090ENG REJ SIC’93 Discontinued 1987 - 2001
81917ENG Transactions sector households 1995-2011 Discontinued 1995-2011
81642ENG Current accounts by sectors 1969-q4 2013 Discontinued 1969-2011, Q1 1969- Q4 2013
81641ENG Financial accounts 1990 - q4 2013 Discontinued 1990-2011, Q1 1990-Q4 2013
81120eng Output and income by sector 1988-2012 Discontinued 1988-2012
81640ENG Sector accounts key figures 1969-q4 2013 Discontinued 1969-2011, Q1 1969 - Q4 2013
81117eng Approaches of domestic product 1969-2012 Discontinued 1969-2012
70699eng Consumer credit 1998-2013 Discontinued 1998 January - 2013 December
81384ENG Emissions to water, 1995-2010 Discontinued 1995-2010
7336eng Interest rates on the money market Discontinued 1957 - 2001, January 1957- December 2003
7478eng Investment and property investment funds Discontinued December 1993 - November 2003
37891nre Macroeconomic data Discontinued 1969 - 2009
81228ENG Macroeconomic scoreboard 2006 - 2013 Discontinued 2006 - 2013; 2006 QI - 2013 QIV
81118eng National net lending/borrowing 1969-2012 Discontinued 1969-2012
37720nre Output, consumption, income Discontinued 1969 - 2009
7462eng Overdrafts on current accounts 1970-2013 Discontinued 1970 December - 2013 June.
71250ENG Producer Prices 2000=100 by ProdCom Discontinued January 2000 - August 2006
37595eng Quarterly national accounts; values Discontinued 1987 - 2010, Q1 1987 - Q1 2011.
03751eng Quarterly national accounts; changes Discontinued 1987 - 2010, Q1 1987 - Q1 2011.
82374ENG Energy cons. energy sector, 1967 - 2013 Discontinued 1967 - 2nd quarter 2013
82369ENG Energy consumption industry, 1975 - 2012 Discontinued 1975 - 2012; 1999 1st quarter - 2010 4th quarter
82371ENG Energy consumption transport,1955 - 2013 Discontinued 1955 - 2nd quarter 2013
70789eng Renewable electricity, 1990-2013 Discontinued 1990 - 2013; 1st quarter 2002 - 4th quarter 2013
71457eng Renewable energy; capac & prod 1990-2013 Discontinued 1990 - 2013
7516eng Renewable energy; use,1990-2013 Yearly 1990 - 2013
81606ENG Vervallen Twiceyearly 2010
71840eng Energy and water; finance, 2006 - 2008 Discontinued 2006-2008
72002eng Energy and water; turnover, 2003-2012 Discontinued 2003 - 2012; kw I 2003 - kw IV 2012; Jan 2003 - December 2012
71837eng Mining and quarrying; finance, 2006-2008 Discontinued 2006-2008
72000eng Mining and quarrying; turnover 2000-2012 Discontinued 2000 - 2012; kw I 2000 - kw IV 2012; Jan 2000 - December 2012
80092eng Industry production, sales, 2000-2012 Discontinued January 2000 - December 2012 2000-2012
70696eng Industry ; production,sales, 1995 - 2008 Discontinued 1995 - 2008; January 1995 - December 2008
37350ENG Sales development in manufac. industry Discontinued 1997 - 2005; QI 1997 - QIV 2005; January 1997 - February 2006
80447eng Emission factors for road traffic; 2008 Discontinued 2008
81010eng Emission factors for road traffic; 2009 Discontinued 2009
37687eng Public water supply, 2000 - 2003 Discontinued 2000 - 2003; January 2000 - December 2003
80138eng Sewage disposal; finance, 2006 - 2008 Discontinued 2006-2008
37970eng Asylum requests; key figures Discontinued 1975 - 2006
37591eng Asylum requests; international 1990-2009 Discontinued 1990 - 2009
03740eng Asylum requests; citizenship, 2007-2011 Discontinued 2007 - 2011; 1st quarter 2007 - 4th quarter 2011
37312eng Households; key figures 1995-2013 Discontinued 1995 - 2013
70851eng Key figures 2002-2050 Discontinued 2002 - 2050
03766eng Key figures 2010-2060 Onceonly 2010 - 2060
81593ENG Population forecasts 2012-2060 Discontinued 2012-2060
7196ENG CPI; all households (1995=100) Discontinued 1996 - 2002; January 1996 - December 2002
7198ENG CPI; derived series Discontinued 1996 - 2002; January 1996 - December 2002
7197ENG CPI: all households, low & high income Discontinued 1996 - 2002; January 1996 - December 2002
70145ENG CPI; all households (2000=100) Discontinued 2000 - 2006; January 2000 - December 2006
70746ENG CPI; househ. of wage earners (2000=100) Discontinued 2001 - 2008
7242ENG Netherlands, Eurozone and European Union Discontinued 1996 - 2005; January 1996 - December 2005
71934eng Producer Prices; ProdCom, 2000-2012 Discontinued 2000-2012; January 2000 - December 2012
70753eng Producer Prices by ProdCom; 2000-2008 Discontinued 2000-2007; January 2000 - December 2008.
71935eng Producer Prices; SBI 2008, 1981-2012 Discontinued 1981- 2012; January 1981-December 2012
70752eng Producer Prices by SBI ‘93; 2000 - 2008 Discontinued 2000-2007; January 2000 - December 2008
71534eng Daily global market prices 2006-June2012 Discontinued 2006 - 2011; 02 January 2006 - 28 September 2012.
81860ENG Daily global market prices 2006 - 2013 Discontinued 2006 - 2012; 02 January 2006 - 28 February 2013.
71715eng Asylum requests; 1998-2007 Discontinued 1998 - 2007, 1st quarter 1998 - 4th quarter 2007
71961eng Asylum requests; sex, age (2007-2011) Discontinued 2007 - 2010
71925eng Regular residence permits, 2005-2011 Discontinued 2005 - 2011
71924eng Residence permits, asylum, 2001 - 2011 Discontinued 2001 - 2011
37488eng Adm. Tribunal for Trade and Industry Discontinued 1992 - 2002; Q1 1992 - Q4 2002 (aggregated quarterly figures)
71838eng Retail trade; finance, 2006 - 2008 Discontinued 2006-2008
72001eng Retail trade; turnover, 2000 - 2012 Discontinued 2000 January - 2012 December
70700eng Retail trade; turnover, 2000 - 2008 Discontinued 2000-2008; 1st quarter 2000 - 4th quarter 2008; Jan. 2000 - Dec. 2008.
72006eng Supermarkets; turnover, 2004 - 2010 Discontinued 2004 - 2010; week 01 2004 - week 52 2010
37456eng Supermarkets;4-weekly turnover,1998-2008 Discontinued 1998 - 2008; week 01 1998 - week 52 2008
71841eng Wholesale trade; finance, 2006 - 2008 Discontinued 2006-2008
72003eng Wholesale trade; turnover, 2005 - 2012 Discontinued 2005-2012; 2005 1st quarter - 2012 4th quarter
80884ENG Wholesale trade; stocks, 2005-2012 Discontinued 2005 - 2012; 2005 1st quarter - 2012 4th quarter
81811ENG Accommodation; turnover, 2005 - 2013 Discontinued 2005 - 2013, QI 2005 - QIV 2014, 2005 January - 2013 December
71997eng Imports of new cars; turnover, 1995-2012 Discontinued 1995 - 2011. 1995 January - 2012 December
7224ENG Month statistics retail trade Discontinued Jan.1994 - Dec. 2000, 1994 I - 2000 IV, 1994 - 2000
80020eng Motor vehicles trade; turnover 1995-2012 Discontinued 1995-2011; 1995 1st quater - 2012 4th quarter
37255ENG Active fleet of passengercars 1-1-2000 Onceonly 1999 - 1900
37612ENG Commercial vehicles Onceonly 1999 - 1900. State 1 January 2000
37112ENG Motorcycles on 1-1-2000 Discontinued 1999 - 1900
37674ENG Traffic density; index 2000 = 100 Discontinued 1994 - 2005; January 1998 - December 2005
71844eng Transport, storage; finance, 2006 - 2008 Discontinued 2006-2008
80079eng Transport; turnover, 2005 - 2012 Discontinued 2005 - 2012; 2005 1st quarter - 2012 4th quarter


Published

24 July 2015

Category

datascience